Now showing items 1-1 of 1

    • Технология обогащения пегматитового сырья 

      Рудицкий, А.В.; Левченко, К.А.; Дементьев, В.В.; Шатова, Л.А.; Блискун, С.П. (2014)
      Наведені результати дослідження збагачення пегматитової сировини родовищ Украї-ни з використанням бар’єрного магнітного сепаратору та роликового магнітного з елект-ричним зніманням продукту. Запропонована технологія ...