Now showing items 1-32 of 32

   Subject
   аналітична геометрія [1]
   бази виробничої практики [1]
   будівництво вугільної шахти [1]
   векторна алгебра [1]
   вимоги до складання звіту про практику [2]
   виробнича практика студентів [1]
   вступ до математичного аналізу [1]
   вугільна шахта [1]
   геодинамічні явища [1]
   гірництво [3]
   дипломна магістерська робота [1]
   диференціювання функції [1]
   діагностика рівня працездатності [1]
   завдання практики [2]
   лінійна алгебра [1]
   матеріалознавство [1]
   методичні рекомендації [1]
   механіка гірських порід [1]
   місце закладення шахтних стволів [1]
   освітньо-професійна програма бакалаврів «Гірництво» [1]
   передатестаційна практика студентів [1]
   порядок проходження практики [2]
   проектирование горного производства [1]
   проектування гірничого виробництва [1]
   проєктування раціональних розмірів шахтного поля [1]
   підземна розробка родовищ [1]
   розрахункі у геотехнології [1]
   розробка родовищ корисних копалин [1]
   термін проходження практики [2]
   технологічность гірничо-геологічних умов [1]
   технологія підземного видобутку корисних копалин [1]
   технологія підземної розробки родовищ корисних копалин [1]