Now showing items 1-1 of 1

    • Складальне креслення 

      Ванжа, Геннадій Купріянович; Жовтяк, Опанас Семенович; Якушева, Олена Олександрівна; Вернер, Ілля Володимирович (Видавництво НГУ, 2014)
      Зміст навчально-наочного посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Мета посібника ...