Neueste Zugänge

 • Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач 

  Пістунов, І. М. (ДВНЗ «НГУ», 2017)
  В роботі подано результати багатолітньої роботи автора в напрямку розробки економіко-математичних моделей сучасних соціально-економічних систем, які дозволяють приймати найкращі рішення у збільшенні ефективності діяльності ...
 • Електронна економіка. Том. 2. Електронний менеджмент 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
  Посібник навчає студентів за висловлюваннями менеджерів створювати формули за допомогою алгебри логіки та нечіткої логіки. Подано опис того, як ці формули перевести в електронну форму, використовуючи програмні комплекси ...
 • Фінансово-економічні розрахунки на персональному комп’ютері 

  Пістунов, І. М.; Попова, І. С. (НГУ, 2017)
  У посібнику описані всі фінансові функції електронних таблиць Excel та подано приклади розрахунків відсоткових ставок кредиту, депозиту, чистої приведеної вартості грошей, амортизації, тощо. Наведено опис того, ...
 • Електронна економіка. Том 1. Криптовалюта. Big Data 

  Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
  У посібнику подано інформацію про сучасний етап розвитку економіки: криптовалюти та операції з даними, що містяться в Інтернеті. Описано близько восьми найбільш популярних криптовалют, методів торгівлі, видобування (майнінг), ...
 • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of Lvov-Volyn coal field mines 

  Buzilo, V. I.; Nalivaiko, Ya. М.; Koshka, A. G.; Yavorskiy, А. V.; Serdiuk, V. P.; Yavorskaya, Ye. А.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
  The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters ...
 • Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна 

  Гулина, И. Г. (Видавництво НГУ, 2017)
  Предложено решение задачи повышения качества управления тепловым состоянием доменной печи в условиях изменения ее динамических параметров путем синтеза и реализации адаптивного управления на основе идентификации ...
 • Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах 

  Кузнецов, О. П. (Видавництво НГУ, 2017)
  Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортних систем великих міст за рахунок переведення автомобілів для роботи на метані. На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних ...
 • Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ 

  Соцков, В. А. (Видавництво НГУ, 2017)
  Приведены результаты исследований, которые позволили обосновать параметры расположения и крепления надрабатываемых выработок при ведении очистных работ на шахтах Западного Донбасса с учетом ...
 • Контролінг - механізм ефективного управління підприємством 

  Букреєва, Д. С.; Єрмошкіна, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
  Запропоновано рішення щодо розбудови організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на засадах контролінгу. Описано підхід до оцінки ефективності контролінгу, а саме визначення ...
 • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of lvov-volyn coal field mines 

  Бузило, В. І.; Наливайко, Я. М.; Кошка, О. Г.; Яворський, А. В.; Сердюк, В. П.; Яворська, О. О.; Тихоненко, В. В. (Видавництво НГУ, 2017)
  The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters (strength ...
 • Угольная шахта 

  Бондаренко, В. И.; Руденко, Н. К.; Медяник, В. Ю. (Видавництво НГУ, 2017)
  В учебнике освещены общие базовые представления об угольной шахте, о технологических процессах, которые протекают в недрах Земли при добыче каменного угля. Целью настоящего учебника является информационное ...
 • Теорія систем керування 

  Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В.; Щокін, В. П. (Видавництво НГУ, 2017)
  Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними ...
 • Гірничі машини для відкритих гірничих робіт 

  Бондаренко, А. О. (Видавництво НГУ, 2017)
  Розглянуто конструкцію, принцип дії, сферу застосування, основи технологічного розрахунку машин для виконання основних та допоміжних робіт з видобутку, транспортування й переробки твердих корисних ...
 • Термодинаміка 

  Холоменюк, М. В.; Самуся, В. І. (Видавництво НГУ, 2017)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво та програмі дисципліни «Гідромеханіка та термодинаміка». Викладено базові положення термодинаміки, які ...
 • Економіка гірничого підприємства 

  Шаповал, В. А.; Горпинич, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
  В структурно-логічній формі послідовно розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання розробки та функціонування внутрішнього економічного механізму конкурентоспроможної, прибуткової діяльності ...
 • Социокультурные факторы экономического развития 

  Литвиненко, Н. И.; Липов, В. В.; Ксензова, В. Е.; Ксензов, С. В. (Видавництво НГУ, 2017)
  Исследовано влияние социокультурных факторов на экономическое развитие национальных экономик. Показано, как исторические условия развития восточнославянских народов определили ментальные черты российского, ...
 • Кріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породи 

  Гаркуша, В. С. (Видавництво НГУ, 2017)
  Подано результати наукових обґрунтувань параметрів твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід шахт Західного Донбасу як елементу багатошарових комбінованих гірничих кріплень, які використовуються для ...
 • Соціально-економічний моніторинг умов праці 

  Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2017)
  Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини ...
 • Робототехніка та мехатроніка 

  Цвіркун, Л. І.; Грулер, Г. (Видавництво НГУ, 2017)
  Наведено основні поняття робототехніки та мехатроніки, розрахунки та визначення кінематики, привід та системи керування промислових роботів (ПР), а також методи розробки їх програм керування. ...
 • Введение в теорию и практику перевода 

  Алексєєв, А. Я.; Бойко, Я. В.; Введенська, Т. Ю.; Висоцька, Т. М.; Фоміна, Л. В. (2017)
  Учебное пособие отвечает основным требованиям программы МОН Украины по теоретическому курсу «Введение в теорию перевода», который изучают студенты специальности «английский язык». Систематизированы ...

View more