Now showing items 1-20 of 74

  • Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення 

   Півняк, Геннадій Григорович; Випанасенко, Станіслав Іванович; Хованська, Олена Ігорівна; Хацкевич, Юлія В’ячеславівна; Дрешпак, Наталія Станіславівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Встановлено принцип побудови ефективної системи енергоменеджменту для енергоємного промислового підприємства. Наведено приклад такої системи, її змістовну частину та механізм виконання прийнятих рішень. Викладено ...
  • Вища математика 

   Сінайський, Євгеній Самуїлович; Новікова, Людмила Василівна; Заславська, Людмила Іванівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено курс вищої математики, розрахований на 400  500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Містить розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до аналізу, диференціювання, ...
  • Теорія інформації та кодування 

   Кожевников, Вячеслав Леонідович; Кожевников, Антон Вячеславович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто основи статистичної теорії інформації, пропускної здатності каналів звя’зку, а також теорії кодування повідомлень у системах автоматики та передачі технологічної інформації. Посібник укладений відповідно ...
  • Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем местного проветривания 

   Столбченко, Елена Владимировна (Издательство НГУ, 2013)
   Монография посвящена методам расчета параметров вентиляционных систем местного проветривания с учетом всех составляющих источника тяги и воздухопровода. Рассмотрены различные варианты проветривания, а также условия ...
  • Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України 

   Півняк, Геннадій Григорович; Бешта, Олександр Степанович; Табаченко, Микола Михайлович; Самуся, Володимир Ілліч; Шкрабець, Федір Павлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Медяник, Володимир Юрійович; Оксень, Юрій Іванович; Ципленков, Дмитро Володимирович; Тимошенко, Євген Вікторович; Лозинський, Василь Григорович; Саїк, Павло Богданович (Видавництво НГУ, 2013)
   Проведено оцінку ресурсної бази України та узагальнено напрями розвитку її енергетичного потенціалу, встановлено напрями енергозбереження на основі традиційних і нетрадиційних технологій на урбанізованих та промислових ...
  • Планування і контроль на гірничому підприємстві 

   Пономаренко, Павло Іванович; Чоха, Олексій Микитович; Герасименко, Тетяна Володимирівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Надано методику, приклади та задачі з планування на гірничих підприємствах. Подано порядок розрахунку плану виробництва та реалізації гірничої продукції, порядок складання плану з персоналу та заробітної плати. Окремий ...
  • Обоснование параметров способа борьбы с пучением пород почвы в условиях угольных шахт 

   Коваленко, Владислав Викторович; Рязанцев, Александр Петрович (Издательство НГУ, 2013)
   У монографії викладено результати досліджень капітальних виробок з нестійкими породами підошви на прикладі ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу». Проаналізувавши чинники, що впливають на стійкість порід підошви, автори ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, Вячеслав Иванович; Скобенко, Александр Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Материаловедение 

   Бузило, Владимир Иванович; Овчинников, Николай Павлович; Сердюк, Владимир Петрович; Долгий, Александр Анатольевич (Издательство НГУ, 2013)
   Содержание учебного пособия соответствует образовательно- профессиональной программе подготовки бакалавров направления 6.050301 Горное дело, в частности – программе дисциплины "Материаловедение". Рассмотрены вопросы ...
  • Функціональний аналіз 

   Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Функціональний аналіз” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття функціонального аналізу, його застосування в ...
  • Крепление капитальных наклонных выработок анкерной крепью 

   Терещук, Роман Николаевич (Издательство НГУ, 2013)
   В монографии изложены результаты исследований способа крепления капитальных наклонных выработок при помощи анкерных систем с учетом установленных автором закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния ...
  • Політологія (модульний курс): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

   Галь, Богдан Олександрович; Єгорова, Олена Віталіївна; Зєнкін, Михайло Васильович; Колісник, Дмитро Вікторович; Поух, Анатолій Володимирович; Пушкін, Віктор Юхимович; Чорнобаєв, Володимир Іванович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто найбільш важливі проблеми політичної науки, її специфіка, основні категорії та парадигма. На базі широкого використання сучасної літератури проаналізовано такі проблеми, як політична ...
  • Дискретна математика 

   Новицький, Ігор Валерійович; Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано ...
  • Криптологія у прикладах, тестах і задачах 

   Бабенко, Тетяна Василівна; Гулак, Геннадій Миколайович; Сушко, Світлана Олександрівна; Фомичова, Людмила Яківна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено теоретичні і практичні тести, приклади та задачі з криптології. Докладні відповіді, розв’язання типових завдань та достатня кількість тестів для самостійної роботи дозволяють використовувати посібник для всіх ...
  • Структурно-параметрическая идентификация процессов дробления и измельчения руд 

   Герасина, Александра Владимировна; Корниенко, Валерий Иванович (Издательство НГУ, 2013)
   Приведены результаты исследований, которые позволили снизить ошибки идентификации процессов дробления и измельчения руд путем вариации структур их интеллектуальных прогнозирующих моделей в условиях изменения динамических ...
  • Повышение безопасности конвейерного транспорта в горных выработках угольных шахт 

   Новикова, Елена Александровна (Издательство НГу, 2013)
   Посвящена повышению уровня пылевзрывобезопасности конвейерного транспорта в выработках угольных шахт, которое заключается в установлении закономерностей процессов образования, распространения и отложения пыли. Эти ...
  • Глобальні комп'ютерні мережі програмування мовою PHP 

   Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Леонид Иванович; Липовий, Роман Володимирович; Липовый, Роман Владимирович (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено елементи мови HTML, основні поняття глобальних комп’ютерних систем, мови програмування PHP, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою PHP. Для студентів вищих ...
  • Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо- збагачувального підприємства 

   Бєлкіна, Ірина Анатоліївна; Лепа, Роман Миколайович; Кочура, Євген Віталійович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні й практичні аспекти економіко-математичного моделювання та аналізу впливу динамічних параметрів рудопостачання на економічні показники збагачення руд залізних металів, а також на ефективність використання ...
  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, Олена Юріївна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...
  • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

   Вагонова, Олександра Григорівна; Касьяненко, Лілія Володимирівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...