Now showing items 1-262 of 262

   Subject
   аграрне підприємство [1]
   аграрное предприятие [1]
   аерокосмічна отрасль [1]
   аэрокосмическая отрасль [1]
   банковская система Украины [1]
   банковский риск [1]
   банкротство [1]
   банкрутство [1]
   банківська система України [1]
   банківський ризик [1]
   бизнес туризм [1]
   будівельна організація [1]
   бізнес туризм [1]
   валовий сбір [1]
   валовый сбор [1]
   валоризация [1]
   валоризація [1]
   валютные операции [1]
   валютні операції [1]
   вероятностный метод [1]
   виробничо-господарська діяльність [1]
   внешнеэкономическая деятельность [1]
   внутренняя торговля [1]
   внутрішня торгівля [1]
   городской туризм [1]
   Госкомстат [1]
   господарська діяльність [1]
   государственная поддержка [2]
   государственное регулирование [1]
   грошовий потік [1]
   демографическая политика [1]
   демографічна політика [1]
   денежный поток [1]
   дерево поточної реальності [1]
   дерево текущей реальности [1]
   деревообрабатывающее производство [1]
   деревообробне виробництво [1]
   державна підтримка [2]
   державне регулювання [1]
   Держкомстат [1]
   дестабилизация экономики [1]
   дестабілізація економіки [1]
   дестинация [1]
   дестинація [1]
   диаграмма разрешения конфликта [1]
   діаграма вирішення конфлікту [1]
   економічна безпека [1]
   економічна безпека підприємства [1]
   економічна ефективність [2]
   економічне зростання [1]
   економічне моделювання [1]
   економічний аналіз [1]
   економічний менеджмент [1]
   ефективність праці [1]
   железная дорога Украины [1]
   забезпечення безпеки [1]
   залізниця України [1]
   зарубежный опыт [1]
   зарубіжний досвід [1]
   зварювання [1]
   землекористування [1]
   землепользование [1]
   зовнішньоекономічна діяльність [1]
   ймовірністий метод [1]
   имидж страны [1]
   инновационная деятельность [1]
   инновационно-инвестиционный проект [1]
   инновационное развитие [1]
   инновационное развитие промышленного предприятия [1]
   инновационный подход [1]
   институциональная среда [1]
   интеллектуализация экономики [1]
   интермодальные перевозки [1]
   информационно-економическое развитие [1]
   информационный поток [1]
   кадровий потенціал [1]
   кадровый потенциал [1]
   Карпатский регион [1]
   Карпатський регіон [1]
   когнитивная технология [1]
   когнітивна технологія [1]
   Колективний договір [1]
   Коллективный договор [1]
   конкурентоспособность [1]
   конкурентоспроможність [1]
   конференц туризм [1]
   корпоративна соціальна відповідальність [1]
   корпоративная социальная ответственность [1]
   лизинг [1]
   лизинговая услуга [1]
   логистическая технология [1]
   логістична технологія [1]
   лізинг [1]
   лізингова послуга [1]
   малий та середній бізнес [1]
   малый и средний бизнес [1]
   Международное энергетическое агенство [1]
   международный стандарт [1]
   металлургия [1]
   металургія [1]
   модель просторової конкуренції [1]
   модель пространственной конкуренции [1]
   модель Хотеллинга [1]
   модель Хотеллінга [1]
   мониторинг [1]
   моніторинг [1]
   мотивация персонала [1]
   мотивація персоналу [1]
   Міжнародне енергетичне агенство [1]
   міжнародний стандарт [1]
   міський туризм [1]
   национальное хозяйство [1]
   національне господарство [1]
   небезпечній вантаж [1]
   негосударственный пенсионный фонд [1]
   недержавний пенсійний фонд [1]
   номинальная стоимость [1]
   номінальна вартість [1]
   нормативний акт [1]
   нормативный акт [1]
   обеспечение безопасности [1]
   опасный груз [1]
   оплата праці [1]
   оплата труда [1]
   оптимизация [1]
   оптимізація [1]
   организационно-экономический механизм [1]
   організаційно-економічний механізм [1]
   перевезення [1]
   перевозка [1]
   перспективи розвитку [1]
   перспективы развития [1]
   пищевая промышленность [1]
   позитивний імідж [2]
   положительный имидж [2]
   портовий оператор [1]
   портовый оператор [1]
   потребительский капитал предприятия [1]
   предприятие [1]
   продовольсивенное сырье [1]
   продовольча сировина [1]
   продуктивность труда [1]
   продуктивність праці [1]
   производственно-хозяйственная деятельность [1]
   промислове підприємство [1]
   промисловий розвиток [1]
   промисловість України [1]
   промышленное предприятие [1]
   промышленное развитие [1]
   промышленность Украины [1]
   просторова депресія [1]
   пространственная депрессия [1]
   процентна політика [1]
   процентная политика [1]
   підприємство [1]
   развитие регионов [1]
   регион [1]
   региональное развитие [1]
   регіон [1]
   регіональний розвиток [1]
   результативность [1]
   результативність [1]
   рекреационное пространство [1]
   рекреаційний простір [1]
   реформирование экономики [1]
   реформування економіки [1]
   ризик-менеджмент [1]
   ринок автозапчастин [1]
   риск-менеджмент [1]
   розвиток регіонів [1]
   Российская Федерация [1]
   Російська Федерація [1]
   рынок автозапчастей [1]
   сварка [1]
   сельскохозяйственное предприятие [1]
   сельскохозяйственное производство [1]
   сельхозяйственная продукция [1]
   сервис-менеджмент [1]
   сервіс-менеджмент [1]
   синергетический эфект [1]
   синергетичний ефект [1]
   системний аналіз [1]
   системный анализ [1]
   смертность [1]
   смертність [1]
   Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС [1]
   социальная ответственность [1]
   соціальна відповідальність [1]
   споживчий капілат підприємства [1]
   сталий розвиток підприємства [1]
   статистический анализ [1]
   статистичний аналіз [1]
   стратегическое развитие [1]
   стратегия [1]
   стратегічний розвиток [1]
   стратегія [1]
   строительная организация [1]
   сільскогосподарська продукція [1]
   сільскогосподарське підприємство [1]
   сільськогосподарське виробництво [1]
   теоретические аспекты [1]
   теоретичні аспекти [1]
   територіальний підрозділ [1]
   территориальное подразделение [1]
   товарооборот [1]
   товарообіг [1]
   торговая сеть [1]
   торгове підприємство [1]
   торговельна мережа [1]
   торговое предприятие [1]
   трансортний кластер [1]
   транспортна логістика [1]
   транспортна система [1]
   транспортная логистика [1]
   транспортная система [1]
   транспортный кластер [1]
   трансферное ценообразование [1]
   трансфертне ціноутворення [1]
   трансформация [1]
   трансформація [1]
   туристический субъект [1]
   туристичний суб'єкт [1]
   Угода про асоціацію між Україною та ЄС [1]
   Укрзалізниця [1]
   управление продажами [1]
   управління продажем [1]
   устойчивое развитие предприятия [1]
   финансовая безопасноть [1]
   финансовый кризис [1]
   финансовый риск [1]
   фрактальний аналіз [1]
   фрактальный анализ [1]
   фінансова безпека [1]
   фінансова криза [1]
   фінансовий ризик [1]
   харчова промисловість [1]
   химическая промышленность [1]
   хозяйственная деятельность [1]
   хімічна промисловість [1]
   ценные бумаги [1]
   ценообразование [1]
   цінні папери [1]
   ціноутворення [1]
   экономическая безопасность [1]
   экономическая безопасность предприятия [1]
   экономическая эффективность [2]
   экономический анализ [1]
   экономический менеджмент [1]
   экономический рост [1]
   экономическое моделирование [1]
   эффективность труда [1]
   імідж страни [1]
   інноваційна діяльність [1]
   інноваційний підхід [1]
   інноваційний розвиток [1]
   інноваційний розвиток промислового підприємства [1]
   інноваційно-інвестиційний проект [1]
   інституціональне середовище [1]
   інтелектуалізація економіки [1]
   інтермодальні перевезення [1]
   інформаційний потік [1]
   інформаційно-економічний розвиток [1]