Now showing items 1-195 of 195

   Subject
   автоматизация [2]
   автоматизація [2]
   автоматизированная система управления [1]
   автоматизована система управління [1]
   автоматическое управление [1]
   автоматичне керування [1]
   автотранспортне підприємство [1]
   автотранспортное предприятие [1]
   асинхронний електродвигун [1]
   асинхронный электродвигатель [1]
   баллистическая ракета [1]
   балістична ракета [1]
   бериллий [1]
   берилій [1]
   бункер-перевантажувач [1]
   бункер-перегружатель [1]
   важкі метали [1]
   векторне управління [1]
   векторное управление [1]
   вертикальний відстійник [1]
   вертикальный отстойник [1]
   вимірювальна техніка [1]
   виробництво коксу [1]
   витягання метану [1]
   внутриреакторное устройство [1]
   внутрішньореакторний пристрій [1]
   вскрытие карьера [1]
   вторинна сировина [1]
   вторичное сырье [1]
   вугільний пласт [1]
   відвали гірських порід [1]
   газовугільне родовище [1]
   газоносне родовище [1]
   газоносное месторождение [1]
   газоугольное месторождение [1]
   геолого-промисловий район [1]
   геолого-промышленный район [1]
   гибкое тело [1]
   гидроимпульсное воздействие [1]
   гидрорыхление угольного пласта [1]
   гнучке тіло [1]
   горные выработки [1]
   горный отвод [1]
   гідророзпушування вугільного пласта [1]
   гідроімпульсний вплив [1]
   гірничий відвід [1]
   гірничі виробки [1]
   дегазация [1]
   дегазація [1]
   дизель-гидравлический локомотив [1]
   дизель-гідравлічний локомотив [1]
   Днепропетровский исторический музей им. Д. И. Яворницкого [1]
   Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького [1]
   драглайн [1]
   екологічна безпека [1]
   екологічна оцінка [1]
   емісія метану [1]
   енерговитрати [1]
   енернетична установка [1]
   естественные радионуклиды [1]
   ефективність роботи [1]
   забойный скребковый конвейер [1]
   забійний скребковий конвеєр [1]
   законсервированный участок [1]
   законсервована ділянка [1]
   зворотній зв'язок [1]
   зеленые насаждения города [1]
   зелені насадження міста [1]
   извлечение метана [1]
   измерительная техника [1]
   импульс давления [1]
   интеллектуальное управление [1]
   кам'яний вироб [1]
   каменное изделие [1]
   камнесамоцветна сировина [1]
   камнесамоцветное сырье [1]
   канал зв'язку [1]
   канал связи [1]
   кар'єрний транспорт [1]
   карьерный транспорт [1]
   класификация [1]
   класифікація [1]
   конвейерная линия [1]
   конвеєрна лінія [1]
   кульовий барабанний млин [1]
   ленточный конвеер [1]
   линеаризация [1]
   лінеаризація [1]
   Малишевське родовище [1]
   Малышевское месторождение [1]
   марганецсодержащие шлаки [1]
   марганецьвмісні шлаки [1]
   марганцева руда [1]
   марганцевая руда [1]
   математическое моделирование [2]
   математичне моделювання [2]
   мехатронная горная машина [1]
   мехатронная гірська машина [1]
   минералого-петрографическое исследование [1]
   минерально-сырьевая база [1]
   минеральное сырье [1]
   миш'як [1]
   монорейковий транспорт [1]
   монорельсовый транспорт [1]
   Мотроновско-Анновский участок [1]
   Мотронівсько-Аннівська ділянка [1]
   муниципальные отходы [1]
   муніципальні відходи [1]
   мышьяк [1]
   мінералого-петрографічне дослідження [1]
   мінеральна сировина [1]
   мінерально-сировинна база [1]
   навколишнє природне середовище [1]
   напружено-деформований стан [1]
   напряженно-деформированное состояние [1]
   нейромережева технологія [1]
   нейросетевая технология [1]
   нормативна регламентація [1]
   нормативное регламентирование [1]
   обратная связь [1]
   окружающая природная среда [1]
   отвалы горных пород [1]
   очистка жидкости [1]
   очищення рідини [1]
   Павлоград-Петропавловский район [1]
   Павлоград-Петропавлівський район [1]
   параметри тертя [1]
   параметры трения [1]
   повышение качества [1]
   подвижной состав [1]
   подработанный углепородный массив [1]
   приземной слой атмосферы [1]
   приземной шар атмосфери [1]
   прилегающая территория [1]
   прилегла територія [1]
   природні радіонукліди [1]
   программируемый логический контроллер [1]
   програмований логічний контролер [1]
   продуктивність [1]
   производительность [1]
   производство кокса [1]
   підвищення якості [1]
   підроблений вуглепородний масив [1]
   распределение [1]
   распределение давления [1]
   розподіл [1]
   розподіл тиску [1]
   розтин кар'єру [1]
   рухомий склад [1]
   санитарно-защитная зона [1]
   санітарно-захисна зона [1]
   система контролю [1]
   система контроля [1]
   стрічковий конвеєр [1]
   теплопроводность [1]
   теплопровідність [1]
   технические ВУЗы [1]
   технологическая среда [1]
   технологические отходы [1]
   технологічне середовище [1]
   технологічні відходи [1]
   технічні ВНЗ [1]
   транспортно-технологическая система [1]
   транспортно-технологічна система [1]
   тягове зусилля [1]
   тяговий розрахунок [1]
   тяговое усилие [1]
   тяговый расчет [1]
   тяжелые металлы [1]
   угольный пласт [1]
   управление технологическим процессом [1]
   управління технологічним процесом [1]
   фактор подтопления [1]
   физико-химические свойства грунтов [1]
   фізико-хімічні властивості грунтів [1]
   химико-термическая обработка стали [1]
   хіміко-термічна обробка сталі [1]
   чинник підтоплення [1]
   чисельна модель [1]
   чисельне інтегрування [1]
   численная модель [1]
   численное интегрирование [1]
   шаровая барабанная мельница [1]
   шахтний локомотив [1]
   шахтные воды [1]
   шахтный локомотив [1]
   шахтні води [1]
   экологическая безопасность [1]
   экологическая оценка [1]
   эмиссия метана [1]
   энергетическая установка [1]
   энергозатраты [1]
   эффективность работы [1]
   імпульс тиску [1]
   інтелектуальне управління [1]