Now showing items 1-426 of 426

   Subject
   "зелена" енергетична станція [1]
   "зелений" тариф [1]
   algorithm of moving around jobs and hiring [1]
   bank [1]
   banking services [1]
   bnished products [1]
   calculation horizon [1]
   correlation [1]
   country with the level of migration [1]
   cryptocurrency [1]
   Danish economy [1]
   deflation [1]
   demand forecasting [1]
   differentiated corporate income tax [1]
   discount rate [1]
   Dnipropetrovsk region, forecast for 2021 [1]
   EBITDA [1]
   economic and mathematical model [1]
   economic-mathematical model [1]
   equivalent exchange [1]
   expert opinion evaluation method [1]
   Fibonacci number [1]
   for the purchase of spare parts for production lines [1]
   forecasting methods [1]
   foreign direct investment [1]
   group correlation [1]
   Improving the Quality of Transport Services [2]
   industry, agricultural sector [1]
   Integrated model [1]
   interest rate [1]
   inventory management [1]
   investment portfolio, risk [1]
   investment portfolio [1]
   investment risk [1]
   investments [2]
   invesтment portfolio optimisation [1]
   Involve of the economic state [1]
   linear programming [1]
   Markovitz model [1]
   Markowitz mod- el, Sharpe model [1]
   medical oxygen [1]
   missed profit [1]
   model of investment portfolio optimization [1]
   moving average, trend, economy sector [1]
   neural network [1]
   optimization [2]
   optimization of the number of operators. [1]
   optimizing advertising costs [1]
   optimum order quantity [1]
   order statistics. [1]
   payback period [1]
   Pistunov-Sitinikov model [1]
   portfolio of shares; autocorrelation [1]
   portfolio of stocks [1]
   profit [1]
   profitability [1]
   profitabilvitz model [1]
   Quality of Transport Services [2]
   questionnaire [1]
   queuing theory [1]
   rate of return [1]
   raw materials [1]
   shares [1]
   Sharpe coefficient [1]
   startup [1]
   stationary deviation [1]
   stock market [1]
   supply chain management, operational expenses [1]
   the optimal plan [1]
   THE STATE BY THE BANK [1]
   THE WAY SOCIOLOGICAL EXAMINATION [1]
   Transport [2]
   Transport Services [2]
   Urban Public Transport [2]
   V-модель управління підприємством [1]
   v-стохастична модель [1]
   world dispipation of working force [1]
   автоматична класифікація [1]
   авторегресійна модель [2]
   адаптивна прогнозна модель [1]
   актуарні розрахунки [1]
   акции, инвестиции, инвестиционный портфель, риск, доходность, диверсификация, модель Марко- вица, модель Пистунова-Ситникова, коэффициент Шарпа. [1]
   акції [1]
   алгоритм переміщення по посадах та прийому на роботу [1]
   аналітична залежність [1]
   анкетування [1]
   антифрикційні вкладиші [1]
   антифрикційні вкладиші для шарнірів [1]
   антифрикційні матеріали [1]
   антропогенні чинники забруднення [1]
   аппросимация триботехнических экспериментальных данных [1]
   апроксимація статистичних даних [1]
   асиметрична інформація [1]
   багатопродуктового виробництво [1]
   багатофакторна лінійна модель [1]
   база даних [1]
   банк [1]
   банкрутство [1]
   банківський актив [1]
   банківські послуги [1]
   безризикове страхування [1]
   будівництво шахт [1]
   валовий внутрішній продукт [2]
   верстат [1]
   вибір проєкту [1]
   видобувна промисловість [1]
   видобувні дільниці [1]
   визначення ймовірності [1]
   випуск продукці [1]
   випуск товарів широкого вжитку [1]
   виробництво [2]
   виробнича діяльність ПАТ «ДМК» [1]
   виробнича лінія [1]
   виробнича функція Коба-Дугласа [1]
   виробничий перерозподіл відповідальності працівників [1]
   врожайність [1]
   втрати корисних копалин [1]
   вхідний контроль [1]
   відстрочка платежу [1]
   від’ємний власний капітал [1]
   генеруюча установка [1]
   горизонт розрахунку [1]
   готова продукція [1]
   графік розподілу попиту [1]
   групова кореляція [1]
   групповая корреляция [1]
   гірничо-геологічні умови [1]
   двохфакторна модель виробництва [1]
   двошаровий перцептрон [1]
   дебіторська заборгованість [1]
   демографічний спад [1]
   державна заборгованість [1]
   дефляція [1]
   дефолт [1]
   диверсификация [1]
   диверсифікація [1]
   диверсифікація своїх валютних резервів [1]
   дисконтована рівність [1]
   диференційований корпоративний податок на прибуток [1]
   діаграма Вена-Ейлера [1]
   еквівалентний обмін [1]
   екологічний розвиток [1]
   економіка Данії [1]
   економіка України [1]
   економіко- математична модель [1]
   економіко-математична модель [4]
   економіко-математичне моделювання [1]
   економіко-математичний метод оптимізації [1]
   економіко-математичної моделіь [1]
   економічна доцільність [1]
   економічна компенсація [1]
   економічна модель [1]
   економічний ефект [2]
   економічно-математична модель [1]
   експертна оцінка потреб [1]
   еластичність випуску [1]
   ефект масштабу [1]
   ефективність [1]
   ефективність рекламної кампанії [1]
   Ефективність, розвиток, гірничо-металургійний комплекс України, економіко-математична модель оптимального ціноутворення, переробники сировини [1]
   задача Коші [1]
   закриття шахт [1]
   запас запчастин [1]
   запобігання банкрутства підприємств [1]
   заробітна плата [1]
   зелена енергетіка [1]
   змінні [1]
   ймовірність безвідмовної роботи [1]
   ймовірність виходу з ладу [1]
   ймовірність неповернення кредиту [1]
   инерционные погрешности [1]
   Использование LP-пи [1]
   капітал [1]
   капітальні інвестиції [1]
   кинематические погрешности [1]
   кластеризація [1]
   кластерний аналіз [4]
   ковальсько-штампувальне обладнання [1]
   ковзка середня [1]
   коефіцієнт вірогідності банкрутства [1]
   коефіцієнт конкордації Кенделла [1]
   коефіцієнт корегування [1]
   коефіцієнт Шарпа. [1]
   комп'ютерний переклад [1]
   компенсація дебіторської заборгованості [1]
   конкурентноздатность продукції [1]
   контрагент [1]
   контроль на аудиторних заняттях [1]
   контроль самостійної (індивідуальної) роботи [1]
   кореляційний аналіз [1]
   кореляційний аналіз впливу економічних факторів [1]
   кореляція [1]
   коригуючий коефіцієнт ліміту [1]
   корпоративна функція корисності [1]
   корпоративне рішення [1]
   корпорація [1]
   коэффициент Шарпа [1]
   кредитна історія [1]
   кредитно-депозитна ставка [1]
   криптовалюта [1]
   критерій вибору інвестиційного проекту [1]
   критерій мінімуму витрат на обладнання [1]
   крос-докінг [1]
   курс долара [1]
   кібератака [1]
   кібернетичний підхід [1]
   кінцева модель обмежень [1]
   ліміт кредитора [1]
   ліміт позичальника [1]
   ліміт товарного кредиту [1]
   лінійна апроксимація [1]
   лінійне програмування [1]
   максимізація прибутку [2]
   маркетингові заходи [1]
   масштабный коэффициент перехода [1]
   математична модель [2]
   математичне моделювання [3]
   математичне перетворення [1]
   машинобудівне підприємство [1]
   медичний кисень [1]
   метод аналізу та синтезу [1]
   метод експертних оцінок [2]
   метод зв’язаних градієнтів [1]
   метод лінійного програмування [1]
   метод оцінки експертних висновків [1]
   метод стимулювання лідера робочих бригад [1]
   методи оптимізації триботехнічних показників вузлів тертя [1]
   методи стимулювання роботи працівників [1]
   модель економічного зростання [1]
   модель Леонтьєва [1]
   модель Марко- вица [1]
   модель Марковіца [1]
   модель обчислення середньої заробітної плати [1]
   модель оптимального завантаження [1]
   модель Пистунова-Ситникова [1]
   модель Пістунова-Сітінікова [1]
   модель соціально-економічной системи [1]
   моделювання [2]
   моделювання економічних процесів [1]
   моделі визначення передбанкрутного стану [1]
   моделі прогнозування банкрутства [1]
   модульний контроль [1]
   монітор [1]
   мотивація праці [1]
   міжнародні розрахунки банки [1]
   мікропроцесор [1]
   міра ризикованості [1]
   надійнсть підприємства [1]
   начальники видобувних дільниць [1]
   невизначена ризикова ситуація [1]
   нейронна модель [1]
   нейронна сітка [1]
   нейронная сеть [1]
   нейронні сітки [1]
   нелінійна модель [1]
   несприятливий відбір [1]
   нечітка логіка [1]
   нове обладнання [1]
   норма прибутковості [1]
   норма дисконту [1]
   норма прибутковості [2]
   норми продажу [1]
   обмеження оптимізації [1]
   оборотність активів [1]
   обслуговуюче підприємство [1]
   объем социального ущерба [1]
   обігові кошти [1]
   оперативна пам'ять [1]
   опти­мізація вибору замовлень [1]
   оптимальна точка гармонійного розвитку [1]
   оптимальне опалення промислових об'єктів [1]
   оптимальне рішення [1]
   оптимальний баланс [1]
   оптимальний запас продукції [1]
   оптимальний момент припинення [1]
   оптимальній вібор [1]
   оптимізація [3]
   оптимізація дебіторської заборгованості [1]
   оптимізація запасів [1]
   оптимізація плану закупівлі [1]
   оптимізація продажу сезонних товарів [1]
   оптимізація товарних запасів [1]
   ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» [1]
   передбанкрутний стан [1]
   перерозподіл об'єктів оренди [1]
   періодичність економічних процесів [1]
   письмове анкетування [1]
   питоме навантаження на робочий день [1]
   планування експерименту [2]
   платежі погашення заборгованості [1]
   показники об- сягу видобутку вугілля, зольність [1]
   показова модель [1]
   портфель акций; автокорреляция [1]
   портфель акцій; автокореляція [1]
   портфель цінних паперів [1]
   портфель цінних паперів Марковіца [1]
   похибка [1]
   праця [1]
   преміювання працівників [1]
   премія [1]
   прибутковість [1]
   прибуток [2]
   прийнятна сума страхування. [1]
   принтер [1]
   прирост виробництва [1]
   приріст населення [1]
   прогноз [1]
   прогнозування [3]
   прогнозування економічних параметрів [1]
   прогнозування попиту [1]
   прогнозування інфляції [1]
   програма CorelDRAW [1]
   програма Paint [1]
   програма Photoshop [1]
   продукти [1]
   процентна ставка [1]
   прямі іноземні інвестиції [2]
   психологічне випробування [1]
   психологічні чинники ділової активності [1]
   підприємницький захід [1]
   підприємство [1]
   підприємство оптово-роздрібної торгівлі [1]
   реалізація моделювання [1]
   регресійний аналіз [1]
   регресійний аналіз даних [1]
   регресійно-кореляційний аналіз [1]
   режим сталого розвитку [1]
   рекламна діяльність [1]
   ризик [1]
   ринок страхових послуг [1]
   ринок страхових послуг, соціальна активність. [1]
   робоча ефективність [1]
   роздрібні ціни [1]
   роздільні функці [1]
   розподільчі функції [1]
   розрахунок обсягу продаж [1]
   розрахунок початку кібератак [1]
   рубіжний контроль [1]
   рівень заробітної плати фахівця [1]
   рівень узгодженості експертних оцінок [1]
   сезонне споживання продукції [1]
   сезонний фактор [1]
   сезонність [1]
   сектор економіки [1]
   синергетичний підхід [1]
   синтез авторегресійних моделей [1]
   сировина [1]
   система управління базами даних [1]
   сканер [1]
   складське приміщення [1]
   собівартість продукції [1]
   сонячна енергія [1]
   соціальна активність [1]
   соціальне ушкодження [1]
   соціально-економічний розвиток [1]
   спектральний аналіз [1]
   сталий розвитку підприємства [1]
   сталий розвиток [1]
   сталий розвиток гірничо-видобувного підприємства [1]
   стартап [1]
   статистика [1]
   статистика завдання збитків клієнтами [1]
   статистичний метод [1]
   статистичні дослідження [1]
   статистичні методи [1]
   стаціонарне відхилення [1]
   стейкхолдер [2]
   стохастичне програмування [1]
   стратегія розвитку галузі [1]
   страхове відшкодування [1]
   страховий випадок [1]
   структурна схема ПК [1]
   ступінь інформованості [1]
   сферичний шарнір [1]
   тарифні нетто-ставки [1]
   текстовий процесор Writer [1]
   теория распознавания образов [1]
   теорія надійності [1]
   теорія сталого розвитку [2]
   термін окупності [1]
   техногенне забруднення [1]
   техногенное загрязнение [1]
   товарний кредит [1]
   торгівля цінними паперами [1]
   точка беззбитковості [1]
   транспортна задача [1]
   трансцендентна модель [1]
   тренд [1]
   триботехнический эксперимент [1]
   трифакторна модель [1]
   універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства [1]
   управління проєктами [1]
   управління ризиками [1]
   управління інвестиційною діяльністю на вугільних шахтах [1]
   управління інформацією [1]
   уточнений розрахунок ліміту [1]
   фактори [1]
   фактори виробництва [1]
   фактори формування заробітної плати [1]
   факторний аналіз [1]
   финансовая компенсация [1]
   фонда заробітної плати [1]
   фондовий ринок [1]
   формальні ознаки [1]
   функціонал оптимізації. [1]
   функція корисності [2]
   фінансова безпека вугільних шахт [1]
   фінансовий аналіз [3]
   фінансовий коефіцієнт [1]
   фінансовий показник [1]
   фінансові показники [2]
   цільова функція [1]
   ціна [1]
   число Фібоначчі [2]
   чистий прибуток [1]
   шахта [1]
   экономическое возмещение убытков [1]
   якість послуги [1]
   інвестиційний портфель [1]
   інвестиції [2]
   індекс споживчих цін [1]
   індикатор матеріальних запасів [1]
   інноваційний потенціал [1]
   інтегральна модель [1]
   інфляція [2]
   ітерація різнорідної оптимізації [1]