Recent Submissions

 • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

  Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Koshka, А. G.; Yavorskaya, E. A.; Serdyuk, V. P.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
 • Управління безпекою в професійній діяльності 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено загальні відомості про надзвичайні ситуації та систему управління безпекою. Розглянуто структуру, функції та задачі систем управління охороною праці та цивільного захисту як основних складових системи управління ...
 • Контроль умов праці 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
 • Радіаційна безпека 

  Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
 • Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering 

  Khilov, V. S. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  The Theory of Electrical Engineering is presented in three parts: the Basic Theories of Steady-State and Transients in Electrical Circuits and the Basic Theory of Electromagnetic Field. For students of electrotechnical ...
 • Моделі й методи прийняття рішень 

  Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
 • Indefinite Integral 

  Babets, D. V.; Sdvyzhkova, O. O.; Tymchenko, S. E.; Sherbakov, P. N. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  This study guide aims to develop as rapidly as possible the student’s ability to understand and to use the constitutive part of integral calculus “Indefinite Integral”. The comprehensive analysis of methods of ...
 • Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 

  Рябчій, В. В.; Трегуб, М. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто основні питання, що стосуються виконання робіт із землеустрою та геодезії, описано порядок ведення державного земельного кадастру, зокрема в нормативно-правовому аспекті. Подано ...
 • Енергетична ефективність систем електропостачання 

  Півняк, Г. Г.; Жежеленко, І. В.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто питання забезпечення енергетично ефективних режимів роботи систем електропостачання. Подано комплексне вирішення проблем енергоефективності, враховуючи фактори надійності, електромагнітної ...
 • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

  Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
  Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
 • Вимірювання сигналів у радіотехніці 

  Магро, В. І.; Рябчій, В. Д.; Гусєв, О. Ю. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Метою навчального посібника є надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з розробкою телекомунікаційних та радіотехнічних систем: уявлення ...
 • Технологія підземної розробки рудних родовищ 

  Khomenko, Oleh; Kononenko, Maksym; Savchenko, Mykola (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема програмі навчальної дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Подано ...
 • Патентологія 

  Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л.; Коросташова, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...
 • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

  Загриценко, А. М.; Демченко, Ю. І.; Соцков, В. О.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
 • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

  Цвіркун, Л. І.; Бешта, Л. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
 • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

  Випанасенко, С. І.; Сатрі, Аззам Аль; Дрешпак, Н. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
 • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

  Горєв, М. В.; Соколовський, О. Й. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
 • Механіка машин 

  Долгов, О. М.; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
 • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

  Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Яворська, О. О.; Сердюк, В. П.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О. (Видавництво НГУ, 2018)
  The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
 • Математика 2. Теорія ймовірностей 

  Фомичов, В. В.; Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я. (2018)
  Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...

View more