Now showing items 1-1 of 1

    • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

      Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (видавництво НГУ, 2014)
      Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії ...