Now showing items 1-19 of 19

  • Контроль: незалежний, внутрішній, державний. Ч. ІІ. Організація аудиту 

   Шишкова, Н. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   У посібнику розглянуто теоретико-методологічні та нормативні аспекти щодо організації фінансового контролю (аудиту) в Україні. Подано інтерактивне узагальнення теоретико-методологічних розробок щодо організації аудиторського ...
  • Готуємося до олімпіади. Невизначені, визначені та невласні інтеграли 

   Сторчай, В. Ф. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Кожний розділ містить короткий виклад необхідного теоретичного матеріалу, вправи для самостійної роботи, вказівки та докладні розв’язання різного ступеня складності олімпіадних завдань. Особливу увагу ...
  • Англійська мова: практикум з розвитку навичок перекладу в галузі гірництва 

   Бердник, Л. В.; Введенська, Т. Ю.; Нестерова, О. Ю. (Видавництво НТУ ДП, 2021)
   Містить близько 400 англомовних термінів з гірництва та геології з перекладом їх українською та російською мовами, тематичні фрази відповідно трьома мовами, навчально-тренувальні вправи, спрямовані на подолання ...
  • Словник новітніх освітянських термінів і понять 

   Козинець, І. І.; Шабанова, Ю. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Зміст видання відповідає чинним нормативно-правовим актам, що стосуються освіти й науки в державі. Підготовлено з метою сприяння поширенню педагогічних знань серед стейкхолдерів Національного технічного ...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз 

   Желдак, Тімур; Желдак, Т. А.; Хом’як, Тетяна; Хом’як, Т.В. (НТУ «ДП», 2021)
   Методичні рекомендації призначені для магістрів спеціальності 124 “Системний аналіз”, які виконують та оформлюють кваліфікаційну роботу. Містять вимоги до структури кваліфікаційної роботи. В додатках наведено зразки оформлення ...
  • Introduction to the Eurasian Studies. Textbook 

   Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   This textbook provides an introduction to Eurasian Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an overview of political developments in Eurasia. The study primarily addresses Eurasianism as a ...
  • Іженерні споруди 

   Інкін, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Навчальний посібник має десять розділів, у яких розглянуто основні осо- бливості будівництва різних видів інженерних споруд (цивільних, промисло- вих, гідротехнічних, лінійних і т. ін.) та їх взаємодії з ...
  • Практикум з теорії функцій комплексної змінної 

   Сторчай, В. Ф.; Коряшкіна, Л. С. (НТУ «ДП», 2021)
   Викладено основні відомості з теорії функцій комплексної змінної: комплексні числа та дії з ними, послідовності комплексних чисел, диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної, конформні відображення, інтеграл ...
  • Готуємося до олімпіади. Многочлени 

   Сторчай, В. Ф.; Приходько, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Навчальний посібник є унікальним (аналогів немає) зібранням задач, які пропонувалися з даної тематики на олімпіадах у різних країнах. Наведено близько 200 цікавих оригінальних задач з повним розв’язанням, ...
  • Конспект лекцій з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання». Частина І: «Електромагнітні перехідні процеси» для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

   Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Конспект лекцій описує теоретичні основи аналізу перехідних процесів в системах електропостачання при аварійних та анормальних режимах електричних мереж. Розкрито методи розрахунку струмів короткого замикання при симетричних ...
  • Boundary parameters of mining concentration to extract adjacent seams in the Western Donbass 

   Buzilo, V. I.; Vasyliev, V. Ye.; Yavorska, O. O.; Yavorskyi, A. V.; Tokar, L. O. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   The monographs concerns problems substantiating parameters of concentration of extraction and development operations to mine two adjacent seams with the advanced overworking under the conditions of the Western Donbas mines. ...
  • Опір матеріалів у прикладах та завданнях 

   Колосов, Д. Л.; Кіба, В. Я. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Розглянуто стисло теоретичний матеріал та наведено приклади розрахунку елементів конструкцій на міцність з використанням таблиць сортаменту для стандартних профілів.
  • Надійність машин і комплексів 

   Запара, Є. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Наведено термінологію та поняття в галузі надійності машин. Викладено основні відомості математичної теорії надійності, подано методи визначення стандартизованих кількісних показників надійності технічних об’єктів. ...
  • Моделювання бізнес-процесів 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Навчальний посібник містить відомості про основні положення графічного моделювання бізнес процесів на прикладі системи позначень BPMN, опис можливостей додатку Draw.io, методів Монте-Карло та прийомів нечіткої логіки з ...
  • Матеріалознавство 

   Бузило, В. І.; Сердюк, В. П.; Яворський, А. В.; Гайдай, О. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема – програмі дисципліни на вибір «Матеріалознавство». Розглянуто структуру й властивості, склад і будову ...
  • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина І. 

   Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Викладено основні відомості про кола постійного та змінного струму. Зокрема, наведено закони Кірхгофа, описано потенціальні діаграми в резистивних колах, розв’язано задачу зарядження та розрядження конденсатора у колах з ...
  • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина ІІ. 

   Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Викладено основні відомості про проходження сигналів через RC-ланцюжки, про частотні електронні фільтри, пасивні формуючі кола та розвинення сигналів у тригонометричний ряд Фур’є. Розглянуто реалізації найпростіших пасивних ...
  • Introduction to International Peace and Conflict Studies. Textbook 

   Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   This textbook provides an introduction to International Peace and Conflict Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an outline of international peace and conflict studies. It primarily ...
  • Буріння свердловин 

   Коровяка, Є. А.; Хоменко, В. Л.; Винников, Ю. Л.; Харченко, М. О.; Расцвєтаєв, В. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Наведено дані про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, ...