Now showing items 1-1 of 1

    • Предельная концентрация водоугольных структурированных суспензий 

      Семененко, Е.В.; Рубан, В.Д.; Подоляк, К.К. (2015)
      При приготуванні, транспортуванні та спалюванні водовугільних суспензій в теплоге-неруючих агрегатах становить інтерес визначення граничної їх концентрації котороя за-безпечує високу продуктивність установки в структурному ...