Recent Submissions

 • Ґрунтознавство 

  Юрченко, А. А.; Миронова, І. Г. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Охарактеризовано земельні ресурси України, розглядаються значення земельних ресурсів для сталого розвитку економіки України, їх географічне районування і загальна схема. Наведені етапи розвитку ґрунтознавства як науки та ...
 • Гравітаційні методи збагачення корисних копалин 

  Пілов, П. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Підручник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Гірництво» при вивченні дисципліни «Гравітаційні методи збагачення корисних копалин» та може бути використано для аспірантів і науковців.
 • Combinet roolf-bolting systems of mine workings 

  Bondarenko, V.; Kovalevska, I.; Symanovych, H.; Barabash, M.; Chervatiuk, V.; Husiev, O.; Snihur, V. (A Balkema Book, 2020)
  All rights reserved/ No part of this publication or the information contained herein may be reproduced, stored in a retrival system, or transmitted in any from or by any means, electronic, mechanical, by photocopyng, ...
 • Вугільна шахта 

  Бондаренко, В. І.; Медяник, В. Ю.; Руденко, М. К.; Ковалевська, І. А. (ЛізуновПрес, 2020)
  У підручнику наведено базові уявлення про вугільні шахти. Розглянуто загальні відомості про пластові корисні копалини, поняття про шахту та технологічні комплекси поверхні. Викладено питання щодо проведення гірничих ...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» Розділ «Опір матеріалів» 

  Матисіна, Н. В.; Онищенко, С. В.; Matysina, N. V.; Onyshchenko, S. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Технічна механіка є однією з базових інженерних дисциплін, з якої починається підготовка студентів багатьох спеціальностей. Метою нормативної дисципліни «Технічна механіка» у розділі «Опір матеріалів» є формування ...
 • Сучасні методи управління проектами інформатизації 

  Демиденко, Михайло (НТУ «ДП», 2020)
  В навчальному посібнику розглянуто основні етапи, методи та інструменти розробки і впровадження інформаційних проектів. Викладено основні поняття і основи управління проектами інформатизації з використанням сучасних методів. ...
 • Основи охорони праці 

  Жидецький, В. Ц. (Знання, 2014)
 • Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ 

  Лхагва, Ц.; Пурэв, Л.; Билэгсайхан, Ж.; Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Мальцев, Д. В. (Видавництво НГУ, 2013)
  Энэхүү лавлахыг дэлхийн улс орнуудын хүдрийн далд уурхайд өргөнөөр хэрэглэгддэг далд уурхайн өрмийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг багтаан оруулсан бөгөөд оюутан, эрдэм шинжилгээ ажилтан, ...
 • Методи прийняття управлінських рішень в економіці 

  Пістунов, І. М.; Турчанінова, І. Ю.; Антонюк, О. П. (ДВНЗ "НГУ", 2008)
  Подано теорію експертних оцінок, методи математичного програмування, прийоми прогнозування економічних процесів, методи імітаційного моделювання при вирішенні задач прийняття рішень. Посібник містить приклади вирішення ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Степаненко, О. К.; Ганжа, С. А.; Онищенко, Г. А. (Акцент ПП, 2012)
  Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом № 1150 МОН України від 21.12.2009. Містить опорні конспекти ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Онищенко, Г. А.; Майборода, Н. Г.; Баранник, О. Ю.; Акастьолова, О. Г.; Степаненко, O. K.; Ганжа, С. А.; Тупиця, О. С. (Пороги, 2011)
  Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Ганжа, С. А.; Онищенко, Г. А.; Степаненко., О. К. (Овсянников Ю. С.,, 2012)
  Навчальний посібник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 №1150. Навчальний посібник містить ...
 • Інвентаризація та облік відходів 

  Борисовська, О. О. (Літограф, 2017)
  Викладені основні відомості про систему державного обліку відходів в Україні. Розглянуто модель системи керування відходами на підприємстві. Приділено увагу обов’язкам суб’єктів господарювання щодо ...
 • Основи програмування. Delphi 6 

  Алексеєв, М. О.; Кандзюба, С. П.; Шевцова, О. С.; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2013)
  У зручній та доступній формі подано основи програмування для операційних систем сімейства Windows з використанням середовища візуального програмування Delphi 6 і мови Object Pascal. Матеріал викладено у двох частинах. Перша ...
 • Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах 

  Бондаренко, В. И.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Г. А.; Черватюк, В. Г.; Снигур, В. Г.; Малыхин, А. В. (ЛізуновПрес, 2013)
  Технологический регламент является дополнением к действующим нор- мативным документам по выбору параметров охранных и крепежных систем выемочных выработок при отработке пологих угольных пластов в ...
 • Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, В. И.; Мартовицкий, А. В.; Ковалевская, И. А.; Черватюк, В. Г. (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисель- них методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними ...
 • Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, В. И.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Г. А.; Мартовицкий, А. В.; Копылов, А. Ф. (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладені: результати аналітичних досліджень напружено- деформованого стану породного масиву і кріплення пластової виробки, ме- тоди розрахунку анкерного й рамно-анкерного кріплення, методика розраху- нку ...
 • Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок 

  Бондаренко, В. И.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Г. А.; Барабаш, М. В.; Снигур, В. Г.; Гусев, А. С. (ЛізуновПрес, 2017)
  У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпи- льної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовують- ся, ...
 • Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, В. И.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Г. А.; Черватюк, В. Г. (ЛізуновПрес, 2012)
  В монографії викладені результати шахтних досліджень та обчислюваль- них експериментів методом скінченних елементів з розрахунку напружено- деформованого стану елементів багатопараметричних геомеханічних ...
 • Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, В. И.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Г. А.; Вивчаренко, А. В.; Малыхин, А. В.; Гусев, А. С. (ЛізуновПрес, 2014)
  У монографії викладені результати експериментальних досліджень на- пружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх крі- пильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського ...

View more