Now showing items 1-612 of 612

   Subject
   аграрне підприємство [1]
   аграрний сектор економіки [1]
   аграрний сектор економіки України [2]
   аграрно-промисловий комплекс [1]
   аграрно-промышленный комплекс [1]
   аграрное предприятие [1]
   аграрный сектор экономики [1]
   аграрный сектор экономики Украины [2]
   альтернативна енергетика [1]
   альтернативная энергетика [1]
   антикризисный менеджмент [1]
   антикризовий менеджмент [1]
   атмосферне повітря [1]
   атмосферный воздух [1]
   банковская безопасность [1]
   банковский кредит [1]
   банковский продукт [1]
   банковское регулирование [2]
   банкротство банков [1]
   банкрутство банків [1]
   банківська безпека [1]
   банківське регулювання [2]
   банківський кредит [1]
   банківський продукт [1]
   будівельна організація [1]
   бурение газовых скважин [1]
   буріння газових свердловин [1]
   бюджетна політика [1]
   бюджетная политика [1]
   валовий внутрішній продукт [1]
   валовой внутренний продукт [1]
   венчурне фінансування в Україні [1]
   венчурний капітал [1]
   венчурное финансирование в Украине [1]
   венчурный капитал [1]
   виробнича логістична система [1]
   виробничі витрати (витрати виробництва) [1]
   виставкова діяльність [1]
   вища освіта в Україні [1]
   внешнеэкономическая деятельность Украины [1]
   внутренний экономический механизм предприятия [1]
   внутрифирменные отношения [1]
   внутрішньофірмові відносини [1]
   внутрішній економічний механізм підприємства [1]
   водогосподарський комплекс [1]
   водохозяйственный комплекс [1]
   воссоздание земель [1]
   вуглевидобування [1]
   вугільна промисловість [1]
   выставочная деятельность [1]
   высшее образование в Украине [1]
   відтворення земель [1]
   вітчизняний ринок [1]
   галузь промисловості [1]
   глобальные проблемы человечества [1]
   глобальні проблеми людства [1]
   государственная поддержка регионального развития [1]
   государственная политика [3]
   государственная система [1]
   государственная услуга [1]
   государственно - правовое регулирование [1]
   государственное регулирование экономики [1]
   государственное управление [1]
   государственное управление в Украине [1]
   государственное финансирование [1]
   государственные финансы [1]
   Государственный бюджет Украины [1]
   государственный долг [1]
   государственный финансовый контроль [1]
   гражданская авиация [1]
   грошовий поток [1]
   демографическая безопасность [1]
   демографическая ситуация [1]
   демографічна безпека [1]
   демографічна ситуація [1]
   денежный поток [1]
   державна політика [3]
   державна послуга [1]
   державна підтримка регіонального розвитку [1]
   державна система [1]
   державне регулювання економіки [1]
   державне управління [1]
   державне управління в Україні [1]
   державне фінансування [1]
   державний борг [1]
   Державний бюджет України [1]
   державний фінансовий контроль [1]
   державно - правове регулювання [1]
   державні фінанси [1]
   дефиниция [1]
   дефицит [1]
   дефініція [1]
   дефіцит [1]
   дивиденды [1]
   дивіденди [1]
   доходи бюджетів України [1]
   доходы бюджетов Украины [1]
   еколого-економічні засади [1]
   екологічна безпека [2]
   екологічна проблема [1]
   екологічне страхування [1]
   екологічний менеджмент [1]
   екологічний податок [1]
   екологічний розвиток [1]
   екологічні витрати [1]
   екологічні інновації [1]
   екологія землекористування [2]
   економіка землекористування [2]
   економіка підприємства [1]
   економіко-екологічна безпека [1]
   економічна криза [1]
   економічна оцінка [2]
   економічна система [1]
   економічне зростання [1]
   економічний потенціал [1]
   економічний і соціальний розвиток [1]
   економічні аспекти [1]
   енергетична політика [1]
   ефективність інвестування [1]
   железнодорожный транспорт [1]
   жилищное строительство [1]
   жилищное хозяйство [1]
   жилищный фонд [1]
   житлове будівництво [1]
   житлове господарство [1]
   житловий фонд [1]
   Житомирская область [1]
   Житомирська область [1]
   забезпечення продовольством [1]
   зайнятість населення [1]
   закладка виробленного простору [1]
   закладка выработанного пространства [1]
   законодавчо-нормативне регулювання [1]
   законодательно-нормативное регулирование [1]
   залізничий транспорт [1]
   занятость населения [1]
   Западный регион Украины [1]
   заработная плата [1]
   заробітна плата [1]
   Західний регіон України [1]
   земельные ресурсы [2]
   земельні ресурси [2]
   землекористування [4]
   землепользование [4]
   зовнішньоекономічна діяльність України [1]
   золотий стандарт [1]
   золотой стандарт [1]
   зонирование земель [1]
   зонування земель [1]
   Ивано-Франковская область [1]
   идентификация предприятия [1]
   иерархия [1]
   инвестирование [1]
   инвестирование капитала [1]
   инвестирование предприятий [1]
   инвестиционная деятельность предприятия [1]
   инвестиционная привлекательность [1]
   инвестиционно-инновационная деятельность [1]
   инвестиционно-инновационный потенциал [1]
   инвестиционно-инновационный процесс [1]
   инвестиционное проектирование [1]
   инвестиционное развитие в Украине [1]
   инвестиционный проект [1]
   инвестиционный рынок [1]
   инновационная активность [1]
   инновационная деятельность в Украине [1]
   инновационная деятельность предприятия [1]
   инновационная культура [1]
   инновационная модель [1]
   инновационно-инвестиционная деятельность [1]
   инновационно-инвестиционное развитие [1]
   инновационно-инвестиционное развитие предприятия [1]
   инновационно-инвестиционный проект [1]
   инновационно-технологическое развитие [1]
   инновационное развитие [1]
   инновационное развитие предприятия [2]
   инновационное развитие промышленных предприятий [1]
   инновационное развитие угольного предприятия [1]
   инновационное развитие Украины [2]
   инновационное развитие экономики [3]
   инновационный бизнес [1]
   инновационный проект [2]
   инновационный процесс [1]
   инновационный рынок [1]
   инструментарий мониторинга качества [1]
   интеграция [1]
   информационная модель [1]
   кадрова політика [1]
   кадровая политика [1]
   кадровий менеджмент [1]
   кадровый менеджмент [1]
   капитал предприятия [1]
   капітал підприємства [1]
   кар'єра [1]
   карьера [1]
   качество жизни [1]
   качество продукции [1]
   керівник [1]
   клиент [1]
   клієнт [1]
   комерційний банк [1]
   коммерческий банк [1]
   коммуникационная политика [1]
   коммуникационные процессы [1]
   коммуникация [1]
   компенсация [1]
   компенсація [1]
   комунікаційна політика [1]
   комунікаційні процеси [1]
   комунікація [1]
   конкурентноспроможність продукції [1]
   конкурентоспособность предприятия [2]
   конкурентоспособность продукции [2]
   конкурентоспроможність продукції [1]
   конкурентоспроможність підприємства [2]
   консолидация общества [1]
   консолідація суспільства [1]
   концептуальные положения [1]
   концептуальні положення [1]
   концепция [1]
   концепція [1]
   кредитование [2]
   кредитування [2]
   кругооборот капитала [1]
   кругообіг капітала [1]
   лесное хозяйство Украины [1]
   лесной кодекс [1]
   лесопользование [1]
   лизинг [2]
   лизинг в Украине [1]
   лизинговая услуга [1]
   ликвидация коммерчческого банка [1]
   логистика [1]
   логістика [1]
   ломбардна діяльність [1]
   ломбардная деятельность [1]
   людський ресурс [2]
   людські потреби [1]
   лізинг [2]
   лізинг в Україні [1]
   лізингова послуга [1]
   ліквідація комерційного банку [1]
   лісове господарство України [1]
   лісовий кодекс [1]
   лісокористування [1]
   мале підприємництво [1]
   малое предприятие [1]
   маркетинг предприятия [1]
   маркетинг підприємства [1]
   маркетингова діяльність підприємства [1]
   маркетинговая деятельность предприятия [1]
   маркетингове управління [1]
   маркетинговий інструментарій [1]
   маркетинговое управление [1]
   маркетинговые коммуникации [1]
   маркетинговые функции [1]
   маркетинговый инструментарий [1]
   маркетингові комунікації [1]
   маркетингові функції [1]
   математическая модель [1]
   математична модель [1]
   машинобудівне підприємство [1]
   машиностроительное предприятие [1]
   медицинское страхование [1]
   медичне страхування [1]
   межбюджетные отношения [1]
   межбюджетные трансферты [1]
   межбюджетный трансферт [1]
   международный опыт [1]
   менеджмент развития предприятия [1]
   менеджмент розвитку підприємства [1]
   местные налоги [1]
   местный бюджет в Украине [1]
   металлургическое предприятие [1]
   металургійне підприємство [1]
   методология исследования [1]
   методологія дослідження [1]
   механизм налогообложения дивидендов [1]
   механізм оподаткування дивідендів [1]
   микрофинансовый банк [1]
   мировая валютная система [1]
   мировая система [1]
   мониторинг [1]
   моніторинг [1]
   мотивация персонала [1]
   мотивация трудовой деятельности [1]
   мотивація персоналу [1]
   мотивація трудової діяльності [1]
   міжбюджетний трансферт [1]
   міжбюджетні відносини [1]
   міжбюджетні трансферти [1]
   міжнародний досвід [1]
   мікрофінансовий банк [1]
   місцевий бюджет в Україні [1]
   місцеві податки [1]
   навколишнє природне середовище [1]
   навколишнє середовище [1]
   накопительная пенсионная система [1]
   накопичувальна пенсійна система [1]
   налог на доход предприятий [1]
   Налоговый кодекс Украины [1]
   налоговый менеджмент [1]
   налогообложение предприятий [1]
   налогоспособность региона [1]
   население [1]
   населення [1]
   науково-технічна політика [1]
   наукоемкость [1]
   наукоємність [1]
   научно-техническая политика [1]
   национальная экономика [1]
   національна економіка [1]
   небанковские финансовые услуги [1]
   небанківські фінансові послуги [1]
   нетрадиционные банковские услуги [1]
   нетрадиційні банківські послуги [1]
   новий продукт [1]
   новый продукт [1]
   обеспечение продовольствием [1]
   облікова політика підприємства [1]
   образование [1]
   общественная жизнь [1]
   окружающая естественная среда [1]
   окружающая среда [1]
   оподаткування підприємств [1]
   организационно-экономический механизм [1]
   организационное развитие [1]
   організаційний розвиток [1]
   організаційно-економіний механізм [1]
   освіта [1]
   отечественный рынок [1]
   отрасль промышленности [1]
   оценка месторождений полезных ископаемых [1]
   оцінка родовищ корисних копалин [1]
   парниковий газ [1]
   парниковый газ [1]
   партнерские отношения [1]
   партнерські стосунки [1]
   пенсионная реформа [1]
   пенсионная система Украины [1]
   пенсионное обеспечение в Украине [1]
   пенсійна реформа [1]
   пенсійна система України [1]
   пенсійне забезпечення в Україні [1]
   персонал предприятия [1]
   персонал підприємства [1]
   Податковий кодекс України [1]
   податковий менеджмент [1]
   податкоспроможність регіону [1]
   податок на прибуток підприємств [1]
   Полесье [1]
   политика [2]
   политическая социализация [1]
   политическое развитие Украины [1]
   Полісся [1]
   політика [2]
   політична соціалізація [1]
   політичний розвиток України [1]
   попит на продукцію [1]
   потребитель [1]
   предприятия Украины [1]
   прибуток підприємства [1]
   прибыль предприятия [1]
   природно-ресурсний потенціал [1]
   природно-ресурсный потенциал [1]
   прогресивний розвиток [1]
   прогрессивное развитие [1]
   проектне фінансування [1]
   проектное финансирование [1]
   производственная логистическая система [1]
   производственные затраты (затраты производства) [1]
   промисловість України [1]
   промышленность Украины [1]
   психологическая методика [1]
   психологічна методика [1]
   підприємства України [1]
   работодатель [1]
   развитие предприятия [1]
   развитие Украины [1]
   развитие экономики [1]
   развитие экономики Украины [1]
   рациональное землепользование [1]
   раціональне землекористування [1]
   рекламний вплив [1]
   рекламное влияние [1]
   ресурси банку [1]
   ресурсы банка [1]
   рефлексивна складова [1]
   рефлексивна составляющая [1]
   реформирование финансовой системы [1]
   реформування фінансової системи [1]
   ринкова економіка [2]
   ринкова економіка України [1]
   ринкова конкуренція [1]
   ринок послуг [2]
   ринок праці [1]
   ринок реклами [1]
   роботодавець [1]
   Ровенская область [1]
   розвиток економіки [1]
   розвиток економіки України [1]
   розвиток підприємства [1]
   розвиток України [1]
   руководитель [1]
   рынок рекламы [1]
   рынок труда [1]
   рынок услуг [2]
   рыночная конкуренция [1]
   рыночная экономика [2]
   рыночная экономика Украины [1]
   Рівненська область [1]
   самоменеджмент [1]
   саморегулируемая организация [1]
   саморегулівна організація [1]
   світова валютна система [1]
   світова система [1]
   сельская территория [1]
   сельское хозяйство Украины [1]
   сельскохозяйственное предприятие [3]
   сельскохозяйственное страхование [1]
   сланцевий газ [1]
   сланцевый газ [1]
   совместный спрос [1]
   современное состояние [1]
   современный менеджмент [1]
   социальная защита населения [1]
   социальная инфраструктура села [1]
   социальная поддержка [1]
   социальная политика [1]
   социальная политика в Украине [1]
   социальная сеть [1]
   социально - трудовой потенциал [1]
   социально - экономическая эффективность [1]
   социально - экономические отношения [1]
   социальное партнерство [1]
   соціальна мережа [1]
   соціальна політика [1]
   соціальна політика в Україні [1]
   соціальна підтримка [1]
   соціальна інфраструктура села [1]
   соціальне партнерство [1]
   соціальний захист населення [1]
   соціально - екномічні відносини [1]
   соціально - економічна ефективність [1]
   соціально - трудовий потенціал [1]
   споживач [1]
   спрос на продукцию [1]
   стабилизационный фонд [1]
   стабілізаційний фонд [1]
   сталий економічний розвиток [1]
   сталий розвиток [4]
   сталий розвиток в Україні [1]
   сталий розвиток економіки [1]
   сталий розвиток підприємства [2]
   сталий розвиток регіону [1]
   стратегический менеджмент [1]
   стратегическое развитие [1]
   стратегия вэд [1]
   стратегия инвестирования производства [1]
   стратегия кластерного развития [1]
   стратегічний менеджмент [1]
   стратегічний розвиток [1]
   стратегія зед [1]
   стратегія кластерного розвитку [1]
   стратегія інвестування виробництва [1]
   страхова послуга [1]
   страхование [1]
   страховая услуга [1]
   страхування [1]
   строительная организация [1]
   стійкий розвиток [1]
   сукупний попит [1]
   суспільне життя [1]
   сучасний менеджмент [1]
   сучасний стан [1]
   сільська територія [1]
   сільське господарство України [1]
   сільськогосподарське підприємство [3]
   сільськогосподарське страхування [1]
   тарифна політика [1]
   тарифная политика [1]
   торговая сеть предприятий [1]
   торговельна мережа підприємств [1]
   торгово-промислова палата України [1]
   торгово-промышленная палата Украины [1]
   трудова діяльність [1]
   трудовая деятельность [1]
   туристическое предприятие [2]
   туристичне підприємство [2]
   угледобыча [1]
   угольная промышленность [1]
   украинские реальности [1]
   українські реалії [1]
   управление качеством продукции [1]
   управление предприятием [1]
   управление расходами [1]
   управления предприятием [1]
   управленческие кадры [1]
   управленческий потенциал [1]
   управління витратами [1]
   управління підприємством [2]
   управління якістю продукції [1]
   управлінський потенціал [1]
   управлінські кадри [1]
   устойчивое развитие [5]
   устойчивое развитие в Украине [1]
   устойчивое развитие предприятия [2]
   устойчивое развитие региона [1]
   устойчивое развитие экономики [1]
   устойчивое экономическое развитие [1]
   учетная политика предприятия [1]
   финансовая безопасность предприятия [1]
   финансовая инвестиция [1]
   финансовая система США [1]
   финансовая система Украины [2]
   финансово-банковский сектор [1]
   финансово-кредитная система [1]
   финансовое обеспечение [1]
   финансовое состояние [1]
   финансовые потоки предприятий [1]
   финансовые ресурсы [1]
   финансовый капитал [1]
   финансовый кризис [3]
   финансовый лизинг [1]
   финансовый менеджмент [1]
   финансовый рынок [1]
   финансовый рынок Украины [3]
   фондовий ринок [1]
   фондовый рынок [1]
   фінансова безпека підприємства [1]
   фінансова криза [3]
   фінансова система США [1]
   фінансова система України [2]
   фінансова інвестиція [1]
   фінансове забезпечення [1]
   фінансовий капітал [1]
   фінансовий лізинг [1]
   фінансовий менеджмент [1]
   фінансовий ринок [1]
   фінансовий ринок України [3]
   фінансовий стан [1]
   фінансово-банківський сектор [1]
   фінансово-кредитна система [1]
   фінансові потоки підприємств [1]
   фінансові ресурси [1]
   целевой рынок [1]
   цивільна авіація [1]
   цільовий ринок [1]
   человеческие потребности [1]
   человеческий ресурс [2]
   экологическая безопасность [2]
   экологическая проблема [1]
   экологические инновации [1]
   экологические расходы [1]
   экологический менеджмент [1]
   экологический налог [1]
   экологическое развитие [1]
   экологическое страхование [1]
   экология землепользования [2]
   эколого-экономические принципы [1]
   экономика землепользования [2]
   экономика предприятия [1]
   экономико-экологическая безопасность [1]
   экономическая оценка [2]
   экономическая система [1]
   экономические аспекты [1]
   экономический кризис [1]
   экономический потенциал [1]
   экономический рост [1]
   экономическое и социальное развитие [1]
   энергетическая политика [1]
   эффективность инвестирования [1]
   якість життя [1]
   якість продукції [1]
   Івано-Франківська область [1]
   ідентифікація підприємства [1]
   інвестиційна діяльність підприємства [1]
   інвестиційна привабливість [1]
   інвестиційне проектування [1]
   інвестиційний проект [1]
   інвестиційний ринок [1]
   інвестиційний розвиток в Україні [1]
   інвестиційно-інноваційна діяльність [1]
   інвестиційно-інноваційний потенціал [1]
   інвестиційно-інноваційний процес [1]
   інвестування [1]
   інвестування капіталу [1]
   інвестування підприємств [1]
   інноваційна активність [1]
   інноваційна діяльність в Україні [1]
   інноваційна діяльність підприємства [1]
   інноваційна культура [1]
   інноваційна модель [1]
   інноваційний бізнес [1]
   інноваційний проект [2]
   інноваційний процес [1]
   інноваційний ринок [1]
   інноваційний розвиток [1]
   інноваційний розвиток вугільного підприємства [1]
   інноваційний розвиток економіки [3]
   інноваційний розвиток промислових підприємств [1]
   інноваційний розвиток підприємства [2]
   інноваційний розвиток України [2]
   інноваційно-технологічний розвиток [1]
   інноваційно-інвестиційна діяльність [1]
   інноваційно-інвестиційний проект [1]
   інноваційно-інвестиційний розвиток [1]
   інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства [1]
   інструментарій моніторингу якості [1]
   інтеграція [1]
   інформаційна модель [1]
   ієрархія [1]