Науково технічний збірник Національного гірничого університету "Гірнича електромеханіка та автоматика" засновано у 1965 р. Проблематика: електрифікація гірничих робіт; електрообладнання гірничої промисловості; електромеханіка; математичне моделювання та автоматизація виробничих процесів та проектних робіт гірничої промисловості; контроль технологічних процесів; механізація гірничого виробництва; гірські машини і комплекси; технічні прилади забезпечення рудникової аерології та охорони праці; питання енергозбереження та енергоефективності; наукова і виробнича реклама. ISSN 0201-7814. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7498 від 03.07.2003 р. Галузь науки: технічні науки. Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет".

Collections in this community

Recent Submissions

View more