Recent Submissions

  • Selection of an appropriate numerical integration method for solving the optimal control problem of an induction motor 

    Diachenko, G. G.; Aziukovskyi, O. O.; Zarichnyi, V. S. (2017)
    У даній роботі описано застосування управління з прогнозуванням на основі градієнта в стратегії енергоефективного керування векторно-керованим асинхронним двигуном в перехідному режимі при зміні умов навантаження. Для ...