Now showing items 1-180 of 180

   Subject
   3D printing [1]
   3D- друкування [1]
   agglomerating [1]
   analytical solution [2]
   bearing capacity [1]
   bedrocks [1]
   carbon monoxide [1]
   catalyst [1]
   clinoptilolite [1]
   closed mechanical transmission [1]
   coal industry [1]
   coal mining waste [1]
   coal seam [1]
   composite fuel [1]
   continuity rupture [1]
   cut-off wall [1]
   design optimization [1]
   deviation of vessel location [1]
   eco-protection [1]
   electrochemistry [1]
   Faraday process [1]
   floodplain underflooding [1]
   frame support [1]
   gear reducer [1]
   geomechanical stability [1]
   geophysical studies [1]
   groundwater [1]
   groundwater flow mode [1]
   half mask [1]
   iron ore open pit [1]
   iron oxide [1]
   iron trifluoride [1]
   kinematic parameters [1]
   kinetics [1]
   LHD [1]
   lifting and transporting machine [1]
   lithium power sources [1]
   load-bearing member [1]
   manganese dioxide [1]
   mathematical model [2]
   mechanical properties [1]
   mechanics of layered composite structures [1]
   mechanics of layered composite structures [1]
   mechatronic assistant [1]
   mine environment [1]
   mine field hydrodynamics [1]
   mine flooding [1]
   mine road profile [1]
   mining [1]
   mining hoist [1]
   nanocomposite [1]
   nanostructured state [1]
   numerical modeling [1]
   numerical modelling [1]
   numerical simulation [1]
   obturator [1]
   open pit mine influx [1]
   operational changes [1]
   operational performance [1]
   oxidation [1]
   position angle [1]
   production ash content [1]
   rheology [1]
   rock cutting [1]
   rock pressure [1]
   rubber shell [1]
   rubber-cable tractive element [2]
   selective coal extraction [1]
   shearing surface [1]
   single grain [1]
   sludge [1]
   software implementation [1]
   stress-strain state [2]
   tangential and normal force [1]
   thermogram [1]
   tightness factor [1]
   tilt angle [1]
   waste [1]
   waste rock [1]
   weight reduction [1]
   working body of the excavator [1]
   working capacity [1]
   zeolite [1]
   аналітичне розв’язання [2]
   вантажно-доставна машина [1]
   видобуток [1]
   виконавчий орган екскаватора [1]
   вугільна галузь [1]
   вугільний пласт [1]
   відвал [1]
   відкрита розробка [1]
   відхилення розташування посудини [1]
   відходи [1]
   відходи вуглевидобутку [1]
   геофізичні дослідження [1]
   гумова оболонка [1]
   гумот-росовий тяговий орган, [1]
   гумотросовий тяговий орган [1]
   гідрогеомеханічна стійкість [1]
   гідродинаміка шахтного поля [1]
   гідродинамічний режим [1]
   гірниче середовище [1]
   гірський тиск [1]
   дотична і нормальна сила [1]
   діоксид марганцю [1]
   екозахист [1]
   експлуатаційна зольність [1]
   експлуатаційна продуктивність [1]
   експлуатаційні зміни [1]
   електрохімія [1]
   закрита механічна передача [1]
   залізорудний кар’єр [1]
   затоплення шахти [1]
   згрудкування [1]
   зменшення маси [1]
   зубчастий редуктор [1]
   кар’єр [2]
   кар’єрний водоприплив [1]
   каталізатор [1]
   кліноптилоліт [1]
   коефіцієнт розкриву [1]
   коефіцієнт щільності прилягання [1]
   композиційне паливо [1]
   крутонахилені шари [1]
   кут напрямку поглиблення дна кар’єру [1]
   кут нахилу [1]
   кут положення [1]
   кінематичні параметри [1]
   кінетика [1]
   логічний пристрій з двома стійкими станами [1]
   літієве джерело струму [1]
   математична модель [2]
   математичне моделювання [1]
   методи визначення місця розташування персоналу [1]
   механіка шаруватих композитних конструкцій [1]
   механіка шаруватих композитних структур [1]
   механічні властивості [1]
   мехатроний асистент [1]
   монооксид вуглецю [1]
   нанокомпозит [1]
   наноструктурований стан [1]
   напружено-деформований стан [2]
   несуча здатність [1]
   несучий елемент [1]
   обтюратор [1]
   об’єм транспортної роботи [1]
   одиничне зерно [1]
   окислення [1]
   оксид заліза [1]
   оптимізація конструкції [1]
   поверхня зсуву [1]
   породи підошви [1]
   працездатність [1]
   присікання порід [1]
   програмна реалізація [1]
   протифільтраційна завіса [1]
   профіль шахтної дороги [1]
   пусті породи [1]
   півмаска [1]
   підземні води [1]
   підйомно-транспортна машина [1]
   підтоплення заплави [1]
   рамне кріплення [1]
   реологія [1]
   розкривні породи [1]
   розрив суцільності [1]
   рудні піски [1]
   селективне виймання вугілля [1]
   супутня сировина [1]
   тег [1]
   термограма [1]
   техногенне родовище [1]
   технологічні схеми відкритої розробки родовищ [1]
   тривимірна геологічна модель родовища [1]
   трифторид заліза [1]
   фарадеївський процес [1]
   цеоліт [1]
   чисельне моделювання [2]
   шахтна підйомна установка [1]
   шлами [1]