• Проблеми права екологічної безпеки 

   Краснова, М. В.; Балюк, Г. І.; Бобкова, А. Г. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності ...
  • Теософия: история и современность 

   Шабанова, Ю. А. (Витдавництво НГУ, 2016)
   Посвящена осмыслению сути теософии, а также творческого наследия представителей теософского учения. Раскрывается специфика и содержание теософии в историко-философском контексте и культурном пространстве ...
  • Історія філософії в питаннях і відповідях 

   Громов, В. Є.; Тарасова, Н. Ю. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає програмі нормативної дисципліни «Філософія». У межах восьми лекційних тем розкривається процес становлення західноєвропейської філософської думки від античності до новітніх часів. ...
  • Прикладна комп'ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт». Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D ...
  • Технологічна оснастка 

   Холоша, В. І.; Проців, В. В. ; Богданов, О. О. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» спеціалізації “Технології машинобудування“, а також програмі дисципліни «Технологічна ...
  • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

   Пашкевич, М. С.; Харченко, М. О. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
  • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

   Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
   Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
  • Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин 

   Давиденко, А. Н.; Игнатов, А. А.; Полищук, П. П. (Видавництво НГУ, 2016)
   Проанализировано состояние вопросов бурения скважин при использовании жидких и газообразных очистных агентов. Рассмотрены основные методики определения расхода очистного агента при прямой и обратной схемах ...
  • Облік і аналіз сек’юритизації активів 

   Дріга, О. П. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління сек’юритизацією активів. Розроблено комплексний організаційно-методичний підхід ...
  • Шахтные уравновешивающие канаты 

   Ропай, В. А. (Видавництво НГУ, 2016)
   Приведен комплексный анализ вопросов, связанных с работой шахтных уравновешивающих канатов на многоканатных подъемных установках. Описаны конструкции круглых, плоских металлических и резинотросовых канатов, ...
  • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів 

   Доценко, О. Ю. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено проблемам формування ефективної системи управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону в умовах децентралізації на основі консо- лідованого фінансування інноваційних проектів. Розглянуто ...
  • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування 

   Цвіркун, Л. І.; Євстігнєєва, А. А.; Панферова, Я. В. (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та ...
  • Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-правових актів : Ч. 1. Юридична відповідальність у гірничій справі 

   Кирин, Р. С. (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема у сфері загальних положень про трудову ...
  • Радіогідрогеологія 

   Рудаков, Д, В.; Перкова, Т. І. (Видавництво НГУ, 2016)
   Охарактеризовано основні властивості радіоактивних елементів та сімейства радіонуклідів. Викладено чинники, що впливають на формування та розподіл радіоактивних вод у природних умовах. Описано геологічні особливості родовищ ...
  • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

   Саричева, Л. В,; Сергєєва, К. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...
  • Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи 

   Янкин, А. Е. (Издательство НГУ, 2016)
   Представлены результаты исследований в направлении совершенствования параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов, выполненных с целью повышения устойчивости породных обнажений и прочности монолитной ...
  • Ресурсозберігаючі технології управління стійкістю протяжних виробок вугільних шахт 

   Гапєєв, С. М.; Хозяйкіна, Н. В.; Терещук, Р. М.; Коваленко, В. В. (НГУ, 2016)
   Подано комплексний підхід, що включає ряд обґрунтованих науково- технічних розробок для забезпечення стійкості як капітальних, так і підготовчих гірничих виробок в умовах складноструктурного порідного ...
  • Системи підтримки прийняття рішень 

   Демиденко, М. А. (НГУ, 2016)
   Стрімкий розвиток інформаційних систем, нарощування можливостей комп'юте-рів, поява портативних пристроїв — планшетів і смартфонів, хмарні технології обробки даних, надали нові можливості менеджерам і керівникам підприємств ...
  • Горизонтальные классификаторы. Основы теории и расчета 

   Франчук, В. П.; Бондаренко, А. А. (НГУ, 2016)
   Приведены технологические схемы получения строительных песков при гидромеханизированной добыче, основные конструктивные схемы классификаторов, используемых при получении строительных песков. Особое ...
  • Энергоэффективность работы главного водоотлива угольной шахты 

   Разумний, Ю. Т.; Рухлова, Н. Ю.; Рухлов, Артем Володимирович; Рухлов, А. В. (Издательство НГУ, 2016)
   Изложены результаты исследований в области повышения энергоэффективности работы главного водоотлива угольной шахты. Разработаны алгоритмы и модели, позволяющие рассчитать минимальный удельный расход электроэнергии на ...