Now showing items 1-20 of 28

  • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

   Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
  • Теоретические основы взрывного разрушения горных пород 

   Куринной, В. П.; Куринной, Владимир Павлович; Курінний, В. П.; Курінний, Володимир Павлович (Экономика, 2018)
   Монография посвящена установлению закономерностей и механизма разрушения взрывом горных пород с неоднородной структурой на основе возможного управления термо- и газодинамическими процессами в зарядной полости и ...
  • Радіаційна безпека 

   Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
  • Контроль умов праці 

   Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
  • Управління безпекою в професійній діяльності 

   Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено загальні відомості про надзвичайні ситуації та систему управління безпекою. Розглянуто структуру, функції та задачі систем управління охороною праці та цивільного захисту як основних складових системи управління ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Koshka, А. G.; Yavorskaya, E. A.; Serdyuk, V. P.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Інженерна комп’ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К.; Федоряченко, С. О.; Крівда, В. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...
  • Математика 2. Теорія ймовірностей 

   Фомичов, В. В.; Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я. (2018)
   Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Яворська, О. О.; Сердюк, В. П.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О. (Видавництво НГУ, 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Енергетична ефективність систем електропостачання 

   Півняк, Г. Г.; Жежеленко, І. В.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто питання забезпечення енергетично ефективних режимів роботи систем електропостачання. Подано комплексне вирішення проблем енергоефективності, враховуючи фактори надійності, електромагнітної ...
  • Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 

   Рябчій, В. В.; Трегуб, М. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто основні питання, що стосуються виконання робіт із землеустрою та геодезії, описано порядок ведення державного земельного кадастру, зокрема в нормативно-правовому аспекті. Подано ...
  • Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering 

   Khilov, V. S. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   The Theory of Electrical Engineering is presented in three parts: the Basic Theories of Steady-State and Transients in Electrical Circuits and the Basic Theory of Electromagnetic Field. For students of electrotechnical ...
  • Вимірювання сигналів у радіотехніці 

   Магро, В. І.; Рябчій, В. Д.; Гусєв, О. Ю. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Метою навчального посібника є надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з розробкою телекомунікаційних та радіотехнічних систем: уявлення ...
  • Подвійний інтеграл 

   Великіна, Г. М.; Карманова, Л. В.; Бугрим, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Містить основні теоретичні положення розділу "Подвійний інтеграл" курсу вищої математики. Дано вичерпний аналіз областям інтегрування. Розглянуто застосування подвійного інтеграла до вирішення задач з ...
  • Indefinite Integral 

   Babets, D. V.; Sdvyzhkova, O. O.; Tymchenko, S. E.; Sherbakov, P. N. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   This study guide aims to develop as rapidly as possible the student’s ability to understand and to use the constitutive part of integral calculus “Indefinite Integral”. The comprehensive analysis of methods of ...
  • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

   Загриценко, А. М.; Демченко, Ю. І.; Соцков, В. О.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
  • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

   Цвіркун, Л. І.; Бешта, Л. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
  • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

   Горєв, М. В.; Соколовський, О. Й. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
  • Теоретические основы взрывного разрушения горных пород 

   Куринной, В. П. (Видавництво НГУ, 2018)
   Монография посвящена установлению закономерностей и механизма разрушения взрывом горных пород с неоднородной структурой на основе возможного управления термо- и газодинамическими процессами в зарядной полости и ...