Now showing items 1-726 of 726

   Subject
   авиапроизводственный комплекс [1]
   авіавиробничий комплекс [1]
   аграрний сектор [1]
   аграрний сектор економіки [1]
   аграрный сектор [1]
   аграрный сектор экономики [1]
   агропромисловий комплекс [1]
   агропромышленный комплекс [1]
   административная деятельность [1]
   адміністративна діяльність [1]
   акционерное общество [1]
   акціонерне товариство [1]
   амортизационные отчисления [1]
   амортизаційні відрахування [1]
   анализ экономического развития [1]
   аналіз економічного розвитку [1]
   антикризисное управление [1]
   антикризисное управление предприятием [1]
   антикризове управління [1]
   антикризове управління підприємством [1]
   баланс вуглецю [1]
   баланс углерода [1]
   банкротство предприятия [1]
   банкрутство підприємства [1]
   благодійність [1]
   благотворительность [1]
   бюджетирование [1]
   бюджетна система [1]
   бюджетная система [1]
   бюджетне законодавство [1]
   бюджетное законодательство [1]
   бюджетування [1]
   вартісна оцінка [1]
   ветровая электрическая станция [1]
   ветроэнергетика [1]
   визначення поняття [1]
   викиди парникових газів [2]
   випуск продукції [1]
   виробництво ріпаку [1]
   виробничий потенціал [1]
   виробничий процес [1]
   виробничо-господарська діяльність [1]
   виробничі витрати [1]
   внешнеэкономическая деятельность Украины [1]
   внешняя среда предприятия [1]
   внутренняя коммуникация [1]
   внутренняя торговля [1]
   внутрішня комунікація [1]
   внутрішня торгівля [1]
   военно-промышленный комплекс [2]
   вуглевидобувні підприємства [1]
   вугільна промисловість [2]
   выбросы парниковых газов [2]
   выпуск продукции [1]
   відкрита економіка [1]
   військово-промисловий комплекс [2]
   вітрова електрична станція [1]
   вітроенергетика [1]
   гендерна рівність [1]
   гендерное равенство [1]
   глобализация [3]
   глобальна економіка [1]
   глобальна конкурентоспроможність [1]
   глобальная конкурентоспособность [1]
   глобальная экономика [1]
   глобалізація [3]
   горная зона Карпат [1]
   горно-металлургический комплекс Украины [1]
   горно-обогатительный комбинат [1]
   горнодобывающая промышленность [1]
   городская агломерация [2]
   государственная поддержка [1]
   государственная региональная политика [1]
   государственная целевая программа [1]
   государственно-частное партнерство [2]
   государственное регулирование [2]
   государственное регулирование экономики [2]
   государственное управление [1]
   государственное управление экономикой [1]
   градостроительство [1]
   грошово-кредитне регулювання [1]
   гірничо-збагачувальний комбінат [1]
   гірничо-металургійний комплекс України [1]
   гірничодобувна промисловість [1]
   гірська зона Карпат [1]
   дебиторская задолженность [1]
   дебіторська заборгованість [1]
   демотивация труда [1]
   демотивація праці [1]
   денежно-кредитное регулирование [1]
   депресивний регіон [1]
   депрессивный регион [1]
   деревообрабатывающее производство [2]
   деревообробне виробництво [2]
   державна підтримка [1]
   державна регіональна політика [1]
   державна цільова програма [1]
   державне регулювання [2]
   державне регулювання економіки [1]
   державне регулювання економікою [1]
   державне управління [1]
   державне управління економікою [1]
   державно-приватне партнерство [2]
   деятельность предприятия [1]
   диверсификация деятельности [1]
   диверсификация производства [1]
   диверсифікація виробництва [1]
   диверсифікація діяльності [1]
   довкілля [1]
   діяльність підприємства [1]
   еколого-економічна ефективність [1]
   еколого-економічне обгрунтування [1]
   еколого-економічний кластер [1]
   екологізація виробництва [2]
   екологістика [1]
   екологічна політика [1]
   екологічна система [1]
   екологічний менеджмент [1]
   екологічний розвиток [1]
   екологічний стан [1]
   екологічні наслідки [1]
   економіка природокористування [1]
   економіка України [3]
   економіко-екологічна безпека [1]
   економічна безпека [1]
   економічна безпека підприємства [2]
   економічна ефективність [1]
   економічна категорія [1]
   економічна рівновага [1]
   економічна свобода [1]
   економічна стійкість підприємств [1]
   економічне зростання [6]
   економічне обгрунтування [1]
   економічний потенціал [1]
   економічний розвиток [1]
   економічний розвиток регіону [1]
   економічні зв'язки [1]
   економічні показники [3]
   економічні ресурси [1]
   експортний потенціал [1]
   експрес-діагностика [1]
   ефективне управління [1]
   ефективність використання земельних ресурсів [1]
   ефективність виробництва [3]
   ефективність підприємства [1]
   ефективність управління [3]
   жилищно-коммунальное хозяйство [1]
   житлово-комунальне господарство [1]
   Житомирская область [1]
   Житомирська область [1]
   забезпечення екологічної безпеки [1]
   зайнятість населення [1]
   заинтересованные стороны [1]
   законодавство України [1]
   законодавче забезпечення [1]
   законодательное обеспечение [1]
   законодательство Украины [1]
   занятость населения [1]
   зарубежный опыт [1]
   зарубіжний досвід [1]
   зацікавлені сторони [1]
   збалансована система показників [1]
   збалансований розвиток [1]
   земельний ринок [1]
   земельный рынок [1]
   землекористування [1]
   землепользование [1]
   зниження витрат [1]
   зовнішньоекономічна діяльність України [1]
   зовнішнє середовище підприємства [1]
   инвестиционная деятельность [1]
   инвестиционная привлекательность [1]
   инвестиционная привлекательность региона [1]
   инвестиционные проекты [1]
   инвестиционный капитал [1]
   инновационная деятельность [2]
   инновационная модель развития [1]
   инновационно-инвестиционное развитие [1]
   инновационный потенциал [1]
   иностранные инвестиции [1]
   интегральный показатель развития [1]
   интегрированные предпринимательские структуры [1]
   интеллектуальный потенциал [1]
   информационное обеспечение [1]
   информационные технологии [1]
   инфраструктура рынка [1]
   кадрова політика [2]
   кадровая политика [2]
   кадрове забезпечення [1]
   кадровий потенціал [1]
   кадровий ризик [1]
   кадровое обеспечение [1]
   кадровый потенциал [1]
   кадровый риск [1]
   капитализация [2]
   капіталізація [2]
   Карпатский регион [1]
   Карпатський регіон [1]
   качество окружающей среды [1]
   Киотский протокол [1]
   Кировоградская область [2]
   класифікація витрат [1]
   классификация затрат [1]
   кластерний механізм [1]
   кластерный механизм [1]
   коефіцієнт розвитку [1]
   комплексна оцінка [2]
   комплексная оценка [2]
   конкурентная среда [3]
   конкурентне середовище [3]
   конкурентные отношения [1]
   конкурентные преимущества [2]
   конкурентні відносини [1]
   конкурентні переваги [2]
   конкурентоспособность [1]
   конкурентоспособность компании [1]
   конкурентоспособность предприятия [3]
   конкурентоспособность продукции [1]
   конкурентоспособность региона [1]
   конкурентоспособность трудовых ресурсов [1]
   конкурентоспроможність [1]
   конкурентоспроможність компанії [1]
   конкурентоспроможність продукції [1]
   конкурентоспроможність підприємства [3]
   конкурентоспроможність регіону [1]
   конкурентоспроможність трудових ресурсів [1]
   конкуренция [1]
   конкуренція [1]
   консалтингова діяльність [1]
   консалтинговая деятельность [1]
   корпоративне управління [1]
   корпоративное управление [1]
   коэффициент развития [1]
   кредитоспособность [1]
   кредитоспроможність [1]
   критерии развития [1]
   критерії розвитку [1]
   Кіотський протокол [1]
   Кіровоградська область [2]
   лесное хозяйство [1]
   лесопромышленный комплекс [1]
   логистика [1]
   логистическая схема [1]
   логістика [1]
   логістична схема [1]
   лісове господарство [1]
   лісопромисловий комплекс [1]
   макроекономічна рівновага [1]
   макроекономічні показники [1]
   макроэкономические показатели [1]
   макроэкономическое равновесие [1]
   мале підприємництво [1]
   малое предпринимательство [1]
   материальное производство [1]
   материальные ресурсы [1]
   материальный стимул [1]
   матеріальне виробництво [1]
   матеріальний стимул [1]
   матеріальні ресурси [1]
   матричний метод [1]
   матричный метод [1]
   машинобудівне підприємство [6]
   машиностроительное предприятие [6]
   международная конференция [1]
   местное самоуправление [1]
   местные налоги и сборы [1]
   местный бюджет [1]
   метод експертних оцінок [1]
   метод экспертных оценок [1]
   методи моделювання [1]
   методология Six Sigma [1]
   методологія Six Sigma [1]
   методы моделирования [1]
   мировая экономика [2]
   мировой финансово-экономический кризис [1]
   модернизация промышленности [1]
   модернізація промисловості [1]
   молодежный рынок труда [1]
   молодіжний ринок праці [1]
   мотивация [1]
   мотивация труда [2]
   мотивація [1]
   мотивація праці [2]
   міжнародна конференція [1]
   містобудування [1]
   місцеве самоврядування [1]
   місцевий бюджет [1]
   місцеві податки і збори [1]
   міська агломерація [2]
   навколишнє середовище [1]
   налоги и сборы [1]
   налоговая система Украины [1]
   налоговое законодательство [2]
   Налоговый кодекс Украины [1]
   науково-технічна діяльність [1]
   научно-техническая деятельность [1]
   национальная безопасность [1]
   национальная экономика [6]
   национальное хозяйство [3]
   національна безпека [1]
   національна економіка [6]
   національне господарство [3]
   негативний вплив [1]
   негативное влияние [1]
   обеспечение экологической безопасности [1]
   оборотные средства [1]
   оборотні кошти [1]
   окружающая среда [2]
   оплата праці [1]
   оплата труда [1]
   определение понятия [1]
   оптовий ринок [1]
   оптовый рынок [1]
   организация движения [1]
   организация работы [1]
   органическая продукция [1]
   організація роботи [1]
   організація руху [1]
   органічна продукція [1]
   основные средства производства [1]
   основні засоби виробництва [1]
   открытая экономика [1]
   пасажирські перевезення [1]
   пассажирские перевозки [1]
   плательщики налогов [1]
   платники податків [1]
   плодово-ягодная культура [1]
   плодово-ягідна культура [1]
   податки і збори [1]
   податкова система України [1]
   податкове законодавство [2]
   Податковий кодекс України [1]
   потребительская кооперация [1]
   предпринимательская деятельность [1]
   предпринимательство [2]
   прибуток підприємства [1]
   прибыль предприятия [1]
   приватне підприємство [1]
   прийняття управлінських рішень [5]
   принятие управленческих решений [5]
   природно-ресурсний потенціал [1]
   природно-ресурсный потенциал [1]
   природокористування [1]
   природопользование [1]
   проблеми зайнятості [1]
   проблемний регіон [1]
   проблемный регион [1]
   проблемы занятости [1]
   продовольственная безопасность [1]
   продовольственные товары [1]
   продовольча безпека [1]
   продовольчі товари [1]
   продуктивні сили України [1]
   производительные силы Украины [1]
   производственно-хозяйственная деятельность [1]
   производственные затраты [1]
   производственный потенциал [1]
   производственный процесс [1]
   производство рапса [1]
   промислова політика [2]
   промислове підприємство [4]
   промисловий регіон [1]
   промисловий сектор [1]
   промышленная политика [2]
   промышленное предприятие [4]
   промышленный регион [1]
   промышленный сектор [1]
   профессиональный рост [1]
   професійне зростання [1]
   процес управління [1]
   процесний підхід [1]
   процесс управления [1]
   процессный подход [1]
   підприємництво [2]
   підприємницька діяльність [1]
   радиационное загрязнение [1]
   радіаційне забруднення [1]
   развитие инфраструктуры [1]
   развитие предприятия [1]
   развитие экономики Украины [2]
   размещение производительных сил [1]
   расселение населения [1]
   рациональное природопользование [1]
   раціональне природокористування [1]
   региональная банковская система [1]
   региональная политика [3]
   региональная система [1]
   региональная стратегия [1]
   региональная экономика [2]
   региональная экономическая система [1]
   региональное развитие [2]
   регіональна банківська система [1]
   регіональна економіка [2]
   регіональна економічна система [1]
   регіональна політика [3]
   регіональна система [1]
   регіональна стратегія [1]
   регіональний розвиток [2]
   результат работы менеджера [1]
   результат роботи менеджера [1]
   рекреационные ресурсы [1]
   рекреаційні ресурси [1]
   рентабельность предприятия [1]
   рентабельность производства [2]
   рентабельність виробництва [2]
   рентабельність підприємства [1]
   ресурсозбереження [1]
   ресурсосбережение [1]
   реформировнаие налоговой системы [1]
   реформування податкової системи [1]
   ринкова економіка [3]
   ринкова економіка України [1]
   ринкове перетворення [1]
   ринкове середовище [1]
   ринковий механізм [1]
   ринкові відносини [1]
   розвиток економіки України [2]
   розвиток підприємства [1]
   розвиток інфраструктури [1]
   роздрібна торгівля [1]
   розміщення продуктивних сил [1]
   розничная торговля [1]
   розселення населення [1]
   рыночная среда [1]
   рыночная экономика [3]
   рыночная экономика Украины [1]
   рыночное преобразование [1]
   рыночные отношения [1]
   рыночный механизм [1]
   рівень зайнятості [1]
   садоводство [1]
   садівництво [1]
   санаторно-курортна сфера [1]
   санаторно-курортная сфера [1]
   санация предприятия [1]
   санація підприємства [1]
   сбалансированная система показателей [1]
   сбалансированное развитие [1]
   світова економіка [2]
   світова фінансово-економічна криза [1]
   сезонность [1]
   сезонные колебания [1]
   сезонні коливання [1]
   сезонність [1]
   сельская экономика [1]
   сельское хозяйство [5]
   сельскохозяйственная продукция [4]
   сельскохозяйственное предприятие [3]
   середовище господарювання [1]
   сертификация [1]
   сертифікація [1]
   синергетический менеджмент [1]
   синергетичний менеджмент [1]
   система анализа [1]
   система аналізу [1]
   система менеджмента [1]
   система менеджменту [1]
   система оценки труда [1]
   система оцінки праці [1]
   система показателей [1]
   система показників [1]
   система управления [1]
   система управления персоналом [1]
   система управления предприятием [1]
   система управління [1]
   система управління персоналом [1]
   система управління підприємством [1]
   системне управління [1]
   системний підхід [1]
   системное управление [1]
   системный подход [1]
   снижение затрат [1]
   социальная ответственность [3]
   социальная политика в Украине [1]
   социальная среда [1]
   социальная сфера Украины [1]
   социально-экономическое развитие [4]
   социально-экономическое развитие региона [3]
   социальное страхование [1]
   социальные стандарты [1]
   соціальна відповідальність [3]
   соціальна політика в Україні [1]
   соціальна сфера України [1]
   соціальне середовище [1]
   соціальне страхування [1]
   соціально-економічний розвиток [4]
   соціально-економічний розвиток регіону [3]
   соціальні стандарти [1]
   споживча кооперація [1]
   среда хозяйствования [1]
   сталий розвиток [13]
   сталий розвиток в Україні [1]
   сталий розвиток економіки [5]
   сталий розвиток підприємства [12]
   сталий розвиток регіону [12]
   стандартизация [1]
   стандартизація [1]
   статистические показатели [1]
   статистическое прогнозирование [1]
   статистичне прогнозування [1]
   статистичні показники [1]
   стоимостная оценка [1]
   стратегии развития Украины [1]
   стратегическая модель [1]
   стратегическое развитие [2]
   стратегическое развитие предприятия [1]
   стратегическое управление [3]
   стратегия адаптации [1]
   стратегия развития [2]
   стратегічна модель [1]
   стратегічне управління [3]
   стратегічний розвиток [2]
   стратегічний розвиток підприємства [1]
   стратегія адаптації [1]
   стратегія розвитку [2]
   стратегії розвитку України [1]
   структурно-функциональная модель [1]
   структурно-функціональна модель [1]
   структурные изменения [1]
   структурні зміни [1]
   стійкий розвиток [2]
   стійкий розвиток міста [1]
   стійкий розвиток підприємства [1]
   суб'єкт господарювання [2]
   субъект хозяйствования [2]
   судноплавна компанія [1]
   судоходная компания [1]
   сфера обслуговування [1]
   сфера обслуживания [1]
   сценарне моделювання [1]
   сценарное моделирование [1]
   сільська економіка [1]
   сільське господарство [5]
   сільськогосподарська продукція [4]
   сільськогосподарське підприємство [3]
   текстильна промисловість [1]
   текстильная промышленность [1]
   тенденции развития [2]
   тенденції розвитку [2]
   теоретико-методологический анализ [1]
   теоретико-методологічний аналіз [1]
   теория игр [1]
   теорія ігор [1]
   тепловые насосы [1]
   теплові насоси [1]
   територіальний розвиток [1]
   територіальні пропорції [1]
   территориальное развитие [1]
   территориальные пропорции [1]
   технический риск [1]
   технічний ризик [1]
   товарний ринок [1]
   товарный рынок [1]
   товародвижение [1]
   товарорух [1]
   торговая сеть [2]
   торговельна мережа [2]
   транспортна система [1]
   транспортная система [1]
   трудовий потенціал [1]
   трудовий потенціал підприємства [1]
   трудовой потенциал [1]
   трудовой потенциал предприятия [1]
   трудовые ресурсы [2]
   трудові ресурси [2]
   туристическая деятельность [1]
   туристическая индустрия [1]
   туристическая отрасль [1]
   туристический кластер [1]
   туристический потенциал регионов [1]
   туристический продукт [1]
   туристична галузь [1]
   туристична діяльність [1]
   туристична індустрія [1]
   туристичний кластер [1]
   туристичний потенціал регіонів [1]
   туристичний продукт [1]
   угледобывающие предприятия [1]
   угольная промышленность [2]
   украинский рынок [1]
   український ринок [1]
   умови господарювання [1]
   управление деятельностью предприятия [1]
   управление капиталом [1]
   управление качеством [1]
   управление качеством продукции [1]
   управление персоналом [1]
   управление предприятием [1]
   управление природопользованием [1]
   управление проектами [1]
   управление ресурсами [1]
   управление рисками [1]
   управление риском [1]
   управление финансовыми ресурсами [1]
   управление человеческими ресурсами [1]
   управленческая деятельность [1]
   управленческий персонал [1]
   управленческое консультирование [1]
   управленческое решение [1]
   управління діяльністю підприємства [1]
   управління капіталом [1]
   управління людськими ресурсами [1]
   управління персоналом [1]
   управління природокористуванням [1]
   управління проектами [1]
   управління підприємством [1]
   управління ресурсами [1]
   управління ризиками [1]
   управління ризиком [1]
   управління фінансовими ресурсами [1]
   управління якістю [1]
   управління якістю продукції [1]
   управлінська діяльність [1]
   управлінське консультування [1]
   управлінське рішення [1]
   управлінський персонал [1]
   уровень занятости [1]
   условия хозяйствования [1]
   устойчивое развитие [15]
   устойчивое развитие в Украине [1]
   устойчивое развитие города [1]
   устойчивое развитие предприятия [13]
   устойчивое развитие региона [12]
   устойчивое развитие экономики [5]
   фактори зовнішнього середовища [1]
   факторы внешней среды [1]
   финансовая отчетность [1]
   финансовая устойчивость [1]
   финансовая устойчивость предприятия [1]
   финансово-промышленная группа [1]
   финансово-хозяйственная деятельность [1]
   финансовое планирование [1]
   финансовое развитие [1]
   финансовое состояние [1]
   финансовое состояние предприятия [2]
   финансовое управление [1]
   финансовые ресурсы [1]
   финансовые ресурсы предприятия [1]
   финансовый менеджмент [3]
   финансовый потенциал [1]
   финансовый результат [1]
   фондовий ринок України [1]
   фондовый рынок Украины [1]
   формирование кластера [1]
   формування кластеру [1]
   фінансова звітність [1]
   фінансова стійкість [1]
   фінансова стійкість підприємства [1]
   фінансове планування [1]
   фінансове управління [1]
   фінансовий менеджмент [3]
   фінансовий потенціал [1]
   фінансовий результат [1]
   фінансовий розвиток [1]
   фінансовий стан [1]
   фінансовий стан підприємства [2]
   фінансово-господарська діяльність [1]
   фінансово-промислова група [1]
   фінансові ресурси [1]
   фінансові ресурси підприємства [1]
   Харківська область [1]
   Харьковская область [1]
   Херсонская область [1]
   Херсонська область [1]
   ценообразование [1]
   ціноутворення [1]
   частное предприятие [1]
   Черниговская область [1]
   Чернобыльская катастрофа [1]
   Чернігівська область [1]
   Чорнобильська катастрофа [1]
   Швеция [1]
   Швеція [1]
   экологизация производства [2]
   экологистика [1]
   экологическая политика [1]
   экологическая система [1]
   экологические последствия [1]
   экологический менеджмент [1]
   экологическое развитие [1]
   экологическое состояние [1]
   эколого-экономическая эффективность [1]
   эколого-экономический кластер [1]
   эколого-экономическое обоснование [1]
   экономика природопользования [1]
   экономика Украины [3]
   экономико-экологическая безопасность [1]
   экономическая безопасность [1]
   экономическая безопасность предприятия [2]
   экономическая категория [1]
   экономическая свобода [1]
   экономическая устойчивость предприятия [1]
   экономическая эффективность [1]
   экономические показатели [3]
   экономические ресурсы [1]
   экономические связи [1]
   экономический потенциал [1]
   экономический рост [6]
   экономическое обоснование [1]
   экономическое равновесие [1]
   экономическое развитие [1]
   экономическое развитие региона [1]
   экспортный потенциал [1]
   экспресс-диагностика [1]
   эффективное управление [1]
   эффективность использования земельных ресурсов [1]
   эффективность предприятия [1]
   эффективность производства [3]
   эффективность управления [3]
   якість навколишнього середовища [1]
   інвестиційна діяльність [1]
   інвестиційна привабливість [1]
   інвестиційна привабливість регіону [1]
   інвестиційний капітал [1]
   інвестиційні проекти [1]
   інноваційна діяльність [2]
   інноваційна модель розвитку [1]
   інноваційний потенціал [1]
   інноваційно-інвестиційний розвиток [1]
   іноземні інвестиції [1]
   інтегральний показник розвитку [1]
   інтелектуальний потенціал [1]
   інтерговані підприємницькі структури [1]
   інформаційне забезпечення [1]
   інформаційні технології [1]
   інфраструктура ринку [1]