Recent Submissions

 • Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні 

  Медведовська, Т. П. (Видавництво НГУ, 2012)
  У монографії висвітлено зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні. На основі архівних документів розглянуто історію, досвід, тенденції розвитку системи професійної підготовки гірничих ...
 • Моніторинг умов праці 

  Голінько, В. І.; Чеберячко, С. І.; Шибка, М. В.; Яворська, О. О. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...
 • Інтелектуальна власність 

  Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л.; Коросташова, І. М. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні. Викладено основ- ні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і ...
 • Освітнє законодавство. Основні законодавчі акти 

  Кірін, Р. С.; Кострюков, С. В.; Андрєєва, Д. Є. (Видавництво НГУ, 2013)
  Наведено основні законодавчі акти з регулювання освітніх відносин, зокрема, у сфері вищої, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти тощо. Розраховано на студентів, які здобувають повну вищу освіту ...
 • Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт 

  Бубліков, А. В.; Козарь, М. В.; Проценко, С. М.; Стаднік, М. І.; Ткачов, В. В.; Чернишев, В. П.; Шаруда, В. Г. (Видавництво НГУ, 2012)
  Описано принципи дії та конструкції технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт і рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних засобів ...
 • Новітні принципи теплонасосних та когенераційних технологій використання викидного тепла 

  Табаченко, М. М.; Самуся, В. І.; Дичковський, Р. О.; Фальштинський В. С.; Оксень Ю. І.; (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2012)
  Значну увагу присвячено екологічній чистоті технологічних процесів тепло- та електропостачання, а також охороні навколишнього природного середовища, що обумовлено широким застосуванням ефективного енергоощадливого ...
 • Основи збирання, обробки і передачі інформації. Теоретичні основи 

  Кожевников, В. Л.; Кожевников, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто основні питання перетворень сигналів у системах автоматики і зв’язку методами квантування і модуляцій,властивостей сигналів повідомлень і перешкод, обміну інформацією між частинами технологічних систем. Посібник ...
 • Методи математичної статистики та теорії ймовірностей в збагаченні корисних копалин 

  Пілов, П, І.; Анісімов, М. Т.; Анісімов, В. М. (Видавництво НГУ, 2012)
  Зміст видання відповідає освітньо – професійній програмі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки «Переробка корисних копалин» (Галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП - 04), зокрема ...
 • Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових Г 36 актів: неофіц. вид. 

  Кірін, Р. С. (Видавництво НГУ, 2012)
  Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного ...
 • Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації 

  Гончаренко, М. Ф.; Свіжевська, С. А. (Видавництво НГУ, 2012)
  Подано новітні матеріали щодо здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу та впровадження нової інформаційної ...
 • Теоретичні основи і практичні розробки спрощених методів 

  Щербаков, П. М.; Шелест, Л. І.; Шелест, К. Ю. (Видавництво НГУ, 2012)
  Зміст видання відповідає розділу «Обернені тригонометричні функції» загального курсу математики для всіх технічних спеціальностей. Включає основні поняття про функції і методи зведення тригонометричних функцій до гострого ...
 • Маркшейдерский учет добычи угля 

  Бруй, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
  В монографии приведены результаты исследования точности маркшейдерского учета добычи угля, позволившие установить влияние геомеханического состояния угольного пласта по линии очистного забоя, геометрических параметров ...
 • Комп'ютерні технології та програмування. Т. 2. Додаткові відомості та практичні завдання 

  Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто застосування систем числення, базисні алгоритми впорядковування послідовностей та бібліотеки для роботи з рядками і файлами. Подано лабораторні роботи та тестові завдання для поглиблення знань та отримання ...
 • Біотехнології в екології 

  Горова, А. І.; Лисицька, С. М.; Павличенко, А. В.; Скворцова, Т. В. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні ...
 • Прямая и обратная схемы очистки при бурении скважин 

  Давиденко, А. Н.; Игнатов, А. А. (Издательство НГУ, 2012)
  Даны сведения об основных методиках определения расхода очистного агента при прямой схеме циркуляции. Проанализировано влияние параметров очистного агента на забойные процессы разрушения пород и транспортировки частиц ...
 • Вентиляция шахт и рудников 

  Голинько, В. И.; Лебедев, Я. Я.; Муха, О. А. (Издательство НГУ, 2012)
  Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок. Затронуты, исследованы вопросы обоснования ...
 • Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов 

  Бондаренко, А. А. (Издательство НГУ, 2012)
  Посвящена изучению процесса струйного формирования подводного забоя землесосного снаряда. Выполнено моделирование поведения зернистого грунта в подводном забое под влиянием турбулентной размывающей струи ...
 • Наукові засади регулювання регіональної економіки 

  Пашкевич, М. С. (Видавництво НГУ, 2012)
  Присвячено проблемам формування економічної політики та розробки ефективних механізмів регулювання регіонального розвитку. Розглянуто питання обґрунтування державної регіональної політики та механізмів регіонального ...
 • Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Т. 1. Теоретичні відомості 

  Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто базисні процедурні особливості за стандартом С89 та об'єктно-орієнтовані підходи розробки програм на мові С++. Наведено лістинги програм для вирішення учбових та прикладних задач. Посібник укладено відповідно ...
 • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі 

  Галушко, О. С. (Видавництво НГУ, 2012)
  Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства ...

View more