Now showing items 1-1 of 1

    • Математичні моделі і методи прийняття рішень для сталого розвитку 

      Трифонова, О. В.; Тимошенко, Л. В.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2023)
      Навчальний посібник охоплює матеріал з вивчення ключових понять і термінів сталого розвитку, методів прийняття рішень та економіко-математичного моделювання для цілей управління сталим розвитком промислових підприємств і ...