Now showing items 1-1427 of 1427

   Subject
   cільськогосподарське підприємство [1]
   авиапроизводственный комплекс [1]
   авіавиробничий комплекс [1]
   аграрне підприємство [1]
   аграрний сектор [1]
   аграрний сектор економіки [2]
   аграрний сектор економіки України [2]
   аграрно-промисловий комплекс [1]
   аграрно-промышленный комплекс [1]
   аграрное предприятие [1]
   аграрный сектор [1]
   аграрный сектор экономики [2]
   аграрный сектор экономики Украины [2]
   агропромисловий комплекс [1]
   агропромышленный комплекс [1]
   адаптация банковской системы [1]
   адаптація банківської системи [1]
   административная деятельность [1]
   адміністративна діяльність [1]
   акционерное общество [1]
   акціонерне товариство [1]
   альтернативна енергетика [1]
   альтернативная энергетика [1]
   амортизационные отчисления [1]
   амортизаційні відрахування [1]
   анализ механизмов [1]
   анализ экономического развития [1]
   аналіз економічного розвитку [1]
   аналіз механізмів [1]
   антикризисное управление [1]
   антикризисное управление предприятием [1]
   антикризисный менеджмент [1]
   антикризове управління [1]
   антикризове управління підприємством [1]
   антикризовий менеджмент [1]
   атмосферне повітря [1]
   атмосферный воздух [1]
   баланс вуглецю [1]
   баланс углерода [1]
   банковская безопасность [1]
   банковский кредит [1]
   банковский продукт [1]
   банковское регулирование [2]
   банкротство банков [1]
   банкротство предприятия [1]
   банкрутство банків [1]
   банкрутство підприємства [1]
   банківська безпека [1]
   банківське регулювання [2]
   банківський кредит [1]
   банківський продукт [1]
   благодійність [1]
   благотворительность [1]
   будівельна організація [1]
   бурение газовых скважин [1]
   буріння газових свердловин [1]
   бюджетирование [1]
   бюджетна політика [1]
   бюджетна система [1]
   бюджетная политика [1]
   бюджетная система [1]
   бюджетне законодавство [1]
   бюджетное законодательство [1]
   бюджетування [1]
   валовий внутрішній продукт [1]
   валовой внутренний продукт [1]
   вартісна оцінка [1]
   венчурне фінансування в Україні [1]
   венчурний капітал [1]
   венчурное финансирование в Украине [1]
   венчурный капитал [1]
   ветровая электрическая станция [1]
   ветроэнергетика [1]
   визначення поняття [1]
   викиди парникових газів [2]
   випуск продукції [1]
   виробництво ріпаку [1]
   виробнича логістична система [1]
   виробничий потенціал [1]
   виробничий процес [1]
   виробничо-господарська діяльність [1]
   виробничі витрати [1]
   виробничі витрати (витрати виробництва) [1]
   виставкова діяльність [1]
   вища освіта в Україні [1]
   влияние импорта [1]
   внешнеэкономическая деятельность предприятий [1]
   внешнеэкономическая деятельность предприятия [1]
   внешнеэкономическая деятельность Украины [2]
   внешнеэкономическая операция [1]
   внешнеэкономический кризис [1]
   внешняя среда предприятия [1]
   внутренний экономический механизм предприятия [1]
   внутренняя коммуникация [1]
   внутренняя торговля [1]
   внутрифирменные отношения [1]
   внутрішньофірмові відносини [1]
   внутрішня комунікація [1]
   внутрішня торгівля [1]
   внутрішній економічний механізм підприємства [1]
   водогосподарський комплекс [1]
   водохозяйственный комплекс [1]
   военно-промышленный комплекс [2]
   воссоздание земель [1]
   вплив імпорту [1]
   вуглевидобування [1]
   вуглевидобувні підприємства [1]
   вугільна промисловість [3]
   выбросы парниковых газов [2]
   выпуск продукции [1]
   выставочная деятельность [1]
   высшее образование в Украине [1]
   відкрита економіка [1]
   відтворення земель [1]
   військово-промисловий комплекс [2]
   вітрова електрична станція [1]
   вітроенергетика [1]
   вітчизняний ринок [1]
   галузь промисловості [1]
   гендерна рівність [1]
   гендерное равенство [1]
   глобализация [3]
   глобальна економіка [1]
   глобальна компанія [1]
   глобальна конкурентоспроможність [1]
   глобальная компания [1]
   глобальная конкурентоспособность [1]
   глобальная экономика [1]
   глобальные проблемы человечества [1]
   глобальні проблеми людства [1]
   глобалізація [3]
   горная зона Карпат [1]
   горно-металлургический комплекс Украины [1]
   горно-обогатительный комбинат [1]
   горнодобывающая промышленность [1]
   городская агломерация [2]
   господарська діяльність підприємств [1]
   государственная поддержка [1]
   государственная поддержка регионального развития [1]
   государственная политика [3]
   государственная региональная политика [1]
   государственная система [1]
   государственная услуга [1]
   государственная целевая программа [1]
   государственно - правовое регулирование [1]
   государственно-частное партнерство [2]
   государственное регулирование [2]
   государственное регулирование экономики [3]
   государственное управление [2]
   государственное управление в Украине [1]
   государственное управление экономикой [1]
   государственное финансирование [1]
   государственные финансы [1]
   Государственный бюджет Украины [1]
   государственный долг [1]
   государственный финансовый контроль [1]
   градостроительство [1]
   гражданская авиация [1]
   грошовий поток [1]
   грошово-кредитне регулювання [1]
   гірничо-збагачувальний комбінат [1]
   гірничо-металургійний комплекс України [1]
   гірничодобувна промисловість [1]
   гірська зона Карпат [1]
   дебиторская задолженность [1]
   дебіторська заборгованість [1]
   демографическая безопасность [1]
   демографическая ситуация [1]
   демографічна безпека [1]
   демографічна ситуація [1]
   демотивация труда [1]
   демотивація праці [1]
   денежно-кредитное регулирование [1]
   денежный поток [1]
   депресивний регіон [1]
   депрессивный регион [1]
   деревообрабатывающее производство [2]
   деревообробне виробництво [2]
   державна політика [3]
   державна послуга [1]
   державна підтримка [1]
   державна підтримка регіонального розвитку [1]
   державна регіональна політика [1]
   державна система [1]
   державна цільова програма [1]
   державне регулювання [2]
   державне регулювання економіки [2]
   державне регулювання економікою [1]
   державне управління [2]
   державне управління в Україні [1]
   державне управління економікою [1]
   державне фінансування [1]
   державний борг [1]
   Державний бюджет України [1]
   державний фінансовий контроль [1]
   державно - правове регулювання [1]
   державно-приватне партнерство [2]
   державні фінанси [1]
   дефиниция [1]
   дефицит [1]
   дефініція [1]
   дефіцит [1]
   деятельность предприятия [1]
   деятельность фирм [1]
   диверсификация деятельности [1]
   диверсификация производства [1]
   диверсифікація виробництва [1]
   диверсифікація діяльності [1]
   дивиденды [1]
   дивіденди [1]
   диспропорция [1]
   диспропорція [1]
   довкілля [1]
   доходи бюджетів України [1]
   доходы бюджетов Украины [1]
   діяльність підприємства [1]
   діяльність фірм [1]
   еколого-економічна ефективність [1]
   еколого-економічне обгрунтування [1]
   еколого-економічний кластер [1]
   еколого-економічні засади [1]
   екологізація виробництва [2]
   екологістика [1]
   екологічна безпека [2]
   екологічна політика [1]
   екологічна проблема [1]
   екологічна система [1]
   екологічне страхування [1]
   екологічний менеджмент [2]
   екологічний податок [1]
   екологічний розвиток [2]
   екологічний стан [1]
   екологічні витрати [1]
   екологічні наслідки [1]
   екологічні інновації [1]
   екологія землекористування [2]
   економіка землекористування [2]
   економіка природокористування [1]
   економіка підприємства [1]
   економіка регіонів [1]
   економіка України [4]
   економіко-екологічна безпека [2]
   економічна безпека [1]
   економічна безпека підприємства [2]
   економічна ефективність [1]
   економічна категорія [1]
   економічна криза [1]
   економічна оцінка [2]
   економічна рівновага [1]
   економічна свобода [1]
   економічна система [1]
   економічна стійкість підприємств [1]
   економічне зростання [7]
   економічне обгрунтування [1]
   економічний потенціал [2]
   економічний розвиток [1]
   економічний розвиток регіону [1]
   економічний і соціальний розвиток [1]
   економічні аспекти [1]
   економічні зв'язки [1]
   економічні показники [3]
   економічні ресурси [1]
   експортна діяльність [3]
   експортний потенціал [1]
   експрес-діагностика [1]
   експрес-перевезення [1]
   електронна торгівля [1]
   енергетична незалежність [1]
   енергетична політика [1]
   ефективне управління [1]
   ефективність використання земельних ресурсів [1]
   ефективність виробництва [3]
   ефективність організації [1]
   ефективність підприємства [1]
   ефективність управління [3]
   ефективність інвестування [1]
   железнодорожный транспорт [1]
   жизненный цикл [1]
   жилищно-коммунальное хозяйство [1]
   жилищное строительство [1]
   жилищное хозяйство [1]
   жилищный фонд [1]
   житлове будівництво [1]
   житлове господарство [1]
   житловий фонд [1]
   житлово-комунальне господарство [1]
   Житомирская область [2]
   Житомирська область [2]
   життєвий цикл [1]
   забезпечення екологічної безпеки [1]
   забезпечення продовольством [1]
   задоволення потреб населення [1]
   зайнятість населення [2]
   заинтересованные стороны [1]
   закладка виробленного простору [1]
   закладка выработанного пространства [1]
   законодавство України [1]
   законодавче забезпечення [1]
   законодавчо-нормативне регулювання [1]
   законодательно-нормативное регулирование [1]
   законодательное обеспечение [1]
   законодательство Украины [1]
   залізничий транспорт [1]
   занятость населения [2]
   Западный регион Украины [1]
   заработная плата [1]
   заробітна плата [1]
   зарубежный опыт [1]
   зарубіжний досвід [1]
   засади використання [1]
   засади підвищення ефективності [1]
   Західний регіон України [1]
   зацікавлені сторони [1]
   збалансована система показників [2]
   збалансований розвиток [1]
   збут експортної продукції [1]
   збутова політика підприємства [1]
   збутова логістики [1]
   земельний ринок [1]
   земельные ресурсы [2]
   земельный рынок [1]
   земельні ресурси [2]
   землекористування [5]
   землепользование [5]
   зниження витрат [1]
   зовнішньоекономічна діяльність підприємств [1]
   зовнішньоекономічна діяльність підприємства [1]
   зовнішньоекономічна діяльність України [2]
   зовнішньоекономічна криза [1]
   зовнішньоекономічна операція [1]
   зовнішнє середовище підприємства [1]
   золотий стандарт [1]
   золотой стандарт [1]
   зонирование земель [1]
   зонування земель [1]
   Ивано-Франковская область [1]
   идентификация предприятия [1]
   иерархия [1]
   импортная деятельность [1]
   инвестирование [1]
   инвестирование капитала [1]
   инвестирование предприятий [1]
   инвестиционная деятельность [1]
   инвестиционная деятельность предприятия [1]
   инвестиционная политика [1]
   инвестиционная политика Грузии [1]
   инвестиционная привлекательность [2]
   инвестиционная привлекательность региона [1]
   инвестиционно-инновационная деятельность [1]
   инвестиционно-инновационный потенциал [1]
   инвестиционно-инновационный процесс [1]
   инвестиционное проектирование [1]
   инвестиционное развитие в Украине [1]
   инвестиционные проекты [1]
   инвестиционный капитал [1]
   инвестиционный проект [1]
   инвестиционный рынок [1]
   инновационная активность [3]
   инновационная деятельность [2]
   инновационная деятельность в Украине [1]
   инновационная деятельность предприятия [1]
   инновационная культура [1]
   инновационная модель [1]
   инновационная модель развития [1]
   инновационная стратегия развития [1]
   инновационная форма [1]
   инновационно-инвестиционная деятельность [1]
   инновационно-инвестиционное развитие [2]
   инновационно-инвестиционное развитие предприятия [1]
   инновационно-инвестиционный проект [1]
   инновационно-технологическое развитие [1]
   инновационное развитие [2]
   инновационное развитие предприятия [2]
   инновационное развитие промышленных предприятий [1]
   инновационное развитие угольного предприятия [1]
   инновационное развитие Украины [2]
   инновационное развитие экономики [3]
   инновационные факторы развития [2]
   инновационный бизнес [1]
   инновационный потенциал [1]
   инновационный проект [2]
   инновационный процесс [1]
   инновационный рынок [1]
   иностранные инвестиции [1]
   инструмент эффективного управления [1]
   инструментарий мониторинга качества [1]
   интегральный показатель развития [1]
   интеграция [1]
   интегрированные предпринимательские структуры [1]
   интеллектуальный потенциал [1]
   информационная модель [1]
   информационное обеспечение [1]
   информационные технологии [1]
   инфраструктура рынка [1]
   кадрова політика [3]
   кадровая политика [3]
   кадрове забезпечення [1]
   кадровий менеджмент [1]
   кадровий потенціал [1]
   кадровий ризик [1]
   кадровое обеспечение [1]
   кадровый менеджмент [1]
   кадровый потенциал [1]
   кадровый риск [1]
   капитал предприятия [1]
   капитализация [2]
   капитальные инвестиции [1]
   капітал підприємства [1]
   капітальні інвестиції [1]
   капіталізація [2]
   кар'єра [1]
   Карпатский регион [1]
   Карпатський регіон [1]
   карьера [1]
   качество жизни [1]
   качество окружающей среды [1]
   качество продукции [1]
   керівник [1]
   Киотский протокол [1]
   Кировоградская область [2]
   класифікація витрат [1]
   классификация затрат [1]
   кластерний механізм [1]
   кластерный механизм [1]
   клиент [1]
   клієнт [1]
   коефіцієнт розвитку [1]
   комерційний банк [1]
   коммерческий банк [1]
   коммуникационная политика [1]
   коммуникационные процессы [1]
   коммуникация [1]
   компенсация [1]
   компенсація [1]
   комплексна оцінка [2]
   комплексная оценка [2]
   комунікаційна політика [1]
   комунікаційні процеси [1]
   комунікація [1]
   конкурентная среда [3]
   конкурентне середовище [3]
   конкурентноспроможність продукції [1]
   конкурентные отношения [1]
   конкурентные преимущества [2]
   конкурентні відносини [1]
   конкурентні переваги [2]
   конкурентоспособность [2]
   конкурентоспособность компании [1]
   конкурентоспособность предприятия [5]
   конкурентоспособность продукции [3]
   конкурентоспособность региона [1]
   конкурентоспособность регионов [1]
   конкурентоспособность трудовых ресурсов [1]
   конкурентоспроможність [2]
   конкурентоспроможність компанії [1]
   конкурентоспроможність продукції [2]
   конкурентоспроможність підприємства [5]
   конкурентоспроможність регіону [1]
   конкурентоспроможність регіонів [1]
   конкурентоспроможність трудових ресурсів [1]
   конкуренция [1]
   конкуренція [1]
   консалтингова діяльність [1]
   консалтинговая деятельность [1]
   консолидация общества [1]
   консолідація суспільства [1]
   концептуальные положения [1]
   концептуальні положення [1]
   концепция [1]
   концепція [1]
   корпоративне управління [1]
   корпоративное управление [1]
   коэффициент развития [1]
   кредитование [2]
   кредитоспособность [1]
   кредитоспроможність [1]
   кредитування [2]
   критерии развития [1]
   критерії розвитку [1]
   кругооборот капитала [1]
   кругообіг капітала [1]
   Кіотський протокол [1]
   Кіровоградська область [2]
   лесное хозяйство [1]
   лесное хозяйство Украины [1]
   лесной кодекс [1]
   лесопользование [1]
   лесопромышленный комплекс [1]
   лизинг [2]
   лизинг в Украине [1]
   лизинговая услуга [1]
   ликвидация коммерчческого банка [1]
   логистика [2]
   логистическая структура системы [1]
   логистическая схема [1]
   логистический потенциал [1]
   логістика [2]
   логістична структура системи [1]
   логістична схема [1]
   логістичний потенціал [1]
   ломбардна діяльність [1]
   ломбардная деятельность [1]
   людський ресурс [2]
   людські потреби [1]
   лізинг [2]
   лізинг в Україні [1]
   лізингова послуга [1]
   ліквідація комерційного банку [1]
   лісове господарство [1]
   лісове господарство України [1]
   лісовий кодекс [1]
   лісокористування [1]
   лісопромисловий комплекс [1]
   макроекономічна рівновага [1]
   макроекономічні показники [1]
   макроэкономические показатели [1]
   макроэкономическое равновесие [1]
   мале підприємництво [3]
   малий бізнес [1]
   малое предпринимательство [2]
   малое предприятие [1]
   малые предприятия [1]
   малый бизнес [1]
   малі підприємства [1]
   маркетинг предприятия [1]
   маркетинг підприємства [1]
   маркетингова діяльність [1]
   маркетингова діяльність підприємства [1]
   маркетинговая деятельность [1]
   маркетинговая деятельность предприятия [1]
   маркетингове управління [1]
   маркетинговий менеджмент [1]
   маркетинговий інструментарій [1]
   маркетинговое управление [1]
   маркетинговые коммуникации [1]
   маркетинговые функции [1]
   маркетинговый инструментарий [1]
   маркетинговый менеджмент [1]
   маркетингові комунікації [1]
   маркетингові функції [1]
   математическая модель [1]
   математична модель [1]
   материальное производство [1]
   материальные ресурсы [1]
   материальный стимул [1]
   матеріальне виробництво [1]
   матеріальний стимул [1]
   матеріальні ресурси [1]
   матричний метод [1]
   матричный метод [1]
   машинобудівне підприємство [7]
   машиностроительное предприятие [7]
   медицинское страхование [1]
   медичне страхування [1]
   межбюджетные отношения [1]
   межбюджетные трансферты [1]
   межбюджетный трансферт [1]
   международная конкуренция [1]
   международная конференция [1]
   международная торговля лицензиями [1]
   международный опыт [1]
   международный технологический обмен [1]
   менеджмент развития предприятия [1]
   менеджмент розвитку підприємства [1]
   местное самоуправление [2]
   местные налоги [1]
   местные налоги и сборы [1]
   местный бюджет [1]
   местный бюджет в Украине [1]
   металлургическое предприятие [1]
   металургійне підприємство [1]
   метод експертних оцінок [1]
   метод экспертных оценок [1]
   методи моделювання [1]
   методология Six Sigma [1]
   методология исследования [1]
   методологія Six Sigma [1]
   методологія дослідження [1]
   методы моделирования [1]
   механизм налогообложения дивидендов [1]
   механізм оподаткування дивідендів [1]
   микрофинансовый банк [1]
   мировая валютная система [1]
   мировая система [1]
   мировая экономика [2]
   мировой финансово-экономический кризис [1]
   моделирования макроэкономических процессов [1]
   моделювання макроекономічних процесів [1]
   модернизация промышленности [1]
   модернізація промисловості [1]
   молодежный рынок труда [1]
   молодіжний ринок праці [1]
   мониторинг [1]
   моніторинг [1]
   мотивация [1]
   мотивация персонала [1]
   мотивация труда [2]
   мотивация трудовой деятельности [1]
   мотивація [1]
   мотивація персоналу [1]
   мотивація праці [2]
   мотивація трудової діяльності [1]
   міжбюджетний трансферт [1]
   міжбюджетні відносини [1]
   міжбюджетні трансферти [1]
   міжнародна конкуренція [1]
   міжнародна конференція [1]
   міжнародна торгівля ліцензіями [1]
   міжнародний технологічний обмін [1]
   міжнародний досвід [1]
   мікрофінансовий банк [1]
   містобудування [1]
   місцеве самоврядування [2]
   місцевий бюджет [1]
   місцевий бюджет в Україні [1]
   місцеві податки [1]
   місцеві податки і збори [1]
   міська агломерація [2]
   навколишнє природне середовище [1]
   навколишнє середовище [2]
   накопительная пенсионная система [1]
   накопичувальна пенсійна система [1]
   налог на доход предприятий [1]
   налоги и сборы [1]
   налоговая система Украины [1]
   налоговое законодательство [2]
   Налоговый кодекс Украины [2]
   налоговый менеджмент [1]
   налогообложение предприятий [1]
   налогоспособность региона [1]
   население [1]
   населення [1]
   науково-технічна діяльність [1]
   науково-технічна політика [1]
   наукоемкость [1]
   наукоємність [1]
   научно-техническая деятельность [1]
   научно-техническая политика [1]
   национальная безопасность [1]
   национальная экономика [7]
   национальное хозяйство [3]
   національна безпека [1]
   національна економіка [7]
   національне господарство [3]
   небанковские финансовые услуги [1]
   небанківські фінансові послуги [1]
   негативний вплив [1]
   негативное влияние [1]
   нетрадиционные банковские услуги [1]
   нетрадиційні банківські послуги [1]
   новий продукт [1]
   новый продукт [1]
   об`єкт паливно-енергетичного комплексу [1]
   обеспечение продовольствием [1]
   обеспечение экологической безопасности [1]
   облікова політика підприємства [1]
   оборотные средства [1]
   оборотні кошти [1]
   образование [1]
   общественная жизнь [1]
   объект топливно-энергетического комплекса [1]
   окружающая естественная среда [1]
   окружающая среда [3]
   оплата праці [1]
   оплата труда [1]
   оподаткування підприємств [1]
   определение понятия [1]
   оптовий ринок [1]
   оптовый рынок [1]
   организационно-экономический механизм [1]
   организационное развитие [1]
   организация движения [1]
   организация работы [1]
   органическая продукция [1]
   організаційний розвиток [1]
   організаційно-економіний механізм [1]
   організація роботи [1]
   організація руху [1]
   органічна продукція [1]
   освіта [1]
   основные средства производства [1]
   основні засоби виробництва [1]
   основы использования [1]
   основы повышения эффективности [1]
   отечественный рынок [1]
   открытая экономика [1]
   отрасль промышленности [1]
   оценка месторождений полезных ископаемых [1]
   оценка эффективности [1]
   оцінка ефективності [1]
   оцінка родовищ корисних копалин [1]
   парниковий газ [1]
   парниковый газ [1]
   партнерские отношения [1]
   партнерські стосунки [1]
   пасажирські перевезення [1]
   пассажирские перевозки [1]
   пенсионная реформа [1]
   пенсионная система Украины [1]
   пенсионное обеспечение в Украине [1]
   пенсійна реформа [1]
   пенсійна система України [1]
   пенсійне забезпечення в Україні [1]
   персонал предприятия [1]
   персонал підприємства [1]
   планирование деятельности предприятия [1]
   плательщики налогов [1]
   платники податків [1]
   плодово-ягодная культура [1]
   плодово-ягідна культура [1]
   повышение эффективности [1]
   податки і збори [1]
   податкова система України [1]
   податкове законодавство [2]
   Податковий кодекс України [2]
   податковий менеджмент [1]
   податкоспроможність регіону [1]
   податок на прибуток підприємств [1]
   Полесье [1]
   политика [2]
   политика государственного регулирования [1]
   политическая социализация [1]
   политическое развитие Украины [1]
   Полісся [1]
   політика [2]
   політика державного регулювання [1]
   політична соціалізація [1]
   політичний розвиток України [1]
   попит на продукцію [1]
   потенциал предприятия [1]
   потенціал підприємства [1]
   потребитель [1]
   потребительская кооперация [1]
   права інтелектуальної власності [1]
   право интеллектуальной собственности [1]
   предпринимательская деятельность [1]
   предпринимательство [2]
   предприятия Украины [1]
   прибуток підприємства [2]
   прибыль предприятия [2]
   приватне підприємство [1]
   прийняття управлінських рішень [5]
   принятие управленческих решений [5]
   приоритетные направления экологизации [1]
   природно-ресурсний потенціал [2]
   природно-ресурсный потенциал [2]
   природокористування [1]
   природопользование [1]
   проблема соціальної сфери [1]
   проблема социальной сферы [1]
   проблеми зайнятості [1]
   проблемний регіон [1]
   проблемные аспекты [1]
   проблемный регион [1]
   проблемні аспекти [1]
   проблемы занятости [1]
   прогнозирования процессов управления [1]
   прогнозування процесів управління [1]
   прогресивний розвиток [1]
   прогрессивное развитие [1]
   продовольственная безопасность [1]
   продовольственные товары [1]
   продовольча безпека [1]
   продовольчі товари [1]
   продуктивні сили України [1]
   продукция предприятия [2]
   продукція підприємства [2]
   проектне фінансування [1]
   проектное финансирование [1]
   производительные силы Украины [1]
   производственная логистическая система [1]
   производственно-хозяйственная деятельность [1]
   производственные затраты [1]
   производственные затраты (затраты производства) [1]
   производственный потенциал [1]
   производственный процесс [1]
   производство рапса [1]
   промислова політика [2]
   промислове підприємство [6]
   промислове підприємство України [2]
   промисловий регіон [1]
   промисловий сектор [1]
   промисловість України [1]
   промышленная политика [2]
   промышленное предприятие [6]
   промышленное предприятие Украины [2]
   промышленность Украины [1]
   промышленный регион [1]
   промышленный сектор [1]
   профессиональный рост [1]
   професійне зростання [1]
   процес управління [1]
   процесний підхід [1]
   процесс управления [1]
   процессный подход [1]
   пріоритетні напрями екологізації [1]
   психологическая методика [1]
   психологічна методика [1]
   путь повышения [1]
   підвищення ефективності [1]
   підприємництво [2]
   підприємницька діяльність [1]
   підприємства України [1]
   работодатель [1]
   радиационное загрязнение [1]
   радіаційне забруднення [1]
   развитие [1]
   развитие инфраструктуры [1]
   развитие предприятия [3]
   развитие Украины [1]
   развитие экономики [2]
   развитие экономики Украины [3]
   размещение производительных сил [1]
   разработка стратегии [1]
   расселение населения [1]
   рациональное землепользование [1]
   рациональное природопользование [1]
   раціональне землекористування [1]
   раціональне природокористування [1]
   региональная банковская система [1]
   региональная политика [3]
   региональная система [1]
   региональная стратегия [1]
   региональная экономика [2]
   региональная экономическая система [1]
   регионально экономическая система [1]
   региональное выравнивание [1]
   региональное развитие [2]
   регіональна банківська система [1]
   регіональна економіка [2]
   регіональна економічна система [2]
   регіональна політика [3]
   регіональна система [1]
   регіональна стратегія [1]
   регіональне вирівнювання [1]
   регіональний розвиток [2]
   результат работы менеджера [1]
   результат роботи менеджера [1]
   рейтингове управління [1]
   рейтинговое управление [1]
   рекламний вплив [1]
   рекламное влияние [1]
   рекреационные ресурсы [1]
   рекреаційні ресурси [1]
   рентабельность предприятия [1]
   рентабельность производства [2]
   рентабельність виробництва [2]
   рентабельність підприємства [1]
   ресурси банку [1]
   ресурсозбереження [1]
   ресурсосбережение [1]
   ресурсы банка [1]
   рефлексивна складова [1]
   рефлексивна составляющая [1]
   реформирование финансовой системы [1]
   реформирования банковской системы [1]
   реформировнаие налоговой системы [1]
   реформування банківської системи [1]
   реформування податкової системи [1]
   реформування фінансової системи [1]
   ринкова економіка [5]
   ринкова економіка України [2]
   ринкова конкуренція [1]
   ринкове перетворення [1]
   ринкове середовище [1]
   ринковий механізм [1]
   ринкові відносини [1]
   ринкові умови [1]
   ринкові відносини [1]
   ринок транспортних послуг [1]
   ринок збуту [1]
   ринок послуг [2]
   ринок праці [1]
   ринок реклами [1]
   роботодавець [1]
   Ровенская область [1]
   розвиток [1]
   розвиток економіки [1]
   розвиток економіки [1]
   розвиток економіки України [3]
   розвиток підприємства [3]
   розвиток України [1]
   розвиток інфраструктури [1]
   роздрібна торгівля [1]
   розміщення продуктивних сил [1]
   розничная торговля [1]
   розробка стратегіі [1]
   розселення населення [1]
   руководитель [1]
   рынок рекламы [1]
   рынок сбыта [1]
   рынок транспортных услуг [1]
   рынок труда [1]
   рынок услуг [2]
   рыночная конкуренция [1]
   рыночная среда [1]
   рыночная экономика [5]
   рыночная экономика Украины [2]
   рыночное преобразование [1]
   рыночные отношения [2]
   рыночные условия [1]
   рыночный механизм [1]
   рівень життя людей [1]
   рівень зайнятості [1]
   Рівненська область [1]
   садоводство [1]
   садівництво [1]
   самоменеджмент [1]
   саморегулируемая организация [1]
   саморегулівна організація [1]
   санаторно-курортна сфера [1]
   санаторно-курортная сфера [1]
   санация предприятия [1]
   санація підприємства [1]
   сбалансированная система показателей [2]
   сбалансированное развитие [1]
   сбыт экспортной продукции [1]
   сбытовая логистика [1]
   сбытовая политика предприятия [1]
   світова валютна система [1]
   світова економіка [2]
   світова система [1]
   світова фінансово-економічна криза [1]
   сезонность [1]
   сезонные колебания [1]
   сезонні коливання [1]
   сезонність [1]
   сельская территория [1]
   сельская экономика [1]
   сельское хозяйство [5]
   сельское хозяйство Украины [1]
   сельскохозяйственная продукция [4]
   сельскохозяйственное предприятие [7]
   сельскохозяйственное страхование [1]
   середовище господарювання [1]
   сертификация [1]
   сертифікація [1]
   синергетический менеджмент [1]
   синергетичний менеджмент [1]
   система анализа [1]
   система аналізу [1]
   система менеджмента [1]
   система менеджменту [1]
   система оценки труда [1]
   система оцінки праці [1]
   система показателей [1]
   система показників [1]
   система управления [1]
   система управления персоналом [1]
   система управления предприятием [1]
   система управління [1]
   система управління персоналом [1]
   система управління підприємством [1]
   системне управління [1]
   системний підхід [1]
   системное управление [1]
   системный подход [1]
   сланцевий газ [1]
   сланцевый газ [1]
   снижение затрат [1]
   совместный спрос [1]
   современное состояние [1]
   современные требования [1]
   современные условия [2]
   современные условия хозяйствования [1]
   современные экономические процессы [1]
   современный менеджмент [1]
   социальная защита населения [1]
   социальная инфраструктура села [1]
   социальная ответственность [3]
   социальная поддержка [1]
   социальная политика [1]
   социальная политика в Украине [2]
   социальная сеть [1]
   социальная среда [1]
   социальная сфера Украины [1]
   социально - трудовой потенциал [1]
   социально - экономическая эффективность [1]
   социально - экономические отношения [1]
   социально-экономическая эффективность [1]
   социально-экономическое развитие [4]
   социально-экономическое развитие региона [3]
   социальное партнерство [1]
   социальное страхование [1]
   социальные стандарты [1]
   соціальна відповідальність [3]
   соціальна мережа [1]
   соціальна політика [1]
   соціальна політика в Україні [2]
   соціальна підтримка [1]
   соціальна сфера України [1]
   соціальна інфраструктура села [1]
   соціальне партнерство [1]
   соціальне середовище [1]
   соціальне страхування [1]
   соціальний захист населення [1]
   соціально - екномічні відносини [1]
   соціально - економічна ефективність [1]
   соціально - трудовий потенціал [1]
   соціально-економічна ефективність [1]
   соціально-економічний розвиток [4]
   соціально-економічний розвиток регіону [3]
   соціальні стандарти [1]
   споживач [1]
   споживча кооперація [1]
   спрос на продукцию [1]
   среда хозяйствования [1]
   стабилизационный фонд [1]
   стабілізаційний фонд [1]
   сталий економічний розвиток [1]
   сталий розвиток [17]
   сталий розвиток в Україні [2]
   сталий розвиток економіки [6]
   сталий розвиток підприємства [14]
   сталий розвиток регіону [13]
   стандартизация [1]
   стандартизація [1]
   статистические показатели [1]
   статистическое прогнозирование [1]
   статистичне прогнозування [1]
   статистичні показники [1]
   стоимостная оценка [1]
   стратегии развития Украины [1]
   стратегическая модель [1]
   стратегический менеджмент [1]
   стратегическое развитие [3]
   стратегическое развитие предприятия [1]
   стратегическое управление [3]
   стратегия адаптации [1]
   стратегия вэд [1]
   стратегия инвестирования производства [1]
   стратегия иновационного развития [1]
   стратегия кластерного развития [1]
   стратегия развития [2]
   стратегічна модель [1]
   стратегічне управління [3]
   стратегічний менеджмент [1]
   стратегічний розвиток [3]
   стратегічний розвиток підприємства [1]
   стратегія адаптації [1]
   стратегія зед [1]
   стратегія кластерного розвитку [1]
   стратегія розвитку [2]
   стратегія інвестування виробництва [1]
   стратегія іноваційного розвитку [1]
   стратегії розвитку України [1]
   страхова послуга [1]
   страхование [1]
   страховая услуга [1]
   страхування [1]
   строительная организация [1]
   структурне перетворення економіки [1]
   структурно-функциональная модель [1]
   структурно-функціональна модель [1]
   структурное преобразование экономики [1]
   структурные изменения [1]
   структурні зміни [1]
   стійкий розвиток [3]
   стійкий розвиток міста [1]
   стійкий розвиток підприємства [1]
   суб'єкт господарювання [2]
   субъект хозяйствования [2]
   субьеккт хозяйствования [1]
   суб’єккт господарювання [1]
   судноплавна компанія [1]
   судоходная компания [1]
   сукупний попит [1]
   суспільне життя [1]
   сучасний менеджмент [1]
   сучасний стан [1]
   сучасні економічні процеси [1]
   сучасні вимоги [1]
   сучасні умови [2]
   сучасні умови господарювання [1]
   сфера обслуговування [1]
   сфера обслуживания [1]
   сценарне моделювання [1]
   сценарное моделирование [1]
   сільська економіка [1]
   сільська територія [1]
   сільське господарство [5]
   сільське господарство України [1]
   сільськогосподарська продукція [4]
   сільськогосподарське підприємство [6]
   сільськогосподарське страхування [1]
   тарифна політика [1]
   тарифная политика [1]
   текстильна промисловість [1]
   текстильная промышленность [1]
   тенденции развития [2]
   тенденції розвитку [2]
   теоретико-методологический анализ [1]
   теоретико-методологический подход [1]
   теоретико-методологічний аналіз [1]
   теоретико-методологічній підхід [1]
   теоретическая основа [2]
   теоретическая основа управления [1]
   теоретические аспекты управления [1]
   теоретична засада [2]
   теоретична засада управління [1]
   теоретичні аспекти управління [1]
   теория игр [1]
   теорія ігор [1]
   тепловые насосы [1]
   теплові насоси [1]
   територіальний розвиток [1]
   територіальні пропорції [1]
   территориальное развитие [1]
   территориальные пропорции [1]
   технический риск [1]
   технічний ризик [1]
   товарний ринок [1]
   товарный рынок [1]
   товародвижение [1]
   товарорух [1]
   торговая сеть [2]
   торговая сеть предприятий [1]
   торговельна мережа [2]
   торговельна мережа підприємств [1]
   торгово-промислова палата України [1]
   торгово-промышленная палата Украины [1]
   транспортна послуга [1]
   транспортна система [1]
   транспортная система [1]
   транспортная услуга [1]
   трудова діяльність [1]
   трудовая деятельность [1]
   трудовий потенціал [1]
   трудовий потенціал підприємства [1]
   трудовой потенциал [1]
   трудовой потенциал предприятия [1]
   трудовые ресурсы [2]
   трудові ресурси [2]
   туристическая деятельность [1]
   туристическая индустрия [1]
   туристическая отрасль [1]
   туристический кластер [1]
   туристический потенциал регионов [1]
   туристический продукт [1]
   туристическое предприятие [2]
   туристична галузь [1]
   туристична діяльність [1]
   туристична індустрія [1]
   туристичне підприємство [2]
   туристичний кластер [1]
   туристичний потенціал регіонів [1]
   туристичний продукт [1]
   угледобывающие предприятия [1]
   угледобыча [1]
   угольная промышленность [3]
   удовлетворение потребностей населения [1]
   украинские реальности [1]
   украинский рынок [1]
   український ринок [1]
   українські реалії [1]
   умови господарювання [1]
   управление внешнеэкономической деятельностью [2]
   управление деятельностью предприятия [1]
   управление капиталом [1]
   управление качеством [1]
   управление качеством продукции [2]
   управление персоналом [1]
   управление предприятием [2]
   управление природопользованием [1]
   управление проектами [1]
   управление расходами [1]
   управление ресурсами [1]
   управление рисками [1]
   управление риском [1]
   управление финансовыми ресурсами [1]
   управление человеческими ресурсами [1]
   управления внешнеэкономической деятельностью [1]
   управления предприятием [1]
   управленческая деятельность [1]
   управленческие кадры [1]
   управленческий персонал [1]
   управленческий потенциал [1]
   управленческое консультирование [1]
   управленческое решение [1]
   управління зовнішньоекономічною діяльністю [1]
   управління витратами [1]
   управління діяльністю підприємства [1]
   управління зовнішньоекономічною діяльністю [2]
   управління капіталом [1]
   управління людськими ресурсами [1]
   управління персоналом [1]
   управління природокористуванням [1]
   управління проектами [1]
   управління підприємством [3]
   управління ресурсами [1]
   управління ризиками [1]
   управління ризиком [1]
   управління фінансовими ресурсами [1]
   управління якістю [1]
   управління якістю продукції [2]
   управлінська діяльність [1]
   управлінське консультування [1]
   управлінське рішення [1]
   управлінський персонал [1]
   управлінський потенціал [1]
   управлінські кадри [1]
   уровень жизни людей [1]
   уровень занятости [1]
   условия хозяйствования [1]
   устойчивое развитие [20]
   устойчивое развитие в Украине [2]
   устойчивое развитие города [1]
   устойчивое развитие предприятия [15]
   устойчивое развитие региона [13]
   устойчивое развитие экономики [6]
   устойчивое экономическое развитие [1]
   учетная политика предприятия [1]
   фактори зовнішнього середовища [1]
   факторы внешней среды [1]
   финансовая безопасность предприятия [1]
   финансовая инвестиция [1]
   финансовая особенность [1]
   финансовая отчетность [1]
   финансовая система предприятия [1]
   финансовая система США [1]
   финансовая система Украины [2]
   финансовая стратегия банка [1]
   финансовая устойчивость [1]
   финансовая устойчивость предприятия [1]
   финансово-банковский сектор [1]
   финансово-кредитная система [1]
   финансово-промышленная группа [1]
   финансово-хозяйственная деятельность [1]
   финансово-экономическое пространство [1]
   финансовое обеспечение [1]
   финансовое планирование [1]
   финансовое развитие [1]
   финансовое состояние [2]
   финансовое состояние предприятия [2]
   финансовое управление [1]
   финансовые потоки предприятий [1]
   финансовые ресурсы [2]
   финансовые ресурсы предприятия [1]
   финансовый капитал [1]
   финансовый кризис [3]
   финансовый лизинг [1]
   финансовый менеджмент [4]
   финансовый потенциал [1]
   финансовый результат [1]
   финансовый рынок [1]
   финансовый рынок Украины [3]
   фондовий ринок [1]
   фондовий ринок України [1]
   фондовый рынок [1]
   фондовый рынок Украины [1]
   формирование кластера [1]
   формирование потенциала [1]
   формування кластеру [1]
   формування потенціалу [1]
   фінансова безпека підприємства [1]
   фінансова звітність [1]
   фінансова криза [3]
   фінансова особливість [1]
   фінансова система підприємства [1]
   фінансова система США [1]
   фінансова система України [2]
   фінансова стратегія банку [1]
   фінансова стійкість [1]
   фінансова стійкість підприємства [1]
   фінансова інвестиція [1]
   фінансове забезпечення [1]
   фінансове планування [1]
   фінансове управління [1]
   фінансовий капітал [1]
   фінансовий лізинг [1]
   фінансовий менеджмент [4]
   фінансовий потенціал [1]
   фінансовий результат [1]
   фінансовий ринок [1]
   фінансовий ринок України [3]
   фінансовий розвиток [1]
   фінансовий стан [2]
   фінансовий стан підприємства [2]
   фінансово-банківський сектор [1]
   фінансово-господарська діяльність [1]
   фінансово-економічний простір [1]
   фінансово-кредитна система [1]
   фінансово-промислова група [1]
   фінансові потоки підприємств [1]
   фінансові ресурси [2]
   фінансові ресурси підприємства [1]
   Харківська область [1]
   Харьковская область [1]
   Херсонская область [1]
   Херсонська область [1]
   хозяйственная деятельность предприятий [1]
   целевой рынок [1]
   ценообразование [1]
   цивільна авіація [1]
   цільовий ринок [1]
   ціноутворення [1]
   частное предприятие [1]
   человеческие потребности [1]
   человеческий ресурс [2]
   Черниговская область [1]
   Чернобыльская катастрофа [1]
   Чернігівська область [1]
   Чорнобильська катастрофа [1]
   Швеция [1]
   Швеція [1]
   шлях підвищення [1]
   экологизация производства [2]
   экологистика [1]
   экологическая безопасность [2]
   экологическая политика [1]
   экологическая проблема [1]
   экологическая система [1]
   экологические инновации [1]
   экологические последствия [1]
   экологические расходы [1]
   экологический менеджмент [2]
   экологический налог [1]
   экологическое развитие [2]
   экологическое состояние [1]
   экологическое страхование [1]
   экология землепользования [2]
   эколого-экономическая эффективность [1]
   эколого-экономические принципы [1]
   эколого-экономический кластер [1]
   эколого-экономическое обоснование [1]
   экономика землепользования [2]
   экономика предприятия [1]
   экономика природопользования [1]
   экономика регионов [1]
   экономика Украины [4]
   экономико-экологическая безопасность [2]
   экономическая безопасность [1]
   экономическая безопасность предприятия [2]
   экономическая категория [1]
   экономическая оценка [2]
   экономическая свобода [1]
   экономическая система [1]
   экономическая устойчивость предприятия [1]
   экономическая эффективность [1]
   экономические аспекты [1]
   экономические показатели [3]
   экономические ресурсы [1]
   экономические связи [1]
   экономический кризис [1]
   экономический потенциал [2]
   экономический рост [7]
   экономическое и социальное развитие [1]
   экономическое обоснование [1]
   экономическое равновесие [1]
   экономическое развитие [1]
   экономическое развитие региона [1]
   экспортная деятельность [3]
   экспортный потенциал [1]
   экспресс-диагностика [1]
   экспресс-перевозки [1]
   электронная торговля [1]
   энергетическая независимость [1]
   энергетическая политика [1]
   эффективное управление [1]
   эффективность инвестирования [1]
   эффективность использования земельных ресурсов [1]
   эффективность организации [1]
   эффективность предприятия [1]
   эффективность производства [3]
   эффективность управления [3]
   якість життя [1]
   якість навколишнього середовища [1]
   якість продукції [1]
   Івано-Франківська область [1]
   ідентифікація підприємства [1]
   Імпортна діяльність [1]
   інвестиційна діяльність [1]
   інвестиційна діяльність підприємства [1]
   інвестиційна політика [1]
   інвестиційна політика Грузії [1]
   інвестиційна привабливість [2]
   інвестиційна привабливість регіону [1]
   інвестиційне проектування [1]
   інвестиційний капітал [1]
   інвестиційний проект [1]
   інвестиційний ринок [1]
   інвестиційний розвиток в Україні [1]
   інвестиційно-інноваційна діяльність [1]
   інвестиційно-інноваційний потенціал [1]
   інвестиційно-інноваційний процес [1]
   інвестиційні проекти [1]
   інвестування [1]
   інвестування капіталу [1]
   інвестування підприємств [1]
   інноваційна стратегія розвитку [1]
   інноваційна активність [3]
   інноваційна діяльність [2]
   інноваційна діяльність в Україні [1]
   інноваційна діяльність підприємства [1]
   інноваційна культура [1]
   інноваційна модель [1]
   інноваційна модель розвитку [1]
   інноваційна форма [1]
   інноваційний бізнес [1]
   інноваційний потенціал [1]
   інноваційний проект [2]
   інноваційний процес [1]
   інноваційний ринок [1]
   інноваційний розвиток [2]
   інноваційний розвиток вугільного підприємства [1]
   інноваційний розвиток економіки [3]
   інноваційний розвиток промислових підприємств [1]
   інноваційний розвиток підприємства [2]
   інноваційний розвиток України [2]
   інноваційно-технологічний розвиток [1]
   інноваційно-інвестиційна діяльність [1]
   інноваційно-інвестиційний проект [1]
   інноваційно-інвестиційний розвиток [2]
   інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства [1]
   інноваційні фактори розвитку [2]
   іноземні інвестиції [1]
   інструмент ефективного управління [1]
   інструментарій моніторингу якості [1]
   інтегральний показник розвитку [1]
   інтеграція [1]
   інтелектуальний потенціал [1]
   інтерговані підприємницькі структури [1]
   інформаційна модель [1]
   інформаційне забезпечення [1]
   інформаційні технології [1]
   інфраструктура ринку [1]
   ієрархія [1]