Recent Submissions

 • Монгольське іго в оцінці сучасних істориків 

  Фомінок, Владислав (2022-06-22)
  Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження висвітлення явища монгольського іга в рамках сучасної історіографії. Задля досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання: - визначити методологічні засади ...
 • Ост-Індська компанія як приклад першої міжнародної корпорації 

  Урванов, Сергій (2022-06-22)
  Мета кваліфікаційної роботи – дослідити передумови виникнення та становлення Британської Ост-Індської компанії як першої транснаціональної корпорації. Поставлена мета зумовила виконання наступних завдань: 1) проаналізувати ...
 • Петро Могила та його діяльність у вітчизняній історіографії 

  Шутєєв, Владислав (2022-06-22)
  Об’єкт дослідження – українська історіографія ХІХ – початку ХХІ століть. Предмет дослідження – вивчення в українській історіографії сукупності проблем, повʼязаних із постаттю митрополита Петра Могили та його історичною ...
 • Родова геральдика України: становлення, розвиток, сучасний стан 

  Каптенко, Данило (2023-06-23)
  Кваліфікаційна робота складається з 61 с., 51 джерела, 2 табл., 1 рис., 1 додаток. Об’єктом дослідження є родова геральдика України, що охоплює герби та геральдичні системи, пов'язані з родовими кланами, дворянством та ...
 • Психосоматичні особливості людини 

  Григор'єва, Вікторія (2023-06-23)
  Метою дипломної роботи є дослідити риси характеру, які притамані різним видам соматотипних жіночих силуетів. Для реалізації цієї мети нами було поставлено такі завдання:  ознайомитись зі вченням про конституцію;  дослідити ...
 • Біологічні та соціальні аспекти формування расового багатоманіття 

  Леонтьєва, Марія (2023-06-23)
  Метою дипломної роботи є – надати визначення поняття раса, систематизувати та поглибити знання про людські раси з соціально-біологічної точки зору. Для реалізації цієї мети нами було поставлено такі завдання:  ознайомитись ...
 • Джерела до вивчення теми Голодомору в Україні 1932-1933рр 

  Вінницька, Ілона (2023-06-23)
  Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплесної систематизації джерел, з’ясувати наукові парадигми світового гранд-наративу з історії Голодомору в Україні, визначити етапи дослідження теми за різними джерелами, ...
 • Хрестові походи у сучасній вітчизняній навчальній літературі 

  Скоц, Микола (2023-06-23)
  Мета роботи: з’ясувати, яким саме чином у вітчизняній навчальній літературі представлено хрестові походи. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних дослідницьких завдань: - дати характеристику хрестових ...
 • Соціально-культурне життя населення Галичини під час Другої світової війни 

  Легень, Олексій (2023-06-23)
  Метою даної роботи є об’єктивне та всебічне дослідження культурно-суспільних процесів, що відбувалися на території Галичини під час німецької окупації з 1941 по 1944 р. Завдання дослідження: - Дослідити історіографічну ...
 • Реставрація Мейдзі в Японії та її наслідки 

  Цвєтков, Олексій (2023-06-23)
  Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів (14 підрозділів), висновків, списку вікористаних джерел і літератури. Обсяг роботи складає 55 сторінок друкованного тексту, та списку вікористаних джерел в розмірі ...
 • Історія Дніпрогесу від проектування до відбудовим 

  Залюбовська, Наталія (2023-06-23)
  Об'єкт дипломного проекту – Історія Дніпрогесу від моменту його проектування до відбудови після зруйнування Предмет досліджень – процес будівництва, реконструкції та відбудови Дніпрогесу, його вплив на енергетичну систему ...
 • Перша світова війна в студіях сучасних українських істориків 

  Красильников, Дмитро (2023-06-23)
  Метою даної кваліфікаційної роботи є вивчення поглядів сучасних українських істориків на події Першої світової війни та взаємодію різних груп українського суспільства, а також аналіз думок і нових підходів українських ...
 • Державна політика Канади щодо підтримки України в умовах повномасштабної агресії рф 

  Яценко, Микита (2023-12-22)
  Об’єкт дослідження – процес міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної збройної агресії рф. Предмет дослідження – державна політика Канади щодо підтримки України в умовах повномасштабної агресії рф. Мета ...
 • Етнонаціональна політика України: проблеми та перспективи 

  Вишневська, Ірина (2023-12-22)
  Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи ступеня магістра на тему «Етнонаціональна політика України: проблеми та перспективи » Об’єкт дослідження – суспільно-правові відносини в сфері етнонаціональної політики ...
 • Вірмено-Азербайджанський конфлікт: причини та наслідки 

  Буров, Антон (2023-12-22)
  Кваліфікаційна робота складається зі вступу, основної частини (3 розділи, 6 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 70 сторінок, список джерел складається з 55 позицій. ...
 • Регіональна політика в Україні: проблемі і перспективи 

  Астахов, Ігнат (2023-12-22)
  Об’єкт дослідження – регіональна політика України. Предмет дослідження – проблеми і перспективи вітчизняної регіональної по-літики. Мета дослідження – Метою роботи є дослідження проблем і перспектив регіональної політики ...
 • Політика ЄС щодо України: оцінка та перспективи 

  Ткаченко, Геннадій (2023-12-22)
  Об’єкт дослідження – відносини Україна – ЄС у контексті процесу європейської інтеграції. Предмет дослідження – оцінка та перспективи політики ЄС щодо України. Мета дослідження – з’ясування перспектив та оцінка політики ...
 • Політика ЄС щодо запобігання та протидії корупції: досвід для України 

  Кулешова, Аліна (2024-01-16)
  Об’єкт дослідження – антикорупційна політика Європейського Союзу. Предмет дослідження – досвід політики ЄС щодо протидії та запобігання корупції та можливості його використання в процесі розроблення та імплементації ...
 • Україно-американські відносини: проблеми і перспективи 

  Дадіверін, Ігор (2023-12-22)
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в з'ясуванні проблеми і перспективи україно-американських відносин. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: – визначити україно-американські ...
 • UKRAINIAN-LITHUANIAN RELATIONS: CURRENT STATE AND PROSPECTS 

  Півняк, В'ячеслав (2023-06-22)
  The bilateral relationship between Ukraine and Lithuania holds significant importance due to their shared historical, cultural, and geopolitical ties. This bachelor thesis aims to analyze the current ...

View more