Now showing items 1-117 of 117

   Subject
   АНАЛІЗ, ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРИБУТКОВІСТЬ, УПРАВЛІННЯ [1]
   АНАЛІЗ, ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ, ВИТРАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКСПОРТ, ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОНКУРЕТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, МІЖНАРОДНИЙ РИНОК, ПРИБУТОК. [1]
   АНАЛІЗ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ [1]
   АНАЛІЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, НАЙМ ПЕРСОНАЛУ, ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ [1]
   АНАЛІЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗБУТ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА, ОЦІНКА, ІНТЕГРАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ [1]
   АНАЛІЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   АНАЛІЗ, КОНКУРЕНЦІЯ, ПРОДУКЦІЯ, ПЕРСОНАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ. [1]
   АНАЛІЗ, МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРСОНАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІННЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВО [1]
   АНАЛІЗ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, РОЗВИТОК, ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕФЕКТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, АУТСОРСИНГ [1]
   АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КРИЗА, МЕТОДИ, УПРАВЛІННЯ КРИЗОЮ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ [1]
   АСОРТИМЕНТ, АСОРТИМЕНТНІ СТРАТЕГІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, НОМЕНКЛАТУРА, ТОВАРНІ ГРУПИ [1]
   АСОРТИМЕНТ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, ЗБУТ, ЛОГІСТИКА СТРАТЕГІЯ. [1]
   АСОРТИМЕНТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, ПВХ ПАНЕЛЬ, РИНОК ЗБУТУ, СИСТЕМА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УПРАВЛІННЯ. [1]
   АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, ЗОВНІШНІЙЙ РИНОК, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПЛИТКОВИЙ ШОКОЛАД, УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ. [1]
   АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   АСОРТИМЕНТНА СТРАТЕГІЯ, ВЕРХНІ ТРИКОТАЖНІ ВИРОБИ, МАТРИЦЯ БКГ, МІСІЯ ПІДПРИЄМСТВА, НОВИЗНА ТОВАРУ, ПОГЛИБЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ [1]
   БРЕНД, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, НОВИЙ ПРОДУКТ, ПИВО, ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ, ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ, УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ. [1]
   БРИГАДА, ОПТИМІЗАЦІЯ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, РОЗТАШУВАННЯ СКЛАДУ, СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ. [1]
   ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКСПОРТ, МІЖНАРОДНИЙ РИНОК, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАДАННЯ ПОСЛУГ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, ПІДПРИЄМСТВО, ІНФОРМАЦІЯ, АНАЛІЗ, УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ. [1]
   ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС [1]
   ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, АНАЛІЗ, ЕФЕКТ, ПРИБУТОК [1]
   ВИРУЧКА, ПРИБУТКОВІСТЬ, ПРИБУТОК, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [1]
   ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБСЯГИ ЗБУТУ, РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ [1]
   ВИТРАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЛОГІСТИКА, ТРАНСПОРТ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ [1]
   ВИТРАТИ, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, ПРИБУТКОВІСТЬ, ПРИБУТОК, СОБІВАРТІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ [1]
   ВИТРАТИ, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, СКЛАД ВИТРАТ, СТРУКТУРА ВИТРАТ, ДИНАМІКА ВИТРАТ [1]
   ВІКОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА, НОВОВВЕДЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ [1]
   ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ, МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК, ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ [1]
   ГЛІЦЕРИН, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ЕКСПОРТ, ЕФЕКТ ЕКСПОРТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПОРТУ, ІМПОРТ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МИЮЧИ ЗАСОБИ, ПЛАН ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ. [1]
   ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ, ПІДПРИЄМСТВО, РЕЗЕРВИ [1]
   ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, СТРАТЕГІЯ, ТАМПОНАЖНИЙ ЦЕМЕНТ. [1]
   ДИСКОНТОВАНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК, ІНВЕСТИЦІЇ, ТЕРМІН ОКУПНОСТІ, УПРАВЛІННЯ, ЧИСТА ПРИВЕДЕНА ВАРТІСТЬ [1]
   ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ЕФЕКТ ЕКСПОРТУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ, СОБІВАРТІСТЬ, СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТРУБНА ПРОДУКЦІЯ. [1]
   діяльність підприємства, аналіз, зовнішньоекономічна діяльність, дослідження, стратегія. [1]
   ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА [1]
   ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЗБУТ, ЗОВНІШНІЙ РИНОК, МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОДУКЦІЯ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ. [1]
   ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ. [1]
   ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ІННОВАЦІЯ, ІНВЕСТИЦІЯ, МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ [1]
   ЕКСПОРТ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ [1]
   ЕКСПОРТ, ЗОВНІШНІЙ РИНОК, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІМПОРТ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, УПРАВЛІННЯ [1]
   ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЕКСПОРТНА ОПЕРАЦІЯ, ЕФЕКТ ЕКСПОРТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, МЕРЕЖЕВІ ГІПЕРМАРКЕТИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕБЛІ. [1]
   ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЕФЕКТ ІМПОРТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПОРТУ, ІМПОРТНИЙ КОНТРАКТ, МАРКЕТИНГОВО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА. [1]
   ЕФЕКТ ЕКСПОРТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, ІНКОТЕРМС, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ, РИНОК СПЕЦІЙ, СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК [1]
   ЕФЕКТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ПРИБУТОК [2]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, МАТЕРІАЛЬНІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ МОТИВИ І СТИМУЛИ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, САНТЕХНІКА, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ. [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, СІЛЬГОСПТЕХНІКА, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЧИСТИЙ ПРИБУТОК [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СПОЖИВАЧ, ЦІНА, РОЗПОДІЛ, ПРОСУВАННЯ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ, НАВЧАННЯ, ПЕРСОНАЛ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ РІШЕНЬ, КОНЦЕРН, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ФРАНЧАЙЗИНГ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА. [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПОРТУ, КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ, КОНЬЯК, ПОСТАЧАЛЬНИК, СОБІВАРТІСТЬ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ. [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗБУТ, МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА, МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, КАДРИ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, КАДРОВА СТРАТЕГІЯ, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, РІШЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, ЯКІСТЬ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ, ЛОГІСТИКА, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРСОНАЛ, МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ. [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОХІД, ЕФЕКТ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, РІШЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, ІННОВАЦІЯ [1]
   ЗАПАСИ, ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ, ЗБУТОВІ ЗАПАСИ, МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ, ОБОРОТНІСТЬ ЗАПАСІВ, ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЗАМОВЛЕННЯ, ДЕФІЦИТ ЗАПАСІВ [1]
   ЗБУТ, ЗБУТОВІ ВИТРАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТУ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ, УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ [1]
   ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД, ЗБУТОВА ПОЛІТИКА, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [2]
   ЗБУТОВА ПОЛІТИКА, ЗБУТОВА СТРАТЕГІЯ, ЗГУЩЕНЕ МОЛОКО, КЛІЄНТО-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, РИНОК МОЛОКА І МОЛОПРОДУКТІВ, СИСТЕМА «CRM», УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ [1]
   ЗНОС, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ, ТЕРМІН ОКУПНОСТІ, ФОНДОВІДДАЧА, ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ ПРАЦІ [1]
   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКСПОРТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІМПОРТ, МАРКЕТИНГОВА ТА ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [1]
   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, ПІДПРИЄМСТВО [1]
   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, РЕІНВЕСТУВАННЯ ПРИБУТКУ [1]
   КАДРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ПЕРСОНАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ [1]
   КАДРОВА ПОЛІТИКА, ОПЛАТА ПРАЦІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, РУХ ПЕРСОНАЛУ, СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ [1]
   КАДРОВА СЛУЖБА, ПРЕМІЮВАННЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [2]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   конкурентоспроможність, діяльність, підвищення ефективністі, стратегія, аналіз. [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЄМНІСТЬ РИНКУ, РИЗИК, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МАРКЕТИНГ, КОНЬЯЧНА ПРОДУКЦІЯ, ВИНОРОБНА ГАЛУЗЬ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПРОДУКЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [2]
   КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, SWOT-АНАЛІЗ [1]
   ЛОГІСТИКА, ЗАКУПІВЛІ, АУТСОРСИНГ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО [1]
   ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [2]
   МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВІ ЦІЛІ, МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ, ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ [1]
   МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   МЕНЕДЖМЕНТ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРОДАЖ, РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ [1]
   МОТИВАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ [1]
   ОБОРОТНІ АКТИВИ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ [1]
   ПЕРОНАЛ, МОТИВАЦІЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, КВАЛІФІКАЦІЯ, КАДРИ, ОПЛАТА ПРАЦІ [1]
   ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ, НАВЧАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД [1]
   РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, СУМІЖНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, АСОРТИМЕНТ [1]
   СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТУ, СТРАТЕГІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   СТРАТЕГІЯ, ЗАЛІЗОРУДНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, РОЗВИТОК, МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ [1]
   СТРАТЕГІЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, РОЗВИТОК, ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ГОСПОДАРЮВАННЯ, РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ [1]
   УПРАВЛІННЯ, ЗБУТ, ПРОДУКЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ЦІНОВА ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПОРТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМПОРТУ, ПОСТАВЩИКИ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ, СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1]
   ЯКІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КАНАЛ РОЗПОДІЛУ, МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА. [1]
   ІНВЕСТИЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ, ІНКОТЕРМС-2010, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, СОБІВАРТІСТЬ, ФЕРОСПЛАВИ. [1]
   ІНВЕСТИЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРИБУТКОВІСТЬ, ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ [1]
   ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, ПОТЕНЦІАЛ, ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ [1]
   ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ІННОВАЦІЯ, ІНВЕСТИЦІЯ, СТРАТЕГІЯ, УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ [1]
   ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, ФІНАНСУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ. [1]
   ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, МОТОРНА ОЛИВА, ПРИСАДКА ДО МОТОРНОЇ ОЛИВИ, УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ [1]
   ІНТЕРНЕТ-СТРАТЕГІЯ, ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНІ АГЕНТСТВА [1]