Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorКострицька, С.І.
dc.contributor.authorЗуєнок, І.І.
dc.contributor.authorШвець, О.Д.
dc.contributor.authorПоперечна, Н.В.
dc.date.accessioned2013-11-23T08:44:06Z
dc.date.available2013-11-23T08:44:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationEnglish for Study and Work(A Coursebook for Mining Engineers) (Англійська мова для навчання і роботи) / Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів і фахівців галузі знань0503 Розробка корисних копалин(в трьох томах). / Колектив авторів: С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна– Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т 1. – 356 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3145
dc.descriptionA coursebook includes all the activities of students’ work at ESP course aimed at development of language behaviour necessary for effective communication of students in their study and specialism areas. The tasks and activities given in the coursebook are typicalfor students’ academic and professional domains and situations. The content is organized in modules that covers generic job-related language skills of engineers. The authentic texts taken from real life contain interesting up-to-date information about mining, peculiarities of study abroad, customs and traditions of English-speaking countries. Pack of self-study resources given in Part II contains Glossary of mining terms, tasks and activities aimed at developing a range of vocabulary necessary for mining, different functions and functional exponents to be used in academic and professional environment as well as tasks developing self-awareness, self-assessment and self-organisation skills. Testing points for different grammar structuresare given in Part III. Indices at the end of each part easify the use of the coursebook. The coursebook contains illustrations, various samples of visualizing technical information. The coursebook is designed for ESP students of non-linguistic universities. It can be used as teaching/learning materials for ESP Courses for Mining Engineers as well as for self-study of subject and specialist teachers, practicing mining engineers and researchers in Engineering.uk_UA
dc.description.abstractУ посібнику представлені всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальний посібник містить завдання і вправи, типові для різноманітних академічних та професійних сфер і ситуацій. Структура організації змісту– модульна і охоплює загальні мовленнєві вміння інженерів. Зразки текстів– автентичні, взяті з реального життя, містять цікаву та актуальну інформацію про видобувничу промисловість, особливості навчання за кордоном, традиції та звичаї країн, мова яких вивчається. Ресурси для самостійної роботи(Том ІІ) містять глосарій термінів, завдання та вправи для розвитку словарного запасу та розширення діапазону функціональних зразків, необхідних для виконання певних функцій, та завдання, які спрямовані на розвиток навичок самооцінювання і організації свого навчання. Граматичні явища і вправи для їх засвоєння наводяться в томі ІІІ. Наприкінці кожної частини наведено алфавітно-предметні покажчики. Багато ілюстрацій та різних візуальних засобів подання інформації. Навчальний посібник призначений для студентів технічних університетів гірничого профілю. Може використовуватися для самостійного вивчення англійської мови викладачами, фахівцями і науковцями різних інженерних галузей.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний гірничий університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesА 64;
dc.subjectАнглійська мова для навчання і роботиuk_UA
dc.subjectНавчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів і фахівців галузі знань0503 Розробка корисних копалинuk_UA
dc.titleАнглійська мова для навчання і работи. Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів і фахівців галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Т 1uk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.udkУДК811.111(075.8)uk_UA
dc.identifier.bbkББК81.2я73uk_UA


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию