Now showing items 1-20 of 64

  • Сопоставительная стилистика 

   Алексеев, Анатолий Яковлевич (Издательство НГУ, 2012)
   Пособие «Сопоставительная стилистика» полностью отвечает требованиям учебных программ МОНМС Украины по теоретическим курсам «Стилистика иностранного (французского, испанского, английского) языка» для студентов факультетов ...
  • Моделирование динамических процессов в глубоководных пневмогидротранспортных системах 

   Кириченко, Евгений Алексеевич; Гоман, Олег Гаврилович; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Романюков, Артем Валерьевич (Издательство НГУ, 2012)
   Изложены принципы моделирования динамических процессов при транспортировании многофазных смесей в вертикальном трубопроводном транспорте. Приведены данные экспериментальных исследований гидродинамической модели ...
  • Методи прийняття рішень 

   Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли задано переваги на множині альтернатив, або існує багато критеріїв чи мають місце нечіткі вихідні дані. Книгу розраховано на осіб, ...
  • Обрушение пород кровли в лавах пологопадающих угольных пластов 

   Хозяйкина, Наталия Владимировна (Издательство НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследований, позволяющие установить закономерности предельного напряженного состояния в сложноструктурной кровле, что позволяет прогнозировать момент обрушения пород основной кровли, ...
  • Маркшейдерский учет добычи угля 

   Бруй, Ганна Валеріївна (Видавництво НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследования точности маркшейдерского учета добычи угля, позволившие установить влияние геомеханического состояния угольного пласта по линии очистного забоя, геометрических параметров ...
  • Трансмиссии шахтных дизелевозов 

   Таран, Игорь Александрович (Издательство НГУ, 2012)
   Монография посвящена особенностям формирования и передачи потоков мощности в элементах трансмиссии для обоснования типа трансмиссии, обеспечивающей необходимое тяговое усилие и бесступенчатое регулирование скорости ...
  • Фізико-хімічні методи видобування корисних копалин. Задачник у прикладах і розв’язках 

   Табаченко, Микола Михайлович; Бузило, Володимир Іванович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання якісно нових технологій видобування корисних копалин, їх пере- робки, транспортування та складування. Практикум розроблено у вигляді 10 практичних робіт з теоретичними викладками за окремими проблемами ...
  • Теоретичні основи і практичні розробки спрощених методів 

   Щербаков, Петро Миколайович; Шелест, Людмила Іванівна; Шелест, Катерина Юліївна (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст видання відповідає розділу «Обернені тригонометричні функції» загального курсу математики для всіх технічних спеціальностей. Включає основні поняття про функції і методи зведення тригонометричних функцій до гострого ...
  • Мікропроцесорна техніка 

   Ткачов, Віктор Васильович; Грулер, Герхард; Нойбергер, Ніколаус; Проценко, Станіслав Миколайович; Козарь, Микола Володимирович (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання організації архітектури мікроконтролерів, сигналів керування та системи команд однокристального мікроконтролера МК-51 (К1816ВЕ51), організації режимів преривань, тимчасових затримок, передачі інформації ...
  • Вища математика. Операційне числення: конспект лекцій 

   Фомичова, Людмила Яківна; Сушко, Світлана Олександрівна (Видавництво НГУ, 2012)
  • Вища математика. Ч.1. Диференціальне числення у прикладах та задачах 

   Фомичова, Людмила Яківна; Почепов, Віктор Миколайович; Сушко, Світлана Олександрівна; Фомичов, Вадим Володимирович (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено набір теоретичних та практичних тестів з диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. Докладні відповіді, вказівки, розв’язання типових завдань та достатня кількість ...
  • Процеси підземного зберігання газу 

   Дудля, Микола Андрійович; Ширін, Леонід Никифорович; Федоренко, Едуард Аркадійович (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто історичний розвиток мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання та транспортування газу, технологічні особливості та техногенні зміни ...
  • Математичні методи в охороні підземних вод 

   Рудаков, Дмитро Вікторович (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено фізико-математичні основи методів, що використовуються у гідрогеоекології, зокрема, аналітичних і чисельних методів моделювання на основі теорії гідродинамічної дисперсії і конвективного переносу в підземних ...
  • Рудна мікроскопія з основами технологічної мінераграфії 

   Рузіна, Марина Вікторівна; Яцина, Дмитро Валерійович; Жильцова, Ірина Вікторівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Представлено опис методів мікроскопічних досліджень руд у відбитому світлі. Розглянута методика проведення текстурно-структурного та парагенетичного аналізу. Наведені діагностичні властивості основних рудоутворюючих ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі 

   Галушко, Ольга Сергіївна (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства ...
  • Біотехнології в екології 

   Горова, Алла Іванівна; Лисицька, Світлана Майорівна; Павличенко, Артем Володимирович; Скворцова, Тетяна Володимирівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні ...
  • Элементы физики полупроводников [Текст]: учеб. пособие 

   Гаркуша, Игорь Павлович (Видавництво НГУ, 2012)
   Предназначено для самостоятельной работы студентов направления 6.050301 Горное дело. Содержит изложение основных представлений физики полупроводников. Рассмотрены элементы зонной теории твердых тел, понятие ...
  • Электромагнитная совместимость потребителей 

   Жежеленко, Игор Владимирович; Шидловский, Анатолий Корнеевич; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Саенко, Юрий Леонидович; Нойбергер, Николай Альбертович (Москва, 2012)
   Рассмотрены электромагнитные процессы, которые вызываются кондуктивными и полевыми электромагнитными помехами (ЭМП), с ориентацией на особенности промышленного производства. Раскрыты экономические и правовые вопросы ...
  • Технология селективной отработки тонких угольных пластов 

   Бузило, Владимир Иванович; Кошка, Александр Григорьевич; Сердюк, Владимир Петрович; Сулаев, Виктор Иванович; Яворский, Андрей Васильевич; Яворская, Елена Александровна (Видавництво НГУ, 2012)
   Посвящено вопросам обоснования основных параметров и области применения технологии селективной отработки тонких и весьма тонких угольных пластов. В результате проведенных исследований определены основные ...
  • Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових Г 36 актів: неофіц. вид. 

   Кірін, Роман Станіславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного ...