Show simple item record

dc.contributor.authorСдвижкова, О. О.
dc.contributor.authorТимченко, С. Є.
dc.contributor.authorБабець, Д. В.
dc.contributor.authorОлевська, Ю. Б.
dc.contributor.authorКлименко, Д. В.
dc.contributor.authorЩербаков, П. М.
dc.date.accessioned2021-02-11T09:45:11Z
dc.date.available2021-02-11T09:45:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDerivatives and their application = Похідні та їх застосування : навч. посібник / О.О.Сдвижкова, С. Є.Тимченко, Д. В.Бабець, Ю. Б.Олевська; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро : НТУ "ДП", 2020.- 69 с. + CD. - Англ. мовою.uk_UA
dc.identifier.issn978–966–350–734–7
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157485
dc.description.abstractМістить основні теоретичні положення розділу "Похідні та їх застосування" курсу вищої математики. Дано повний аналіз основних способів знаходження похідних та їх використанню у подальших задачах. Наведено вичерпні розв’язки достатньої кількості типових задач. Містить понад 20 варіантів індивідуальних завдань з різних тем дисципліни «Похідна та її застосування». Орієнтований на організацію системної підготовки та самопідготовки. Розраховано на студентів перших та других курсів усіх спеціальностей технічних вищих навчальних закладів денної, вечірньої, заочної та дистанційної форм навчання, а також на іноземних та студентів спеціальностей з викладанням математики англійською мовою.uk_UA
dc.description.abstractThe textbook contains the main theoretical provisions of the section "Derivatives and their applications" of the course of higher mathematics. A comprehensive analysis of the main methods of calculation derivatives and their using in further problems are given. Comprehensive solutions to a sufficient number of typical problems are given. The textbook contains more than 20 variants of individual tasks on various topics of the course "Derivatives and their applications". It is focused on the organization of systematic training and self-training. It is designed for the first and second year students of all specialties of technical higher educational institutions of full-time, evening, correspondence and distance learning, foreign students, and students who learn mathematics in English.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВидавництво НТУ "ДП"uk_UA
dc.subjectвища математикаuk_UA
dc.subjectпохіднаuk_UA
dc.titleDerivatives and their application = Похідні та їх застосуванняuk_UA
dc.title.alternativeuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.udk517.37uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record