Show simple item record

dc.contributor.authorГолінько, В. І.
dc.date.accessioned2020-03-19T09:20:34Z
dc.date.available2020-03-19T09:20:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationГолінько В. І. Контроль умов праці : навч. посібник / В. І. Голінько; М-во освіти і науки України, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" .- Дніпро : НТУ "ДП", 2018. - 154 с. - + CDru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155087
dc.description.abstractНаведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових актів до умов праці, описано методи та засоби їх контролю. Розглянуто питання, що сто- суються організації контролю, видів та методики його проведення, вимог до те- хнічних засобів та систем контролю, а також використання результатів контро- лю для атестації робочих місць за умовами праці та розробки заходів, спрямо- ваних на поліпшення умов праці. Посібник відповідає програмі дисципліни «Контроль умов праці» і приз- начений для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека, а також стане у пригоді студентам інших спеціальностей і викладачам вузів, науковим співро- бітникам та інженерно-технічним працівникам підприємств при необхідності підвищення рівня знань з питань, пов’язаних з контролем, аналізом та управ- лінням умовами праці в процесі своєї діяльності.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НТУ "ДП"ru_RU
dc.subjectконтроль умов праціru_RU
dc.titleКонтроль умов праціru_RU
dc.typeBookru_RU
dc.identifier.udk658(075)ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record