«Гуманітарний журнал» заснований і видається з 1999 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3782 від 16.04.1999 р. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/1 від 10.11.1999 р. «Гуманітарний журнал» зареєстрований ВАК України як фахове видання з історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010, № 1-05/8). Галузь та проблематика журналу: Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

Collections in this community

Recent Submissions

View more