Now showing items 1-69 of 69

   Subject
   Big Data, Bigtable, Bitcoin, blockchain, Oracle, Адміністратор, Адміністрування БД, Аномалії видалення, Аномалії включення, Багатозначна залежність, База даних, Бази даних NoSQL, Блок, Відношення, Гешування, гнучкість бази даних, Графова модель бази, Документоорієнтована БД, з файл-сервер, Запити, Засоби розробки, Звіти, Майкрософт, Макроси, Метадані, Мета-тег, Модулі, Надмірність, Нереляційні бази, Нормалізація, Нормальні форми, Озеро даних, Повна функціональна залежність, Повнофункціональні СУБД, Потенційна суперечливість, Проектування бази, Реляційна модель, рядок, Сервери БД, Стійкість мережі, СУБД, сховища даних, Таблиця, Транзакція, Форми, Функціональна залежність [1]
   валеология [1]
   валеологія [1]
   високотехнологічне підприємство [1]
   вища математика [1]
   відкриті гірничі роботи [1]
   газ [1]
   геологический процесс горного производства [1]
   геологічний процес гірничого виробництва [1]
   ДВНЗ "національний гірничий університет" [1]
   детермінанта високотехнологічних підприємств [1]
   дистрибуція нафти [1]
   дослідження операцій [1]
   економічна політика України [1]
   економічні витрати [1]
   експертна оцінка [1]
   електрична мережа [1]
   електромагнітне поле [1]
   електромеханічні процеси [1]
   историческая грамматика украинского языка [1]
   кібербезпека [1]
   ленейная алгебра [1]
   лінійна алгебра [1]
   математика [1]
   механика машин [1]
   механіка машин [1]
   модернизация высшего образования [1]
   модернізація вищої освіти [1]
   наука [1]
   нафтопродукти [1]
   нейронні мережі [1]
   нечеткие множества [1]
   нечіткі множини [1]
   оптимальні розрахунки [1]
   оптимізація [1]
   открытые горные работы [1]
   перехідні процеси [1]
   похідна [1]
   прийняття рішень [1]
   принятие решений [1]
   реактивна потужність [1]
   реформи вітчизняної системи вищої освіти [1]
   реформирование системы высшего образования [1]
   реформування систем віищої освіти [1]
   реформы отечественной системы высшего образования [1]
   свердловина [1]
   система електропостачання [1]
   соціально-економічний розвиток [1]
   спорудження свердловин [1]
   структура механизмов [1]
   структура механізмів [1]
   стійкість енергосистем [1]
   судова експертиза [1]
   судовая экспертиза [1]
   судово-експертна діяльність [1]
   судово-экспертная деятельность [1]
   суспільна система [1]
   телекоммунікація [1]
   теоретическая механика [1]
   теоретична механіка [1]
   топографическое черчение [1]
   топографічне креслення [1]
   физическое воспитание студентов [1]
   функціональні ряди [1]
   фізичне виховання студентів [1]
   фінансова математика [1]
   числові ряди [1]
   інтелектуальне моделювання [1]
   історична граматика української мови [1]