Now showing items 1-20 of 29

  • Indefinite Integral 

   Babets, D. V.; Sdvyzhkova, O. O.; Tymchenko, S. E.; Sherbakov, P. N. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   This study guide aims to develop as rapidly as possible the student’s ability to understand and to use the constitutive part of integral calculus “Indefinite Integral”. The comprehensive analysis of methods of ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Koshka, А. G.; Yavorskaya, E. A.; Serdyuk, V. P.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Яворська, О. О.; Сердюк, В. П.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О. (Видавництво НГУ, 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering 

   Khilov, V. S. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   The Theory of Electrical Engineering is presented in three parts: the Basic Theories of Steady-State and Transients in Electrical Circuits and the Basic Theory of Electromagnetic Field. For students of electrotechnical ...
  • Вимірювання сигналів у радіотехніці 

   Магро, В. І.; Рябчій, В. Д.; Гусєв, О. Ю. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Метою навчального посібника є надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з розробкою телекомунікаційних та радіотехнічних систем: уявлення ...
  • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння 

   Сторчай, В. Ф.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
  • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

   Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
  • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

   Загриценко, А. М.; Демченко, Ю. І.; Соцков, В. О.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
  • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

   Випанасенко, С. І.; Сатрі, Аззам Аль; Дрешпак, Н. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
  • Енергетична ефективність систем електропостачання 

   Півняк, Г. Г.; Жежеленко, І. В.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто питання забезпечення енергетично ефективних режимів роботи систем електропостачання. Подано комплексне вирішення проблем енергоефективності, враховуючи фактори надійності, електромагнітної ...
  • Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт 

   Разумний, Ю. Т.; Прокуда, В. М. (Видавництво НГУ, 2018)
   Викладено результати досліджень у сфері підвищення енергоефективності роботи магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт. Розроблено алгоритми та моделі, які дозволяють розрахувати питомі ...
  • Контроль умов праці 

   Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
  • Математика 2. Теорія ймовірностей 

   Фомичов, В. В.; Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я. (2018)
   Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
  • Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 

   Рябчій, В. В.; Трегуб, М. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто основні питання, що стосуються виконання робіт із землеустрою та геодезії, описано порядок ведення державного земельного кадастру, зокрема в нормативно-правовому аспекті. Подано ...
  • Механіка машин 

   Долгов, О. М.; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
  • Патентологія 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л.; Коросташова, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...
  • Подвійний інтеграл 

   Великіна, Г. М.; Карманова, Л. В.; Бугрим, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Містить основні теоретичні положення розділу "Подвійний інтеграл" курсу вищої математики. Дано вичерпний аналіз областям інтегрування. Розглянуто застосування подвійного інтеграла до вирішення задач з ...
  • Радіаційна безпека 

   Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
  • Розумні теплові поля 

   Бубліков, А. В.; Заславський, О. М.; Проценко, С. М.; Ткачов, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Присвячена проблемі побудови та дослідження кіберфізичної системи «Розумне теплове поле», яка призначена для керування системою прямого електричного опалення приміщень з метою досягнення та підтримки комфортного ...