Recent Submissions

  • Сучасні методи дослідження нанотвердості металів і сплавів 

    Олішевська, В. Є.; Гаркавенко, Д. В.; Сташевська, І. В.; Черкашин, М. О. (2019)
    Робота виконана відповідно до учбової програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт. Роботу було представлено на XXI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції "Людина і космос" ...
  • Пластмасові матеріали 

    Олішевська, В. Є. (2021)
    Презентація для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт з дисципліни Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі. Тема лекції: Пластмасові матеріали.