Now showing items 1-397 of 397

   Subject
   автомобилестроение [1]
   автомобілебудування [1]
   административная ответственность [2]
   административная реформа [1]
   административная услуга [1]
   административно-правовое регулирование [1]
   административные правонарушения [1]
   административный суд [1]
   администрирование налога [1]
   администрирование собрания [1]
   администротивное обжалование [1]
   адміністративна відповідальність [2]
   адміністративна послуга [1]
   адміністративна реформа [1]
   адміністративне оскарження [1]
   адміністративний суд [1]
   адміністративно-правове регулювання [1]
   адміністративні правопорушення [1]
   адміністрування зборів [1]
   адміністрування податків [1]
   Базельский комитет [1]
   Базельський комітет [1]
   Банк России [2]
   Банк Росії [2]
   банковская деятельность [1]
   банковская услуга [1]
   банковский контроль [1]
   банковский надзор [1]
   банковское регулирование [1]
   банковський надзор [1]
   банківська діяльність [1]
   банківська послуга [1]
   банківське регулювання [1]
   банківський нагляд [1]
   бюджетна програма [1]
   бюджетна система [1]
   бюджетная программа [1]
   бюджетная система [1]
   бюджетне право [1]
   бюджетне стимулювання [1]
   бюджетне фінансування [1]
   Бюджетний Кодекс України [2]
   бюджетний процес [2]
   бюджетно-налоговая политика [1]
   бюджетно-податкова політика [1]
   бюджетное право [1]
   бюджетное стимулирование [1]
   бюджетное финансирование [1]
   бюджетные деньги [1]
   бюджетные отношения [1]
   бюджетные средства [1]
   бюджетные учреждения [1]
   Бюджетный Кодекс Украины [2]
   бюджетный процесс [2]
   бюджетні відносини [1]
   бюджетні кошти [2]
   бюджетні установи [1]
   валовий продукт [1]
   валовые затраты [1]
   валовый продукт [1]
   валові витрати [1]
   валютне регулювання [1]
   валютний контроль [1]
   валютное регулирование [1]
   валютные ценности [2]
   валютный контроль [1]
   валютні цінності [2]
   видатки [1]
   витрати [1]
   внебюджетний фонд [1]
   внебюджетный фонд [1]
   глобализационные процессы [1]
   глобализация [1]
   глобалізаційні процеси [1]
   глобалізація [1]
   государственное пенсионное страхование [1]
   государственное регулирование экономики [1]
   государственное управление [1]
   государственные закупки [1]
   Государственный бюджет Украины [1]
   государство [1]
   гражданско-правовая концепция [1]
   гражданско-правовые отношения [1]
   громадські організації [1]
   грошові кошти [1]
   гроші [1]
   денежные средства [1]
   деньги [1]
   держава [1]
   державне пенсійне страхування [1]
   державне регулювання економіки [1]
   державне управління [1]
   Державний бюджет України [1]
   державні закупівлі [1]
   детализация [1]
   деталізація [1]
   детерминизм [1]
   детермінізм [1]
   джерела фінансового права [2]
   договор [1]
   договорное регулирование [1]
   договір [1]
   договірне регулювання [1]
   доходи [2]
   доходы [1]
   економічний детермінізм [1]
   економічні відносини [1]
   елемент фінансової системи [1]
   енергоефективність [1]
   енергозбереження [1]
   ефективність [1]
   ефективність державного управління [1]
   забезпечення [1]
   заборгованість [1]
   задолженность [1]
   заощадження [1]
   затраты [1]
   идентификация [1]
   имидж [1]
   имплементация [2]
   имплементация международно-правовых обязательств государств во внутреннее право [1]
   инвестирование [2]
   инновационная деятельность [1]
   информационная безопасность [1]
   ипотека [1]
   истинность понятий [1]
   источники финансвого права [2]
   капитал [1]
   капитализация [1]
   капітал [1]
   капіталізація [1]
   класифікація джерел фінансового права [1]
   классификация источников финансового права [1]
   кодефикация [1]
   кодифікація [1]
   конституционная норма [1]
   конституционное регулирование [1]
   Конституция Украины [1]
   конституційна норма [1]
   конституційне регулювання [1]
   Конституція України [1]
   криминальная ответственность [1]
   кримінальна відповідальність [1]
   купля-продажа [1]
   купівля-продаж [1]
   медицинская отрасль [1]
   медицинская услуга [1]
   медицинское страхование [1]
   медична галузь [1]
   медична послуга [1]
   медичне страхування [1]
   межбюджетные отношения [1]
   международные акты с прав человека [1]
   местное самоуправление [1]
   местные бюджеты [1]
   местные налоги и сборы [1]
   местный бюджет [1]
   методологические засады [1]
   методологічні засади [1]
   мировой кризис [1]
   міжбюджетні відносини [1]
   міжнародні акти з прав людини [1]
   місцеве самоврядування [1]
   місцевий бюджет [1]
   місцеві бюджети [1]
   місцеві податки і збори [1]
   налог [1]
   налоги [1]
   налоговая ответственность [2]
   налоговая отчетность [2]
   налоговая политика [1]
   налоговая система [1]
   налогово-правовое учение [1]
   налогово-правовой примус [1]
   налоговое администрирование [1]
   налоговое законодательство [3]
   налоговое обязательство плательщика налогов [2]
   налоговое право [2]
   налоговое правонарушение [1]
   налоговое регулирование [4]
   налоговое стимулирование [2]
   налоговые органы [2]
   налоговые отношения [2]
   налоговый долг [2]
   Налоговый кодекс Украины [8]
   налоговый процесс [1]
   налоговый учет [1]
   налогооблажение [9]
   наукові праці [1]
   наукові школи [1]
   научные труды [1]
   научные школы [1]
   Национальный банк Украины [1]
   Національний банк України [1]
   недвижимое имущество [1]
   нерухоме майно [1]
   нормотворчество [1]
   нормотворчість [1]
   об`єднання держав [1]
   обеспечение [1]
   обжалование [1]
   образование в Украине [1]
   общественные организации [1]
   общественные отношения [1]
   объединения государств [1]
   ознака [1]
   оккупационная власть [1]
   оккупация 1941-1944 [1]
   окупаційна влада [1]
   окупація 1941-1944 [1]
   оподаткування [9]
   оптимизация [1]
   оптимізація [1]
   органи ДПС [1]
   органи місцевого самоврядування [1]
   Организация Объединенных Наций [1]
   органы ДПС [1]
   органы местного самоуправления [1]
   Організація Об`єднаних Націй [1]
   освіта вУкраїні [1]
   оскарження [1]
   охорона здоров`я [1]
   охрана здоровья [1]
   Пенсионный фонд Украины [1]
   Пенсійний фонд України [1]
   пилотный район [1]
   плательщик налогов [3]
   плательщики [1]
   платник податку [1]
   платник податків [1]
   платники [1]
   платники податків [1]
   повноваження [1]
   податки [1]
   податкова відповідальність [2]
   податкова звітність [2]
   податкова політика [1]
   податкова система [1]
   податкова-правова доктрина [1]
   податкове адміністрування [1]
   податкове законодавство [3]
   податкове право [2]
   податкове правопорушення [1]
   податкове регулювання [4]
   податкове стимулювання [2]
   податковий борг [2]
   Податковий кодекс України [8]
   податковий облік [1]
   податковий обов`язок платника податків [2]
   податковий процес [1]
   податково-правовий примус [1]
   податковые отношения [2]
   податкові відносини [4]
   податкові органи [2]
   податок [1]
   полномочия [1]
   потребитель [1]
   правове забезпечення [1]
   правове регулювання [8]
   правовий статус [1]
   правовое обеспечение [1]
   правовое регулирование [8]
   правовой статус [1]
   правонарушения [2]
   правопорушення [2]
   предпринимательство [1]
   прибыль [1]
   приватне регулювання [1]
   приватний інтерес [1]
   признак [1]
   принципи права [1]
   принципы права [1]
   процессуальные нормы [1]
   процесуальні норми [1]
   публична юриспруденция [1]
   публичное регулирование [1]
   публичность [1]
   публичные финансы [1]
   публичные фонды [2]
   публичный интерес [1]
   публічна юриспруденція [1]
   публічне регулювання [1]
   публічний інтерес [1]
   публічні фонди [2]
   публічні фінанси [1]
   публічність [1]
   підприємництво [1]
   пілотний регіон [1]
   развитие финансового права [1]
   расходы [1]
   регистрация [1]
   реформа здравоохранения [1]
   реформа охорони здоров`я [1]
   реформирование [1]
   реформирование налоговой системы [1]
   реформування [1]
   реформування податкової системи [1]
   реєстрація [1]
   розвиток фінансового права [1]
   Российская Федерация [2]
   Російська Федерація [2]
   сбережения [1]
   світова криза [1]
   сделка [1]
   сек`юритизація активів [1]
   секьюритизация активов [1]
   система финансового права [1]
   система фінансового права [1]
   социальная справедливость [1]
   социально-экономическая политика [1]
   соціальна справедливість [1]
   соціально-економічна політика [1]
   споживач [1]
   страхова послуга [1]
   страховая услуга [1]
   судебная практика [1]
   судова практика [1]
   суспільні відносини [1]
   тарифи на природний газ [1]
   тарифы на природный газ [1]
   територіальна громада [1]
   территориальное сообщество [1]
   технический прогресс [1]
   технічний прогрес [1]
   товарна біржа [1]
   товарная биржа [1]
   транспортний засіб [1]
   транспортное средство [1]
   угода [1]
   унитаризм [1]
   унітаризм [1]
   фармацевтическая услуга [1]
   фармацевтична послуга [1]
   физическая особа [2]
   финансирование здравоохранения [1]
   финансовая глобализация [1]
   финансовая криза [1]
   финансовая политика державы [1]
   финансовая система [1]
   финансово-правовая норма [1]
   финансово-правовая ответственность [1]
   финансово-правовое регулирование [4]
   финансово-правовые обязательства [1]
   финансово-правовые отношения [2]
   финансовое законодательство [1]
   финансовое обеспечение [3]
   финансовое право [10]
   финансовое учреждение [1]
   финансовые отношения [1]
   финансовые услуги [1]
   финансовый контроль [3]
   фондовий ринок [1]
   фондовый рынок [1]
   функционирование государственного внебюджетного фонда [1]
   функция финансовой системы [1]
   функціонування державного внебюджетного фонду [1]
   функція фінансової системи [1]
   фізична особа [2]
   фінансова глобалізація [1]
   фінансова криза [1]
   фінансова політика держави [1]
   фінансова система [1]
   фінансова установа [1]
   фінансове забезпечення [3]
   фінансове законодавство [1]
   фінансове право [10]
   фінансовий контроль [3]
   фінансово-правова відповідальність [1]
   фінансово-правова норма [1]
   фінансово-правове регулювання [4]
   фінансово-правові відносини [2]
   фінансово-правові обов`язки [1]
   фінансові відносини [1]
   фінансові послуги [1]
   фінансування охорони здоров`я [1]
   цивільно-правова концепція [1]
   цивільно-правові відносини [1]
   частное регулирование [1]
   частный интерес [1]
   штрафные санкции [1]
   штрафні санкції [1]
   экономические отношения [1]
   экономический детерминизм [1]
   элемент финансовой системы [1]
   энергосбережение [1]
   энергоэффективность [1]
   эффективность [1]
   эффективность государственного управления [1]
   ідентифікація [1]
   імплементація [2]
   імплементація міжнародно-правових забовязань держав у внутрішнє право [1]
   імідж [1]
   інвестування [2]
   інноваційна діяльність [1]
   інформаційна безпека [1]
   іпотека [1]
   істинність понять [1]