Now showing items 1-50 of 50

   Subject
   globalization process, particularly [1]
   банкрутство підприємств [1]
   бюджетирование [1]
   бюджетування [1]
   депозитарна діяльність, методичні рекомендації [1]
   деятельность предприятия [1]
   Діагностика фінансової кризи на підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів [1]
   діяльність підприємства [1]
   Економічний аналіз, Вихідні дані, методичні рекомендації, виконання, індивідуальних, розрахункових завдання, студентів [1]
   Економічний аналіз. Методичні рекомендації [2]
   Конспект лекцій, дисципліна, «Фінансовий ринок», студенти, методичний посібник [1]
   корпоративне фінансове управління [1]
   корпоративное финансовое управление [1]
   Методичні вказівки [1]
   Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста [1]
   методичні вказівки до проходження науково – виробничої і науково – практичної ( переддипломної) практик [1]
   методичні вказівки, викладені основні вимоги, змісту, структури, тематики, захисту кваліфікаційної роботи, бакалавра [1]
   Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни « Бюджетування діяльності підприємства» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030508 "Фінанси та кредит" [1]
   оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, оренда, нерухоме та рухоме майно [1]
   оцінювання вартості майна підприємств [1]
   Переддипломна практика. Методичні вказівки і завдання для студентів денної та заочної форм навчання [1]
   планирование деятельности предприятия [1]
   планування діяльності підприємства [1]
   Податкова система [1]
   рентабельність операційної діяльності, операційні витрати, кореляційно-регресійний аналіз [1]
   розрахунок статистичних показників [1]
   статистичні моделі [2]
   статистичні показники [1]
   управління фінансовою санацією [2]
   Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств [1]
   Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Методичні рекомендації [1]
   управління банкрутством підприємств [2]
   учбово-ознайомча практика [1]
   финансовая диагностика [1]
   финансовая корпоративная культура [1]
   финансовый анализ [1]
   финансовый рынок [1]
   фінансова діагностика [1]
   фінансова санація [1]
   Фінансова санація та банкрутство підприємств. Вихідні дані та методичні рекомендації [1]
   Фінансова санація та банкрутство підприємств. Методичні рекомендації [1]
   Фінансова статистика. Методичні рекомендації до практичних для студентів [1]
   Фінансова статистика. Методичні рекомендації [1]
   фінансова корпоративна культура [1]
   фінансова статистика [2]
   фінансовий аналіз [1]
   фінансовий ринок [1]
   фінансовий, контролінг [1]
   фінансові аспекти, конкурентоспроможність, методики оцінки, інтегральний показник [1]
   інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність, фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, джерела фінансування, життєвий цикл інновації [1]