Now showing items 1-113 of 113

   Subject
   chemistry [2]
   methodical instructions [2]
   аналитическая химия [1]
   аналітична хімія [4]
   аналітичний метод добування органічної речовини [1]
   аналітичний метод застосування органічної речовини [1]
   база практики [1]
   биотехнология [1]
   будова молекул [1]
   біотехнологічні процеси [1]
   біотехнологія [1]
   вибухова речовина [1]
   вибухова речовина ( ВР) [1]
   виробництво господарчої продукції. [1]
   високомолекулярна сполука (ВМС) [1]
   властивості розчинів неелектролітів [1]
   вступ до фаху [1]
   гальванічний елемент [1]
   гравіметричний метод аналізу [1]
   експериментальне дослідження [1]
   електродний потенціал [1]
   електроліз [1]
   електрохімічне полірування [1]
   електрохімія [1]
   загальна хімія [1]
   закони хімії [1]
   законы химии [1]
   захист курсової роботи [1]
   звіт про практику [1]
   инструментальные методы анализа [1]
   каталізатор [1]
   качественный анализ [1]
   кисневий баланс [1]
   класи неорганічних сполук [1]
   класифікація вибухової речовини [1]
   колоїдна хімія [2]
   колоїдна хімія [1]
   конструкційні матеріали [1]
   концентрація розчинів [1]
   метал [1]
   металеві машинобудівні матеріали [1]
   методические рекомендации [1]
   методичні рекомендації [2]
   механічна міцність речовини [1]
   механічне полірування [1]
   мікроаналіз [1]
   мікроскопічний метод дослідження [1]
   мікрошліф [1]
   неорганическая химия [1]
   неорганічна хімія [1]
   общая химия [1]
   окисно-відновна реакція [1]
   опрацювання літературних джерел [1]
   органическая химия [1]
   органічна хімія [4]
   основные понятия химии [1]
   основні закони хімії [1]
   основні поняття хімії [2]
   передатестаційна практика [1]
   полімерний матеріал [1]
   пояснювальна записка [1]
   промислові вибухові речовини [1]
   равіметричний метод [1]
   реакція розладу вибухової речовини [1]
   розв'язання задачі [1]
   розклад [1]
   розрахунковий розділ [1]
   сплав [1]
   строение молекул [1]
   структура курсового проєкту [1]
   структура курсової роботи [1]
   ступінь дисоціації електроліту [1]
   схема технологічного процесу [1]
   твердість води [1]
   теоретичний розділ [1]
   технологічний розділ [1]
   титриметричний метод аналізу [1]
   титриметричний метод аналізу [1]
   тротиловий еквівалент [1]
   фізика високомолекулярних сполук [1]
   фізико-хімічні фактори впливу [1]
   фізико-хімічні методи аналізу [1]
   фізична хімія [3]
   фізична хімія [1]
   фізичні властивості [1]
   химичекая безопасность [1]
   химическая защита окружающей среды [1]
   химическая инженерия [1]
   химическая связь [1]
   химические технологии [1]
   химия [1]
   химия твердого тела [1]
   хімічна безпека [1]
   хімічна рівновага [1]
   хімічна технологія [1]
   хімічна інженерія [1]
   хімічний захист довкілля [1]
   хімічний зв'язок [1]
   хімічні джерела струму [1]
   хімічні технології та інженерія [1]
   хімічні властивості [1]
   хімічні технології [3]
   хімія [8]
   хімія високомолекулярних сполук [1]
   хімія твердого тіла [1]
   щоденник практики [1]
   электрохимия [1]
   якісний аналіз [1]
   ізотонічний коефіцієнт [1]
   інгібітор [1]
   інженерія [2]
   інструментальні методи аналізу [2]
   ініціатор [1]