Now showing items 1-20 of 23

  • Время. События. Люди. 

   Unknown author (Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2016)
   Во время подготовки к 15-летию Фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей родилась Идея – создать книгу о деятельности Фонда ученых, организации общественной, не имеющей какого-либо ...
  • Деформованість та міцність масивів гірських порід 

   Шашенко, О.М.; Сдвижкова, О.О.; Гапєєв, С.М. (Національний гірничий університет, 2008-06-05)
   Викладено фізичні основи міцності гірських порід і породного масиву. Проаналізовано найбільш уживані критерії міцності. Досліджено вплив масштабного ефекту на міцність породного масиву. Наведено приклади чисельного ...
  • Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія 

   Півняк, Геннадій Григорович; Бешта, Олександр Степанович; Пілов, Петро Іванович; Табаченко, Микола Михайлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Голінько, Василь Іванович; Бас, Костянтин Маркович; Балахонцев, Олександр Васильович; Горова, Алла Іванівна; Павличенко, Артем Володимирович; Авдющенко, Анна Сергіївна; Чуріканова, Олена Юріївна; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, Василь Григорович (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто проблеми енергетичного забезпечення урбанізованих і промислових територій України, з огляду на його екологічну й економічну компоненти. Створено наукові засади системного моніторингу ...
  • Ефективність праці на вугільних шахтах 

   Герасимова, І. Ю.; Буц, Ю. В. (Видавництво НГУ, 2007)
   Наведено основні положення з теорії та методології ефективності праці, обґрунтовано показники для оцінки її окремих сторін і загального рівня на підприємстві. Розглянуто фактори й закономірності їхнього впливу на ефективність ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку 

   Галушко, О. С.; Єрмошкіна, О. В.; Дідик, Л. М.; Герасимова, І. Ю.; Дедіков, О. І.; Крилова, О. В.; Соляник, Л. Г.; Цуркан, І. М.; Штефан, Н. М.; Горяча, О. І.; Доценко, О. Ю.; Козар, Д. С.; Лісовенкова, І. М.; Нікіфорова, Ю. В.; Радзівіло, І. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на ...
  • Закономерности развития максимальных оседаний и наклонов поверхности в мульде сдвижения 

   Назаренко, Валентин Алексеевич; Йощенко, Надежда В. (Державний ВНЗ "НГУ", 2011)
   В монографії узагальнені результати досліджень зрушення земної поверхні на вугільному родовищі Західного Донбасу. Наведені закономірності формування максимальних осідань і уклонів земної поверхні над очисною виробкою ...
  • Информационные технологии и безопасность на транспорте: монография 

   Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М.; Клименко, И.В. (Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019)
   В условиях интенсификации грузоперевозок и непрерывной модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта актуальными проблемами отрасли являются координация компонентов действующей инфраструктуры на основе ...
  • Маркетингова стратегія підприємства в умовах нестабільності ринків : монографія 

   Решетілова, Т. Б.; Ковтун, К. М.; Куваєва, Т. В.; Макуха, Ю. М.; Палєхова, Л. Л.; Пілова, К. П.; Сердюк, О. В.; Чумаченко, Т. М.; Шинкаренко, Н. В. (НГУ, 2017)
   Присвячена теоретичним і практичним аспектам формування маркетингової стратегії підприємства на ринках, процесу взаємовідносин зі споживачами. Наведено результати власних маркетингових досліджень взаємовідносин компаній ...
  • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

   Коптовец, А. Н.; Ширин, Л. Н.; Шляхов, Э. М.; Денищенко, А. В.; Зиль, В. В.; Яворская, В. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
  • Моделирование торможения шахтного поезда рельсовыми тормозами 

   Проців, Володимир Васильович (Дніпропетровськ: НГУ, 2011)
   Рассмотрены особенности торможения рельсовыми тормозами шахтного поезда с тяжелым шарнирно-сочлененным локомотивом на заданном участке рельсового пути с известными геометрическими параметрами. Для специалистов, работающих ...
  • Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій 

   Безугла, Л. С.; Букреєва, Д. С.; Куваєва, Т. В.; Трегуб, Ю. Є. (Журфонд, 2022)
   Розроблено й обґрунтовано модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу територіальних громад на основі посиленого партнерства різних суб’єктів господарювання. Запропонована модель містить міждисциплінарну ...
  • Моделювання гальмування шахтного потягу на заданій ділянці рейкової колії: монографія 

   Проців, Володимир Васильович (Дніпропетровськ: НГУ, 2011)
   Книга предназначена для инженерных и научных работников, занимаю- щихся вопросами шахтного рельсового транспорта, а также студентов высших учебных заведений горного профиля.
  • Облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України 

   Пашкевич М. С. (Видавництво НГУ, 2015)
   Викладено основні концептуальні засади та новітні тренди в організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності в контексті Європейської інтеграції України. Запропоновано заходи та унікальні підходи ...
  • Оборотні активи машинобудівних підприємств: процеси відтворення й оптимізації структури 

   Соляник, Людмила; Дубей, Юлія (Видавництво НГУ, 2015)
   Викладено теоретичні засади й удосконалені методичні підходи до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано авторські дефініції та концептуальні підходи до управління ...
  • Обоснование размеров камер специального назначения при разработке железорудных месторождений 

   Бузило, Владимир Иванович; Савельева, Тамара Степановна; Савельев, Владимир Андреевич; Сердюк, Владимир Петрович (Издательство НГУ, 2013)
   Исследованы общие закономерности формирования поля напряжений вокруг подземных камер и камер специального назначения в плоской и объемной постановках. В работе использованы методы конечных элементов ...
  • Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет 

   Недря, Кирило Михайлович; Чорнобай, Павло Олексійович (Видавництво НГУ, 2013)
   На основі широкого кола використаних архівних і опублікованих джерел та із залученням існуючої літератури показано багатогранне життя й діяльність князя Миколи Петровича Урусова – останнього предводителя дворянства ...
  • Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону 

   Антонюк, Оксана Петрівна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону. Розроблено систему показників, які з високою точністю ...
  • Теория и алгоритмы расчета снарядного течения в эрлифте 

   Кириченко, Евгений Алексеевич; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Евтеев, Владимир Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Изложены теоретические основы эрлифтного гидроподъема твердого материала с больших глубин. Экспериментально установлена область нарушения устойчивого подъема твердой фазы в восходящем снарядном потоке. Разработаны ...
  • Теория многослойной намотки резинотросового каната 

   Заболотный, К. С.; Панченко, Е. В.; Жупиев, А. Л. (Видавництво НГУ, 2014)
   Монография посвящена уточнению теории многослойной намотки резинотросового каната. В результате проведенных исследований получены математические модели максимальных силовых нагрузок и деформаций. Данные модели используются ...
  • Технология переработки буроугольных шламов 

   Кривощеков, В. И.; Мацюк, И. Н. (Видавництво НГУ, 2010)
   Розглянуто особливості брикетування бурого вугілля. Обґрунтовано тех- нологію безвідхідної переробки буровугільних шламів брикетних фабрик. Зробле- но аналіз потенціального розвитку буровугільної промисловості ...