Recent Submissions

  • Інформаційні системи в економіці та державному управлінні 

    Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
    Розглянуто основні принципи побудови та експлуатації інформаційних систем, які працюють в економіці, банківській справі, страхуванні, державному управлінні, що забезпечують безпаперове ведення фінансових операцій будь-яких ...
  • Комп`ютерні мережі та комунікації 

    Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
    В посібнику показано порядок роботи та можливості використання програм різних типів при роботі в локальних та глобальних мережах. Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям пошуку, обробки та пересилання економічної ...