Recent Submissions

 • Єдина Європа: Погляд у майбутнє 

  Амоша, О. І (Видавництво НГУ, 2013)
  Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних ...
 • Procédés et machines de traitement des minéraux utiles 

  Pilov, P. I.; Petrova, O. V. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Le manuel a pour objet le développement des compétences langagières et des «savoir-faire» en français pour objectifs académiques et professionnels nécessaires dans l’activité des ingénieurs. Chaque unité ...
 • Electromagnetic compatibility in electric power supply systems 

  Zhezhelenko, I. V.; Shidlovskiy, A. K.; Pivnyak, G. G.; Sayenko, Yu. L. (Видавництво НГУ, 2013)
  The textbook is devoted to electromagnetic processes connected both with conducted and field electromagnetic interferences. Special attention is paid to interharmonic electromagnetic interference. ...
 • Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах 

  Дичковський, Р, О. (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто питания суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке ...
 • Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ 

  Кононенко, М. М.; Хоменко, О. Є.; Усатий, В. Ю. (Видавництво НГУ, 2013)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Підготовчо-нарізні роботи», ...
 • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

  Вагонова, О. Г.; Касьяненко, Л. В. (Видавництво НГУ, 2013)
  Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...
 • Технология отработки тонких пластов с закладкой выработанного пространства 

  Бузило, В. И.; Сулаев, В. И.; Кошка, А. Г.; Яворской, А. В. (Издательство НГУ, 2013)
  Монография является результатом законченной научно-исследовательской работой, в которой решена актуальная научная и практическая задача обоснования основных параметров технологии отработки тонких пологих пластов с закладкой ...
 • Обеспечение устойчивости протяженных горизонтальных выработок при пересечении геологических нарушений 

  Янко, В, В. (Видавництво НГУ, 2013)
  Представлены результаты визуального обследования состояния протяженных выработок, натурные инструментальные наблюдения и лабораторные эксперименты на породных образцах, которые позволили обосновано подойти к изучению потери ...
 • Англійська мова для навчання і роботи. Т. 3. Дискусії та презентації 

  Кострицька, С. І.; Зуєнок, І. І.; Швець, О. Д.; Поперечна, Н. В. (2013)
  Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
 • Процес компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві: теорія і практика управління 

  Бойко, В. В.; Пашкевич, М. С. (Видавництво НГУ, 2013)
  Присвячено теоретичним та методичним аспектам ефективного управління процесом компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві з метою забезпечення повного, своєчасного та беззбиткового відтворення виробничих ...
 • Охорона капітальних виробок вугільних шахт запобіжними ціликами 

  Григор’єв, О. Є. (Видавництво НГУ, 2013)
  Виявлено закономірності зміни розмірів зони непружних деформацій навколо капітальних виробок залежно від гірничо-геологічних умов їх закладення та визначено максимально припустимі розміри таких зон. Встановлено ...
 • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

  Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
 • Технология подземной добычи урановых руд буровзрывным способом : монография 

  Мальцев, Д. В.; Хоменко, О. Е. (Издательство НГУ, 2013)
  Монография посвящена вопросам определения рациональных параметров разрушения урановых руд в зонах влияния очистных камер для конкретных геотехнических условий Ватутинского месторождения. По результатам теоретических, ...
 • Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки 

  Голінько, В. І.; Фрундін, В. Ю. (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто питання, пов'язані з управлінням охороною пpaцi в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов пpaцi на підприємствах галузі. Значну увагу ...
 • Англійська мова для навчання і роботи Т. 4. Професійне іншомовне письмо 

  Кострицька С. І.; Зуєнок І. І.; Швець О. Д.; Поперечна Н. В. (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
 • Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС 

  Проців, В. В.; Зіборов, К, А.; Бас, К. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Розглянуто методи проектування двоступеневих зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахункових і сучасних засобів, зокрема комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії АСКОН. Розглянуто теорію ...
 • Глобальні комп'ютерні мережі програмування мовою PHP 

  Цвіркун, Л. І.; Липовий, Р. В. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Наведено елементи мови HTML, основні поняття глобальних комп’ютерних систем, мови програмування PHP, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою PHP. Для студентів вищих ...
 • Нам повезло... 

  Пивняк, Геннадий; Степовичка, Леся; Зорина, Тая; Матус, Марлен; Хованская, Елена; Графская, Светлана; Гринько, Надежда; Шабетя, Валентина; Попов, Лев; Ирза, Анатолий; Цегельницкий, Борис; Моложен, Владимир; Косолапов, Анатолий; Беляева, Тамара; Левин, Ким; Деркач, Сергей; Бурда, Семен; Бабич, Вячеслав; Гороховский, Анатолий; Маценко, Анатолий; Пасынков, Анатолий; Герман, Виталий; Калуцкий, Анатолий; Гальперин, Ефим (Видавництво НГУ, 2013)
  Книга посвящена 50-летию Народной киностудии «Юность» Национального горного университета. В ней собраны отзывы друзей киностудии, а также воспоминания студийцев разных лет. Рассказано об истории создания и развития киностудии, ...
 • Основи теорії відносності 

  Певзнер, М. Ш. (Видавництво НГУ, 2013)
  Розрахований, в першу чергу, на студентів галузей знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка», 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», 0502 «Автоматика та управління», 0501 «Інформатика та обчислювальна ...
 • Технология и техника разведочного бурения скважин на россыпных месторождениях 

  Перетяка, П. В.; Давиденко, А. Н.; Полищук, П. П. (Видавництво НГУ, 2013)
  Представлено обоснование оптимальных параметров режима бурения скважин с обратной циркуляцией очистного агента, при определении которых учитываются физико-механические свойства горных пород и характеристики очистного ...

View more