Now showing items 1-1 of 1

    • Порівняльний аналіз комп'ютеризованих методів оцінки впливу на довкілля забруднюючих речовин 

      Бессажна, А. А.; Бессажна, Анастасія Андріївна; Bessazhna, A.; Непошивайленко, Н. О.; Непошивайленко, Наталія Олександрівна; Neposhyvaylenko, N. (Видавництво НГУ, 2017)
      У роботі наведені результати екологічної оцінки впливу промислового підприємства на довкілля, отримані різними комп’ютеризованими методами (програмне забезпечення ЕОЛ+, УПРЗА «Еколог»). Розроблені аналітичні карти розсіювання, ...