Show simple item record

dc.contributor.authorКононенко, М. М.
dc.contributor.authorХоменко, О. Є.
dc.contributor.authorКосенко, А. В.
dc.date.accessioned2022-10-26T10:22:06Z
dc.date.available2022-10-26T10:22:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКононенко М. М. Чисельне моделювання лінії найменшого опору при підриванні зарядів / М. М. Кононенко, О. Є. Хоменко, А. В. Косенко // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – № 69. – С 43-57.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161828
dc.description.abstractМета. Встановити аналітичну закономірність розрахунку максимальної величини лінії найменшого опору (ЛНО) заряду вибухової речовини (ВР) з урахуванням фізико-механічних властивостей масиву порід та детонаційних характеристик вибухівки. Методика дослідження. Чисельним моделюванням методом скінченних елементів (МСЕ) за зміною напружено-деформованого стану моделі встановлено величину ЛНО при різних діаметрах зарядної порожнини, тиску продуктів вибуху та межі міцності порід на розтягання. Регресійним аналізом отримано емпіричну закономірність зміни ЛНО залежно від фізико-механічних властивостей масиву порід та детонаційних характеристик ВР. Математичним моделюванням встановлено аналітичні закономірності розрахунку ЛНО за зонами тріщиноутворення та інтенсивного подрібнення. Результати дослідження. За зміною напруженого стану матеріалу моделі навколо зарядної порожнини встановлено емпіричну закономірність зміни максимальної величини ЛНО залежно від діаметру зарядної порожнини та діаметру самого заряду ВР, щільності та швидкості детонації ВР, межі міцності моделі на стискання та зсув. За розробленою розрахунковою схемою отримано аналітичні закономірності розрахунку ЛНО за зонами тріщиноутворення та інтенсивного подрібнення. Порівнянням результатів розрахунку ЛНО за отриманими закономірностями обрано найбільш коректну формулу розрахунку ЛНО, якою виявилась аналітична закономірність розрахунку ЛНО за зоною інтенсивного подрібнення. Наукова новизна. Встановлено степеневу закономірність визначення ЛНО заряду ВР, що комплексно враховує радіус зони зминання, діаметр зарядної порожнини та заряду, щільність і швидкість детонації вибухівки, межу міцності порід на стискання, їх тріщинуватість та ущільнення під дією гірського тиску, що дозволяє розраховувати параметри буропідривних робіт (БПР) для відбивання масиву за зоною інтенсивного подрібнення. Практичне значення. Результатами досліджень отримано аналітичну закономірність розрахунку ЛНО заряду ВР за зоною інтенсивного подрібнення, використання якої дозволить раціоналізувати параметри БПР при видобуванні руд за допомогою промислових ВР.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НТУ "ДП"uk_UA
dc.subjectвибухова речовинаuk_UA
dc.subjectзарядна порожнинаuk_UA
dc.subjectнапружено-деформованого станuk_UA
dc.subjectзона інтенсивного подрібненняuk_UA
dc.subjectлінія найменшого опоруuk_UA
dc.subjectexplosiveuk_UA
dc.subjectcharging cavityuk_UA
dc.subjectstress-strain stateuk_UA
dc.subjectzone of intensive fragmentationuk_UA
dc.subjectline of least resistancuk_UA
dc.titleЧисельне моделювання лінії найменшого опору при підриванні зарядівuk_UA
dc.title.alternativeNumerical simulation of the line of least resistance during the explosion of chargesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk662.215.2uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record