• Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Elektrische Maschinen und Antriebe 

   Ноллє, Є.; Бешта, О.С. (Видавництво НГУ, 2013)
  • Selective mining technique for thin coal seams :monograph 

   Бузило, Володимир Іванович; Кошка, Олександр Григорович; Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Токар, Лариса Олександрівна; Сулаєв, Віктор Іванович; Сердюк, Володимир Петрович (видавництво НГУ, 2015)
   Study devoted to the issues of basic parameters and application technology of selective mining technology of thin and very thin coal seams. The main parameters of selective technology of thin coal seams ...
  • Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects 

   Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Кошка, Олександр Григорович; Токар, Лариса Олександрівна; Сердюк, Володимир Петрович (Видавництво НГУ, 2014)
   The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. ...
  • Theoretical Mechanics. Dynamics 

   Dolgov, A.M.; Долгов, Олександр Михайлович (Видавництво НГУ, 2012)
   Contents of this tutorial correspond to the bachelors’educational and professional program in Electromechanics, particularly, to the subject of Theoretical Mechanics. Notions of particle and system dynamics are considered. ...
  • Абразивно-механическое ударное бурение скважин 

   Давиденко, А. Н.; Игнатов А. А. (Издательство НГУ, 2013)
   Рассмотрены основные физические способы разрушения горных пород. Детально проанализирован гидромеханический метод сооружения скважин как базовый для дальнейшего совершенствования и модернизации. Показаны перспективные ...
  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, Валерій Іванович (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Козарь, Микола Володимирович; Проценко, Станіслав Миколайович; Стаднік, Микола Іванович; Ткачов, Віктор Васильович; Чернишев, Віктор Павлович; Шаруда, Володимир Володимир Гаврилович (Видавництво НГУ, 2012)
   Описано принципи дії та конструкції технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт і рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних засобів ...
  • Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти: 

   Казачковський, Микола Миколайович; Казачковский, Николай Николаевич; Казачковський, М. М.; Казачковский, Н. Н. (Видавництво НГУ, 2017)
   Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів зі спе- ціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та програмі дисципліни «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів». ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увішли укази президента України, постанови та розпоря- дження Кабинету Міністрів України, відомчі нормативні аки, що стосуються авторського права і суміжних прав, а також нормативні документи з ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів: неофіц. вид 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увійшли положення Цивільного, Кримінального, Митного та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються ав- торського права і суміжних прав. Наведено спеціальне законодавство Украї- ни, а ...
  • Автотранспортне законодавство : основні законодавчі акти ( за станом на 15 березня 2013 р.). Ч. 1. 

   Неизвестный автор (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності на автомобільному транспорті. Видання призначено для фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією перевезень ...
  • Автотранспортне законодавство : основні законодавчі акти ( за станом на 15 березня 2013 р.). Ч. 2. 

   Неизвестный автор (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності на автомобільному транспорті. Видання призначено для фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією перевезень ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Грищак, Сергій Вікторович (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації 

   Гончаренко, Михайло Федорович; Свіжевська, Світлана Андріївна (Видавництво НГУ, 2012)
   Подано новітні матеріали щодо здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу та впровадження нової інформаційної ...
  • Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) 

   Заржицький, Олександр Станіславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, Вячеслав Иванович; Скобенко, Александр Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Геннадій Григорович; Шкрабець, Федір Павлович (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

   Пивняк, Г. Г.; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Півняк, Геннадій Григорович; Бусыгин, Б. С.; Бусыгин, Борис Сергеевич; Бусигін, Борис Сергійович; Бусигін, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
  • Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 2. Стратегії пошуку інформації в іншомовних друкованих та електронних професійно-орієнтованих джерелах та дослідження іншомовних джерел інформації 

   Кострицька, Світлана Іванівна; Кострицька, С. І.; Кострицкая, Светлана Ивановна; Кострицкая, С. И.; Зуєнок, Ірина Іванівна; Зуєнок, І. І.; Зуенок, Ирина Ивановна; Зуенок, И. И.; Швець, Олена Дмитрівна; Швець, О. Д.; Швец, Елена Дмитриевна; Швец, Е. Д.; Поперечна, Неллі Василівна; Поперечна, Н. В.; Поперечная, Нелли Васильевна; Поперечная, Н. В. (Видавництво НГУ, 2015)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить ...