Now showing items 1-82 of 82

   Subject
   «тіньова економіка» [1]
   адаптація зарубіжного досвіду [1]
   амортизація основних засобів [1]
   антикризове управління [1]
   апарат державної влади [1]
   аудит ефективності [1]
   банківський нагляд в Україні [1]
   бухгалтерський облік [1]
   виробничий потенціал промислового підприємства [1]
   вища освіта [1]
   вуглевидобувні підприємства України [1]
   вікові обмеження [1]
   гарантоване лікування [1]
   державна влада [1]
   державне управління [1]
   детінізація оплати праці [1]
   ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) [1]
   економетричне прогнозування [1]
   економічна кібернетика [1]
   економічні взаємозв’язки [1]
   експорт [1]
   зовнішньоекономічна діяльність підприємства [1]
   кадровая политика предприятия [1]
   класифікація рейтингів [1]
   кластер гірничодобувний [1]
   командна робота [1]
   конкурентоспроможність регіонів [2]
   кредитний портфель банків України [1]
   логістичне управління підприємством [1]
   логістичний аутсорсинг [1]
   логістичний підхід [1]
   людський потенціал [1]
   макроекономічна система [1]
   макроекономічний розвиток [1]
   мале підприємство [1]
   малий бізнес [1]
   моделювання ризиків [1]
   нарахування амортизації [1]
   національна економіка [1]
   обліково-аналітичне забезпечення [1]
   оборотные средства предприятия [1]
   основні засоби виробництва [1]
   падіння збуту в умовах кризи [1]
   перехідна економіка [1]
   повернення коштів [1]
   попит-пропозиція на ринку праці [1]
   практичне застосування рейтингів [1]
   працевлаштування [1]
   працевлаштування молоді [1]
   прогнозування та оцінювання [1]
   просторова асиметрія розвитку регіонів [1]
   процеси відтворення [1]
   процеси євроінтеграції [1]
   підприємницька діяльність [1]
   региональные образовательные кластеры [1]
   регіональна економіка [3]
   регіональне управління [1]
   регіональний розвиток [1]
   реструктуризація [1]
   ринок цукру України [1]
   санація [1]
   соціальна економіка [1]
   соціально-економічний розвиток національної економіки [1]
   створення веб-сайту [1]
   стратегічне планування господарської діяльності [1]
   сучасні умови господарювання [1]
   сільськогосподарське виробництво [1]
   територіальний менеджмент [1]
   управління витратами [1]
   управління персоналом підприємства [1]
   управління промисловим підпрємством [1]
   управління ризиками [1]
   управління інноваційними процесами [1]
   фінанси підприємства [1]
   фінансовий лізинг [1]
   человеческий капитал [1]
   эфективность образования [1]
   інвестиційна привабливість [1]
   інноваційний розвиток [2]
   інноваційні орієнтири [1]
   інституціональні зміни [1]
   інформаційна економіка [1]