Now showing items 1-20 of 46

  • Алгоритмический синтез оптимальных регуляторов буровых комплексов на структуре динамических моделей 

   Мещеряков, Л. И.; Мещеряков, Л. І.; Мещеряков, Леонид Иванович; Мещеряков, Леонід Іванович; Meshcheryakov, L.; Приходченко, С. Д.; Приходченко, Сергій Дмитрович; Приходченко, Сергей Дмитриевич; Prykhodchenko, S.; Заика, Л. А.; Заїка, Л. А.; Заика, Людмила Анатольевна; Заїка, Людмила Анатоліївна; Zaika, L. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлены исследования применения алгоритмического синтеза оптимальных регуляторов, с использованием принципа симметрии на основе динамических моделей, к буровым комплексам. Результаты моделирования обеспечивают ...
  • Аналіз варіації навантаження на рамне кріплення 

   Захарова, Л. М.; Захарова, Л. Н.; Захарова, Людмила Миколаївна; Захарова, Людмила Николаевна; Zakharova, L. (Видавництво НГУ, 2017)
   Виконано аналіз довготривалого моніторингу навантаження на кріплення у вигляді жорстких непіддатливих рам підготовчої виробки. За допомогою статистики Скеллама підтверджено факт виникнення дисипативних структур в оточуючих ...
  • Безпечні параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів 

   Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Чебанов, М. О.; Чебанов, М. А.; Чебанов, Максим Олександрович; Чебанов, Максим Александрович; Chebanov, M. (Видавництво НГУ, 2017)
   Досліджені основні схеми роботи екскаваторів драглайнів у комплексі з автосамоскида-ми. Встановлені максимальні та мінімально допустимі параметри вибою екскаваторів ЕШ-10/50 за умовами безпеки. Розроблено алгоритм визначення ...
  • Гибкая система формирования многокомпонентных порций шихты для загрузки в доменную печь 

   Рыбальченко, М. А.; Рибальченко, М. О.; Рыбальченко, Мария Александровна; Рибальченко, Марія Олександрівна; Rybalchenko, M.; Головко, В. И.; Головко, В. І.; Головко, Вячеслав Ильич; Головко, В'ячеслав Ілліч; Golovko, V.; Кирия, Р. В.; Кірія, Р. В.; Кирия, Руслан Виссарионович; Кірія, Руслан Віссаріонович; Kiriya, R.; Селегей, А. Н.; Селегей, А. М.; Селегей, Андрей Николаевич; Селегей, Андрій Миколайович; Selegej, A.; Тригуб, И. Г.; Тригуб, І. Г.; Тригуб, Ирина Григорьевна; Тригуб, Ірина Григорівна; Trygub, I.; Папанов, Г. А.; Папанов, Геннадий Анатольевич; Папанов, Геннадій Анатолійович; Papanov, G. (Видавництво НГУ, 2017)
   Разработан алгоритм функционирования системы управления формированием многокомпонентных порций шихты для загрузки в доменную печь. Установлено, что разработанная система управления формированием смешанных порций позволяет ...
  • Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ 

   Симоненко, В. І.; Симоненко, В. И.; Симоненко, Володимир Іванович; Симоненко, Владимир Иванович; Symonenko, V.; Анісімов, О. О.; Анисимов, О. А.; Анисимов, Олег Александрович; Анісімов, Олег Олександрович; Anisimov, O.; Гриценко, Л. С.; Гриценко, Леонид Сергеевич; Гриценко, Леонід Сергійович; Hrytsenko, L. (Видавництво НГУ, 2017)
   Виконано дослідження з визначення основних чинників негативного впливу на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ корисних копалин. Досліджено викиди шкідливих речовин при розробці родовищ за різними технологічними ...
  • Дослідження впливу повороту посудини на розподіл напружень в плоскому канаті підйомної машини 

   Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитрий Леонидович; Колосов, Дмитро Леонідович; Kolosov, D.; Науменко, О. Г.; Науменко, Е. Г.; Науменко, Олена Геннадіївна; Науменко, Елена Геннадьевна; Naumenko, O.; Білоус, О. І.; Белоус, Е. И.; Білоус, Олена Іванівна; Белоус, Елена Ивановна; Bilous, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   Встановлено аналітичні залежності з визначення напружено-деформованого стану плоского головного каната шахтної підйомної машини з урахуванням повороту посудини внаслідок відхилень геометричних параметрів армування ствола ...
  • Дослідження ефективності впровадження землезберігаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів 

   Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Черняєв, О. В.; Черняєв, Олексій Валерійович; Черняев, А. В.; Черняев, Алексей Валерьевич; Cherniaiev, O.; Гриценко, Л. С.; Гриценко, Леонід Сергійович; Гриценко, Леонид Сергеевич; Hrytsenko, L. (Видавництво НГУ, 2017)
   Выполнен обзор и проведен анализ горно-геологических условий залегания Биляевского месторождения первичных каолинов. Рассмотрены возможные варианты проведения отвальных работ в условиях отработки обводненных пологих ...
  • Енергетика геотехнологічної системи: проблеми, перспективи розвитку 

   Дичковський, Р. О.; Дычковский, Р. Е.; Дычковский, Роман Емельянович; Дичковський, Роман Омелянович; Dychkovskyi, R.; Табаченко, М. М.; Табаченко, Н. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Табаченко, Николай Михайлович; Tabachenko, М.; Cabana, Edgar Cáceres (Видавництво НГУ, 2017)
   Проведено аналіз сучасного стану, наявних проблем та напрямів розвитку енергетики геотехнологічної системи на основі традиційних та альтернативних джерел. Запропоновано техніко-технологічне обґрунтування можливості ...
  • Зниження забруднення навколишнього середовища при транспортуванні вугілля 

   Біляєв, М. М.; Беляев, Н. Н.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич; Biliaiev, M.; Козачина, В. А.; Козачина, Віталій Анатолійович; Козачина, Виталий Анатольевич; Kozachyna, V.; Оладіпо Мутіу Олатое; Oladipo Mutiu Olatoye (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлені результати лабораторних експериментів з дослідження інтенсивності виносу вугільного пилу з піввагонів. Розглянуто чотири випадки: винос вугільного пилу з піввагона, завантаженого з «шапкою», винос пилу з ...
  • Импульсное модифицирование вторичного лома гетерогенных твёрдых сплавов 

   Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрий Владимирович; Савченко, Юрій Володимирович; Savchenko, Iu (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследовано поверхностное структурообразование в материалах при воздействии высокоэнергетических импульсов в твёрдом сплаве WC- Co. Открыто влияние ударно-волновой обработки на морфологию поверхности и структуру материала. ...
  • Исследование деформирования сечений выработок, поддерживаемых на отработанных участках 

   Назаренко, В. А.; Назаренко, В. О.; Назаренко, Валентин Алексеевич; Назаренко, Валентин Олексійович; Nazarenko, V.; Халимендик, Ю. М.; Халимендик, Юрий Михайлович; Халимендик, Юрій Михайлович; Halimendik, U.; Диковенко, В. И.; Диковенко, В. І.; Диковенко, Виктор Иванович; Диковенко, Віктор Іванович; Dikovenko, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты инструментальных маркшейдерских измерений на наблюдательных станциях в зонах влияния очистных работ в условиях повторного использования подготовительных выработок. На основании шахтных исследований ...
  • К вопросу создания информационной модели загрузки шихты в доменную печь 

   Селегей, А. Н.; Селегей, А. М.; Селегей, Андрей Николаевич; Селегей, Андрій Миколайович; Selegej, A.; Головко, В. И.; Головко, Вячеслав Ильич; Головко, В'ячеслав Ілліч; Головко, В. І.; Golovko, V.; Рыбальченко, М. А.; Рибальченко, М. О.; Рыбальченко, Мария Александровна; Рибальченко, Марія Олександрівна; Rybal'chenko, M.; Тригуб, И. Г.; Тригуб, Ірина Григорівна; Тригуб, І. Г.; Тригуб, Ирина Григорьевна; Trigub, I.; Маначин, И. А.; Маначин, І. О.; Маначин, Иван Александрович; Маначин, Іван Олександрович; Manachin, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   В статье рассмотрены актуальные вопросы движения шихтовых материалов по элементам загрузочных устройств доменных печей. Проведен анализ существующих методик теоретического определения кинематических характеристик движения ...
  • Математическое моделирование долота как передатчика энергии удара 

   Кузьменко, Д. И.; Кузьменко, Д. І.; Кузьменко, Дмитрий Иванович; Кузьменко, Дмитро Іванович; Kuzmenko, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрено современное состояние инструмента для бурения скважин. Разработана математическая модель бурового долота, как передатчика энергии удара, описывающая процесс передачи частиц энергии через долото, на основе ...
  • Методика оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м. Дніпро 

   Ковров, О. С.; Ковров, А. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, Александр Станиславович; Kovrov, O.; Бучавий, Ю. В.; Бучавый, Ю. В.; Бучавий, Юрій Володимирович; Бучавый, Юрий Владимирович; Buchavyi, Yu.; Федотов, В. В.; Федотов, В'ячеслав Вікторович; Федотов, Вячеслав Викторович; Fedotov, V.; Рудченко, А. Г.; Рудченко, Андрій Геннадійович; Рудченко, Андрей Геннадиевич; Rudchenko, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Запропоновано методику комплексної геоекологічної оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі на прикладі м. Дніпро. Обґрунтовано контрольний список показників, за якими можна оцінити стан природних ...
  • Методика расчета параметров капитальной траншеи при вскрытии горизонтов карьера с учетом рельефа местности 

   Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Выполнен анализ параметров проведения капитальной траншеи простой формы. Приведена новая методика расчета длины и объема траншеи в условиях ее проведения на участке с наклонной поверхностью земли. Установлена зависимость ...
  • Моделирование качества ленточных конвейеров с лентой глубокой желобчатости 

   Монастырский, В. Ф.; Монастырский, Виталий Федорович; Монастирський, Віталій Федорович; Монастирський, В. Ф.; Monastyrsky, V.; Монастырский, С. В.; Монастирський, С. В.; Монастырский, Сергей Витальевич; Монастирський, Сергій Віталійович; Monastyrsky, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлены результаты статистических и экспериментальных исследований, выполненных для обоснованного выбора эргономических показателей качества и надежности. Определены закономерности изменения эргономических показателей ...
  • Моделирование процесса размещения обогатительного производства с учетом непрерывно распределенного ресурса 

   Ус, С. А.; Ус, Светлана Альбертовна; Ус, Світлана Альбертівна; Us, S.; Станина, О. Д.; Станіна, О. Д.; Станина, Ольга Дмитриевна; Станіна, Ольга Дмитрівна; Stanina, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрена технологическая схема работы горнодобывающего предприятия. Выполнен анализ существующих математических моделей размещения многоэтапного производства на примере горнодобывающей промышленности. Предложена новая ...
  • Моделювання параметрів сумісної роботи бункерів-перевантажувачів у комплексі зі стрічковими конвеєрами 

   Шустов, О. О.; Шустов, А. А.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, Александр Александрович; Shustov, О. (Видавництво НГУ, 2017)
   Виконаний огляд технологічних і конструктивних рішень зі створення перевантажувальних пристроїв для подальшого транспортування м’яких порід в складних гідрогеологічних умовах. Виконано математичне моделювання параметрів ...
  • Моделюючий підхід при оперативному плануванні гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі 

   Вінівітін, Д. В.; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Винивитин, Дмитрий Викторович; Vinivitin, D.; Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Панченко, В. В.; Панченко, Валерій Васильович; Панченко, Валерий Васильевич; Panchenko, V.; Шолох, С. М.; Шолох, С. Н.; Шолох, Сергій Миколайович; Шолох, Сергей Николаевич; Sholoh, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Запропонована нова методика оперативного планування гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі. На відміну від відомих методик, вона реалізує концепцію теорії при-йняття рішень. Крім стадії об’ємного планування, ...
  • Напружено-деформований стан безстикової стрічки конвеєрного живильника 

   Бельмас, І. В.; Бельмас, Иван Васильевич; Бельмас, И. В.; Бельмас, Іван Васильович; Belmas, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D.; Танцура, Г. І.; Танцура, Ганна Іванівна; Танцура, Анна Ивановна; Танцура, А. И.; Tantsura, G. (Видавництво НГУ, 2017)
   Отримано аналітичні залежності з визначення напружено-деформованого стану кільцевої конвеєрної стрічки, яка складається з еластичної оболонки, армованої жорстким елементом у формі гвинтової лінії. Встановлено основні ...