Show simple item record

dc.contributor.authorСемененко, Є. В.
dc.contributor.authorМедведєва, О. О.
dc.contributor.authorМедяник, В. Ю.
dc.contributor.authorІвлев, А. С.
dc.contributor.authorБлюсс, Б. О.
dc.date.accessioned2022-10-26T11:00:41Z
dc.date.available2022-10-26T11:00:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationОбґрунтування верхньої межі утворення укосу при намиві ярусів хвостосховища / Є. В. Семененко, О. О.Медведєва, В. Ю. Медяник, А. С. Івлев, Б. О. Блюсс // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – № 69. – С. 58-70.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161833
dc.description.abstractМета. В статті для умов складання відходів переробки мінеральної сировини в штучні сховища гідравлічними методами надано методику визначення відстані від нижньої кромки внутрішньої грані дамби обвалування вздовж ярусу намиву до точки де частинки заданої густини та крупності почнуть випадати з потоку на поверхню пляжу з урахуванням витрати та концентрації гідросуміші, уклону пляжу та коефіцієнту тертя ґрунту, з якого він утворився. Методика. На відміну від методик, що існують, підхід, що використано в статті, передбачає визначення верхньої межі зони концентрації частинок конкретної фракції визначається з врахуванням критичного режиму течії, коли швидкість, при якій відбувається випадіння частинок з потоку, визначається гідравлічною крупністю частинок та ухилом поверхні дна потоку. Результати. Встановлено залежність відносної верхньої межі утворення укосу при намиві ярусу від параметрів твердої фракції, витрати та об'ємної концентрації гідросуміші, що поступає з трубопроводу. Показано, що ця залежність має максимум, параметри якого визначаються густиною, діаметром та коефіцієнтом тертя твердих частинок, а також величиною розподіленої по довженні пляжу витрати гідросуміші. Наукова новизна. Методика вперше враховує вплив на процес фракціонування матеріалу як густини частинок так, й, їх діаметрів, що дозволяє розраховувати межі залягання техногенних покладів та прогнозувати параметри й характеристики техногенних родовищ, що утворю- ються в сховищах відходів переробки мінеральної сировини. Практична значимість. За допомогою формул, що наведено в статті, вперше можна визначити на поверхні пляжу намиву області де зони, в яких концентрується частинки тільки однієї фракції, перетинаються, тобто можливий розрахунок областей з сумісною концентрацією частинок декількох фракції.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НТУ "ДП"uk_UA
dc.subjectпляж намивуuk_UA
dc.subjectкритичний режим течіїuk_UA
dc.subjectгідравлічна крупністьuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт тертяuk_UA
dc.subjectdusting surface of washoutuk_UA
dc.subjectcritical flow regimeuk_UA
dc.subjecthydraulic coarsenessuk_UA
dc.subjectfriction coefficientuk_UA
dc.titleОбґрунтування верхньої межі утворення укосу при намиві ярусів хвостосховищаuk_UA
dc.title.alternativeJustification of the upper limit of slope formation when washing the tail storage tiersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk622’17.002.68:621.796.5:532.5uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record