Now showing items 1-350 of 350

   Subject
   адміністративні послуги [1]
   англосаксонська модель державної служби [1]
   апарат Парламенту Румунії [1]
   аттестация государственных служащих [2]
   безперервна освіта [1]
   боротьба з корупцією [1]
   бюджетна політика [1]
   бюджетна політика в галузі охорони здоров’я України [1]
   вибори голів громад [1]
   визначальний період історії [1]
   визначення патріотизму [1]
   виконання судових актів [1]
   використання комп’ютерних поліграфів [1]
   військова служба [1]
   вікно Овертона [1]
   галузь охорона здоров’я [1]
   Генеральний директорат адміністрації і публічної служби [1]
   геостратегия государства [1]
   государственные органы [1]
   государственные служащие [1]
   громадянське суспільство в Україні [2]
   гібридна агресія [1]
   делегування повноважень [1]
   демократизація влади [1]
   демократизація державного управління [1]
   Департаменти управління людськими ресурсами міністерств [1]
   депутати місцевих рад [1]
   Державна виконавча служба [1]
   державна молодіжна політики в Україні [1]
   державна політика України [1]
   державна адміністрація [1]
   державна молодіжна політика [1]
   державна політика в сфері публічної служби [1]
   державна політика пропагандистської роботи [1]
   державна прикордонна служба України [2]
   державна служба в Україні [9]
   державна служба України [5]
   державна служба Франції [1]
   державна соціально-гуманітарна політика [1]
   державне регулювання економіки [1]
   державне управління [2]
   державний службовець в Україні [1]
   державний службовець [1]
   державно фінансовий контроль [1]
   державно-управлінська діяльність [1]
   державні служби [1]
   державні службовці [3]
   державні службовців [1]
   держаний орган влади [1]
   деструктивна дезорганізація [1]
   децентралізаційні процеси в Україні [1]
   децентралізація [4]
   децентралізація повноважень [2]
   децентралізація публічного управління [1]
   децентралізація влади [1]
   децентралізація влади в Україні [3]
   джерело знань [1]
   дидактичний засіб [1]
   дискреційні повноваження [1]
   Доктрина інформаційної безпеки України [1]
   досвід Польщі [1]
   ділове спілкування [1]
   діяльність державних службовців [5]
   діяльність посадових осіб місцевого самоврядування [8]
   діяльність публічних службовців [1]
   діяльність публічного службовця [1]
   еволюція нормативно-правового забезпечення [1]
   етизація та гуманізація поведінки [1]
   етика публічної служби [1]
   етична компетентність [1]
   етична культура [1]
   етична складова [1]
   ефективна система місцевої влади [1]
   життя сільської громади [1]
   Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [1]
   Закон України «Про запобігання корупції» [1]
   Закон України «Про державну службу» [1]
   запобігання виникненню конфлікту інтересів [1]
   зарубіжний досвід [1]
   земельні відносини [1]
   змішана виборча система [1]
   кадрова робота [1]
   кадрова система [1]
   кадрова складова [1]
   кадровий потенціал посадових осіб [1]
   кадровий менеджмент [2]
   кадровий потенціал [2]
   кадровий потенціал публічного управління [1]
   кадровий резерв [1]
   кадровые технологии оценки [1]
   капітальні вкладення [1]
   кар’єра державного службовця [1]
   кваліфікаційний іспит [1]
   кваліфікаційні вимоги [1]
   Кейс-метод [1]
   керівник [1]
   Кодекс адміністративного судочинства України [1]
   командно-адміністративна система управління [1]
   компетентнісний підхід [1]
   компетенции государственного служащего [1]
   компетенція публічних службовців. [1]
   компетенція лідера [1]
   комунікативна поведінка [1]
   комунікації [1]
   конкурентоспроможність суспільства [1]
   корпоративні інтереси [1]
   корупційний чинник [1]
   корупційні правопорушення [1]
   корупція [1]
   країни Східної Європи [1]
   критичний і системний аналіз [1]
   Локальна ідентичність [1]
   локальна ідентичність ОТГ [1]
   ліберально-олігархічне управління [1]
   мажоритарна система [1]
   маркетингові комунікації [1]
   медіаграмотність публічного службовця [1]
   метод «Центр оценки» [1]
   метод оценки «360 градусов» [1]
   методологія трансформації державної служби [1]
   механізм економічного зростання території [1]
   механізм кадрового забезпечення [1]
   механізм модернізації системи підготовки [1]
   механізм формування [1]
   митний огляд товарів [1]
   модернізація публічного управління [1]
   модернізація механізмів державного управління [1]
   модернізація системи державного управління [1]
   модернізація системи підготовки [2]
   моральні дилеми [1]
   моральні якості публічних службовців [1]
   мотивація та соціальний захист [1]
   міжмуніципальне співробітництво [1]
   місцеве самоврядування в Україні [4]
   місцеві вибори [1]
   надання управлінських послуг [1]
   наукова громада [1]
   національна самоідентифікація [1]
   недержавний сектор [1]
   новые компетенции государственных служащих [1]
   нормативно-правовий акт [1]
   об’єднання територіальних громад [1]
   опыт стран дальнего зарубежья [1]
   орган державної служби [1]
   орган сектору безпеки та оборони України [1]
   орган виконавчої влади [1]
   орган державного управління [1]
   орган державної влади Румунії [1]
   орган місцевого самоврядування [4]
   органи публічної влади [3]
   органи державної влади [2]
   органи місцевого самоврядування [3]
   органи публічного управління [1]
   організаційно-правовий аспект [1]
   організація публічної служби [1]
   організація управління [1]
   охорона довкілля [1]
   охорона навколишнього природного середовища [1]
   оценка компетенций [1]
   патріотизм [1]
   пенсія за віком [1]
   перманентна трансформація [1]
   персонал органів державної влади [1]
   письмове мовлення [1]
   питання активізації персоналу [1]
   питання реформування [1]
   питання сталого розвитку [1]
   поведінка державного службовця [1]
   податкова система України [1]
   податковий аутсорсинг [1]
   позитивний імідж посадових осіб [1]
   показатели эффективности деятельности [1]
   політико-управлінська еліта [1]
   політична система суспільства [1]
   політичний діалог Україна-ЄС [1]
   посадова особа [1]
   посадові особи місцевого самоврядування [1]
   правовий статус публічних службовців [1]
   представницькі лідери [1]
   примусове виконання [1]
   принцип меритократії [1]
   причина корупційних дій [1]
   проблеми реалізації кадрової політики [1]
   проблеми управління персоналом [1]
   проведення місцевих виборів у Кіровоградській області [1]
   пропагандистська робота з молоддю [1]
   профессиональное развитие [1]
   професійна компетентність [1]
   професійна діяльність службовців [1]
   професійна діяльність суддів [1]
   професійна підготовка [1]
   професійне навчання службовців [1]
   професійний розвиток персоналу [1]
   професійні знання [1]
   процес децентралізації державної влади [1]
   процес професіоналізації [1]
   процес трансформації [1]
   процес управління [1]
   процес європейської інтеграції [1]
   процес децентралізації влади [2]
   процес професійної підготовки публічних службовців [1]
   процеси дезорганізації [1]
   процеси децентралізації влади [1]
   психологічна залежність [1]
   публічна влади [1]
   публічна служба [3]
   публічна політика [1]
   публічна служби України [2]
   публічне управління [11]
   публічне управлінні [1]
   публічний службовець [1]
   публічно-управлінська модель [1]
   публічні службовці [2]
   підвищення кваліфікації державних службовців [3]
   підвищення компетенцій спеціалістів [1]
   підвищення професійної компетентності державного службовця [1]
   підвищення ролі державних фінансів [1]
   підготовка кадрів [1]
   підготовка молоді до військової служби [1]
   реалізація прав людини [1]
   реалізація бюджетної політики [1]
   результативна лідерська діяльність [1]
   республика Беларусь [1]
   реформа публічного сектору [1]
   реформи місцевого самоврядування [1]
   реформування [1]
   реформування державного управління [3]
   реформування медичної галузі [1]
   реформування державної служби [1]
   реформування державної служби України [1]
   реінженіринг [1]
   римське муніципально провінційне управління професійною службою [1]
   риси тоталітарного й авторитарного управління [1]
   риск непрофессионального управления [1]
   робота з молоддю [1]
   розвиток українського суспільства [2]
   розвиток громадянського суспільства [1]
   розвиток кадрового механізму [1]
   розвиток національного законодавства [1]
   романо-германська (континентальна) модель [1]
   ротація кадрів [1]
   сектор безпеки та оборони України [1]
   сектор безпеки і оборони України [1]
   сетевое управление [1]
   система державного управління [6]
   система державного управління та органів місцевого самоврядування [2]
   система місцевого самоврядування [2]
   система органів державної влади [1]
   система професійної підготовки [1]
   система публічного управління та адміністрування [2]
   система управління ризиками діяльності [1]
   система аналізу та ризиків [1]
   система государственной службы республики Беларусь [1]
   система комунікативної діяльності [1]
   система управління [1]
   системи професійного навчання [1]
   системний підхід [1]
   ситуаційний підхід [1]
   складові системи управління державною службою [1]
   Служба управління персоналом [1]
   служба в органах місцевого самоврядування [5]
   Служба вищих керівників [1]
   службове становище [1]
   службовці органів місцевого самоврядування [1]
   совершенствование системы государственной службы [1]
   современные методы проведения аттестации [1]
   соціальна сфера [1]
   соціальне становлення [1]
   соціальний потенціал лідера [1]
   соціально- політичний простір сучасності [1]
   соціально-гуманітарна діяльність [1]
   соціально-орієнтоване управління [2]
   соціально-психологічне дослідження [1]
   співпраця територіальних громад [1]
   спільнота практик «сталий розвиток» [1]
   стан перманентного реформування [1]
   Стародавній Рим [1]
   статус державного службовця [1]
   статус посадової особи [1]
   статус публічного службовця [1]
   стратегічна компетентність [1]
   стратегічне мислення [1]
   стратегічні комунікації [1]
   Стратегія реформування державного управління [2]
   Стратегія державної кадрової політики [1]
   суспільне життя громади [1]
   сутнісна ознака [1]
   сучасна електронна культура [1]
   сучасна парадигма публічного управління [1]
   сучасне стратегічне планування [1]
   сучасний керівник державного органу влади [2]
   сучасний соціальний стан українського суспільства [1]
   сучасний етап державотворення [1]
   сучасні дослідження [1]
   сучасні технології управління персоналом [1]
   сучасні трансформаційні процеси [1]
   сфера державного управління [1]
   сфера ЗЕД [1]
   сільське господарство [1]
   теоретико-методологические основы оценки и аттестации [1]
   територіальна громада [1]
   територіальні громади [1]
   технологія спільної діяльності [1]
   транспортний засіб [1]
   трансформація статусу посадових осіб [1]
   турбулентність в сучасному світі [1]
   український ґрунт європейських стандартів [1]
   умови конфлікту в Україні [1]
   управленческая сфера [1]
   управління місцевими бюджетами [1]
   управління персоналом [2]
   управління персоналом державної служби [1]
   управління земельними ресурсами [1]
   управління зовнішньоекономічною діяльністю [1]
   управління локальною економікою [1]
   управління проектами [1]
   управління сферою туризму [1]
   управлінські послуги [1]
   усне ділове мовлення [1]
   фактор корупційної поведінки [1]
   фахова компетенція українського публічного службовця [1]
   форми державного фінансового аудиту [1]
   фіскальна політика [1]
   художня творчість [1]
   цифровізація публічного управління [1]
   ціннісна дезорієнтація [1]
   якість підготовки державних службовців [2]
   якість публічних послуг [1]
   Європейська хартія місцевого самоврядування [1]
   європейська інтеграція України [1]
   Європейське співтовариство [1]
   європейське публічне адміністрування [1]
   європейський досвід [1]
   європейський контекст [1]
   європейські стандарти державного управління [1]
   євроінтеграційні процеси в Україні [1]
   єдиний інформаційний простір [1]
   інноваційний розвиток [1]
   інноваційно державно антикорупційні інституції [1]
   інноваційні управлінські рішення [1]
   інноваційні технології [1]
   інституційні зміни [1]
   інтеграційні процеси [1]
   інтелектуальна власність України [1]
   інтелектуальний ресурс місцевого самоврядування [1]
   інтелектуальний ресурс [1]
   інформаційне суспільство [1]
   інформаційний соціум [1]
   історія державної (професійної) служби [1]
   історія державного управління [1]