Now showing items 1-128 of 128

   Subject
   anti-inflationary policy [1]
   bank finance [1]
   classification of crises [1]
   coal mine [1]
   commercial success [1]
   corporate culture [1]
   corporate governance [1]
   cost [1]
   costs [2]
   crisis of innovation development [1]
   criteria of integration [1]
   decision-making [1]
   distribution [1]
   economic categories [1]
   economic efficiency [1]
   economic growth [1]
   economic security [1]
   environment [2]
   environmental conditions [1]
   exploration work [1]
   factors [1]
   factors of the crisis [1]
   functions, principles [1]
   golden section [1]
   human potencial of branch [1]
   inflation [1]
   innovation [1]
   innovation crisis [1]
   integrated marketing communications [1]
   investors, seaports [1]
   labour potential [1]
   losses [1]
   mathematics of Harmony [2]
   mining [1]
   monetary regime [1]
   operating system [1]
   organization [1]
   planning [1]
   production [1]
   production expenditures [1]
   profit [1]
   profit growth [1]
   project [1]
   repairs [1]
   reserves [1]
   resource base of the bank [1]
   risk [1]
   shadow economy [1]
   social policy [1]
   social problems [1]
   strategic analysis [1]
   SWOT analysis [1]
   SWOT аналіз [1]
   target-costing [1]
   targeting [1]
   tax system [1]
   technical resources [1]
   the crisis symptoms [1]
   the expected income [1]
   uncertainty [1]
   value-added tax [1]
   viability [1]
   антиінфляційна політика [1]
   видобуток [1]
   виробництво [1]
   виробничі витрати [1]
   витрати [2]
   економічна безпека [1]
   економічна ефективність [1]
   економічне зростання [1]
   економічні категорії [1]
   життєвий цикл [1]
   життєздатність [1]
   збитки [1]
   золотий перетин [1]
   зростання прибутку [1]
   класифікація видів кризи [1]
   комерційний успіх [1]
   корпоративна культура [1]
   корпоративне управління [1]
   криза інноваційного розвитку [1]
   критерій інтегрованості [1]
   людський потенціал галузі [1]
   математика Гармонії [2]
   монетарний режим [1]
   морські порти [1]
   навколишнє середовище [1]
   невизначеність [1]
   операційна система [1]
   організація [1]
   очікуваний дохід [1]
   планування [1]
   податкова система [1]
   податок на додану вартість [1]
   пошуково-розвідувальні роботи [1]
   прибуток [1]
   принципи [1]
   природне середовище [1]
   природні фактори [1]
   проект [1]
   резерви [1]
   ремонти [1]
   ресурсна база банку [1]
   ризик [1]
   розподіл [1]
   симптоми кризи [1]
   система прийняття рішень [1]
   собівартість [1]
   соціальна політика [1]
   соціальні проблеми [1]
   стратегічний аналіз [1]
   таргет-костінг [1]
   тергетування [1]
   технічні ресурси [1]
   трудовий потенціал [1]
   тіньова економіка [1]
   фактори [1]
   фактори кризи [1]
   функції фінансів банків [1]
   фінанси банків [1]
   фінансова стратегія [1]
   фінансова стійкість [1]
   шахта [1]
   інвестори [1]
   інноваційна криза [1]
   інновації [1]
   інтегровані маркетингові комунікації [1]
   інфляція [1]