Recent Submissions

 • Чисельні методи 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  У посібнику розглянуто основні прийоми і методи розрахунку визначених інтегралів, методів згладжування графіків функцій, методів знайдення екстремумів та методу найменших квадратів. Подано приклади застосування теоретичних ...
 • Нейромережеві технології економіці та фінансах з розрахунками на комп’ютері 

  Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П. (НГУ, 2014)
  Зміст відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів і магістрів з напряму 7.030502 та 8.030502 «Економічна кібернетика» та програмі дисципліни «Нейронні мережі». У посібнику подано загальні ...
 • Економічна кібернетика 

  Пістунов, І. М. (НГУ, 2014)
  У посібнику розглянуто теоретичні й практичні аспекти аналізу, синтезу, моделювання, пошуку та прийняття оптимальних рішень для економічних систем засобами економічної кібернетики. Наведено приклади застосування ...
 • Безпека електронної комерції 

  Пістунов, І. М.; Кочура, Є. В. (НГУ, 2014)
  У посібнику подано інформацію про загальні проблеми безпеки діяльності, пов’язаної з електронною комерцією у всіх її аспектах, що може бути корисним для державних підприємств, комерційних структур, банків і приватних осіб. ...
 • Відкриті гірничі роботи 

  Дриженко, А. Ю. (Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2014)
  Наведено загальні відомості щодо особливостей відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин, їх геолого-промислової характеристики, систематизації кар’єрних полів і основних понять про елементи й параметри відкритих ...
 • Кондиционирование рудничного воздуха 

  Кузин, В. А.; Алексеенко, С. А.; Шайхлисламова, И. А. (2014)
  Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические ...
 • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

  Пивняк, Г. Г.; Бусыгин, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
 • Управління проектами інформатизаціі 

  Демиденко, М. А. (Видавництво НГУ, 2014)
  Сучасний період розвитку української економіки, характеризується проведенням великої кількості різноманітних проектів, особливо проектів реорганізації і реструктуризації підприємств і організацій у всіх галузях національного ...
 • Ефективне використання електроенергії та палива 

  Разумний, Ю. Т.; Рухлов, А. В.; Прокуда, В. М.; Рухлова, Н. Ю. (видавництво НГУ, 2014)
  Розглянуто основні питання підвищення рівня енергоефективності у діючих системах генерування та споживання електричної енергії та палива. Викладено відомості, що характеризують сутність електричної енергії, ...
 • Основи гідрології 

  Рудаков, Д. В. (видавництво НГУ, 2014)
  The textbook outlines the basics of ground water theory and provides brief and comprehensive information on such important issues of hydrogeology as water resources and their availability, ground water origins and ...
 • Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт 

  Шкрабець, Ф. П.; Остапчук, О. В. (видавництво НГУ, 2014)
  З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на ...
 • Процессы очистных работ на пластах угольных шахт 

  Харченко, В. В.; Овчинников, М. П.; Сулаєв, В. І.; Гайдай, О. А.; Руських, В. В. (видавництво НГУ, 2014)
  Учебник состоит из девяти глав, последовательность подачи материала направлена на формирование у студентов системного восприятия процессов горного производства в период добычи полезного ископаемого. ...
 • Кинематическая модель оползневых склонов 

  Зуска, А. В. (видавництво НГУ, 2014)
  Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сложенных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики ...
 • Формування просторової інформації для державного земельного кадастру 

  Трегуб, М.В. (видавництво НГУ, 2014)
  У монографії узагальнено технічні та правові особливості формування просторової інформації для державного земельного кадастру України. Досліджено історичні особливості створення систем реєстрації в ...
 • Моделі й методи прийняття рішень 

  Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (видавництво НГУ, 2014)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття ...
 • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике 

  Тарасов, С. В.; Шкрабец, Ф. П.; Задонцев, В. А.; Отчич, С. В. (видавництво НГУ, 2014)
  Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
 • Повышение эффективности работы монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке 

  Ширін, Л. Н.; Расцвєтаєв, В. О.; Коваль, Олександр Іванович (видавництво НГУ, 2014)
  Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы подвесных монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке в условиях шахт Западного Донбасса. Предложены ресурсосберегающие ...
 • Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности 

  Жуковицкий В. И. (видавництво НГУ, 2014)
  Посвящена теории и принципам построения автоматических весоизмерительных комплексов для взвешивания груза в потоке на ленте конвейера, а также взвешивания в движении большегрузных автомобилей на ...
 • Руйнування гірських порід вибухом 

  Симанович, Г. А.; Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та ...
 • Створення навчальної літератури для вищої школи 

  Салов, В. О.; Шабанова, Ю. О.; Ільченко, О. Н. (видавництво НГУ, 2014)
  На підставі досвіду видавничої діяльності Національного гірничого університету описано процес розробки науково-методичного забезпечення вищої освіти й процедуру попереднього розгляду рукописів навчальної ...

View more