Now showing items 1-10 of 16

  • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Грищак, Сергій Вікторович (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Геннадій Григорович; Шкрабець, Федір Павлович (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку 

   Unknown author (Видавництво НГУ, 2013)
   Містить праці студентів, аспірантів та молодих вчених, які взяли участь у конференції «Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку», за такими тематичними секціями: економічна теорія ...
  • Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо- збагачувального підприємства 

   Бєлкіна, Ірина Анатоліївна; Лепа, Роман Миколайович; Кочура, Євген Віталійович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні й практичні аспекти економіко-математичного моделювання та аналізу впливу динамічних параметрів рудопостачання на економічні показники збагачення руд залізних металів, а також на ефективність використання ...
  • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

   Вагонова, Олександра Григорівна; Касьяненко, Лілія Володимирівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...
  • Крепление капитальных наклонных выработок анкерной крепью 

   Терещук, Роман Николаевич (Издательство НГУ, 2013)
   В монографии изложены результаты исследований способа крепления капитальных наклонных выработок при помощи анкерных систем с учетом установленных автором закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния ...
  • Криптологія у прикладах, тестах і задачах 

   Бабенко, Тетяна Василівна; Гулак, Геннадій Миколайович; Сушко, Світлана Олександрівна; Фомичова, Людмила Яківна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено теоретичні і практичні тести, приклади та задачі з криптології. Докладні відповіді, розв’язання типових завдань та достатня кількість тестів для самостійної роботи дозволяють використовувати посібник для всіх ...
  • Материаловедение 

   Бузило, Владимир Иванович; Овчинников, Николай Павлович; Сердюк, Владимир Петрович; Долгий, Александр Анатольевич (Издательство НГУ, 2013)
   Содержание учебного пособия соответствует образовательно- профессиональной программе подготовки бакалавров направления 6.050301 Горное дело, в частности – программе дисциплины "Материаловедение". Рассмотрены вопросы ...
  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, Олена Юріївна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...