Now showing items 1-122 of 122

   Subject
   A.V. Vasylev [1]
   archaeology [1]
   architect [1]
   biography [1]
   biological history [1]
   building [1]
   charity [1]
   City rada (Counsil) [1]
   coins [1]
   collections [1]
   cultural and educational [1]
   cultural and educational figure [1]
   D.I. Yavornytsky [1]
   D.Mizko [1]
   department [1]
   Dnipropetrovsk Mining Institute [1]
   education [1]
   estate [1]
   figuremuseum [1]
   followers [1]
   gentry [1]
   historical education and science [1]
   historical sources [1]
   history of education [1]
   historybiological history [1]
   Ivan Starov [1]
   Katerinoslav [1]
   landowner [1]
   Machine and Tractor Station, [1]
   Mining Journal [1]
   mining industry [1]
   monument [1]
   museum collechion [1]
   museum collections [2]
   museum science [1]
   national economy [1]
   nobility [2]
   oral historical interview [1]
   person’s [1]
   person’s history [1]
   Political government [1]
   project [1]
   public schools [1]
   Regional Executive Committee [1]
   Regional Committee of the Communist Party of Ukraine [1]
   Regional Executive Committee [1]
   respondent [1]
   schools [1]
   sciencemuseum collechion [1]
   scientific school [1]
   scientists [1]
   social network [1]
   student of local lore [1]
   the city [1]
   the Communist Party [1]
   the creative laboratory [1]
   the historic consciousness [1]
   the regional studies [1]
   the right Trotsky's blok [1]
   University [1]
   V.Borschevsky [1]
   Zaporozhian cossacks [1]
   Zaporozhian koshovyi otaman [1]
   «Горный журнал» [1]
   «право- троцькістська організація» [1]
   археологія [1]
   архітектор [1]
   благодійництво [2]
   будівництво [1]
   біографія [1]
   біоісторія [2]
   В.Я. Борщевський [1]
   верства [1]
   вчені [1]
   Військо Запорозьке [1]
   губвиконком [1]
   гімназії [2]
   гірнича промисловість [1]
   Д.Т. Мизко [2]
   Д.І. Яворницький [1]
   дворянство [2]
   Дніпропетровський гірничий інститут [1]
   діяч культури та освіти [2]
   землевласник [1]
   Катеринослав [1]
   кафедра [1]
   колекції [1]
   комуністична партія [1]
   кошовий отаман [1]
   краєзнавець [1]
   краєзнавство [1]
   монети [1]
   МТС (машинно-тракторна станція) [1]
   музейне зібрання [2]
   музейні зібрання [2]
   музеєзнавство [2]
   місто [1]
   міськрада [1]
   нарком [1]
   народне господарство [1]
   народні училища [2]
   наукова школа [1]
   О.В. Васильєв [1]
   обком [1]
   облвиконком [2]
   освіта [2]
   пам’ятка [1]
   персоналійна історія [2]
   полiтуправлiння [1]
   послідовники [1]
   потомствений дворянин [1]
   райком [1]
   респондент [1]
   соціальна мережа [1]
   творча лабораторія історика [1]
   університет [1]
   усноісторичне інтерв’ю [1]
   Іван Старов [1]
   історична освіта та наука [1]
   історична свідомість [1]
   історичне джерело [1]
   історія освіти [1]